Evropsko sodišče za človekove pravice. Foto: EPA
Evropsko sodišče za človekove pravice. Foto: EPA

Za glasovanje o vsakem kandidatu so med poslance razdelili 81 glasovnic. Na glasovanju o kandidaturi Galiča jih je bilo oddanih 77, pri čemer je 60 poslancev glasovalo za, sedem pa proti. Za kandidaturo Sancin je glasovalo 52 poslancev, proti jih je bilo 29, medtem ko je kandidaturo Zalarja podprlo 57 poslancev, 24 pa jih je bilo proti.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je predlog kandidatov v DZ poslala v začetku meseca. V njenem uradu so ob tem poudarili, da so kandidati v Sloveniji in tudi mednarodno priznani pravni strokovnjaki, ki jih predsednica ocenjuje kot zelo primerne in visoko strokovno kvalificirane za opravljanje nalog sodnika na ESČP-ju.

Aleš Galič in Vasilka Sancin sta med drugim profesorja na ljubljanski pravni fakulteti, Boštjan Zalar pa sodnik na upravnem sodišču. Vsi trije so tudi nadomestni sodniki ESČP-ja, torej sodniki, ki nadomeščajo slovenskega nacionalnega sodnika na ESČP-ju v primerih, ko ta zaradi različnih okoliščin ne more sodelovati na sojenjih.

Pirc Musar je kandidate predlagala na podlagi pridobljenih mnenj vlade in Sodnega sveta ter razgovorov, ki so jih v uradu opravili z vsemi osmimi kandidati, ki so se prijavili na razpis. Vlada je bila mnenja, da je vseh osem kandidatov primernih za sodnike na ESČP-ju, Sodni svet pa je dal prednost kandidaturi Galiča, Vasilke Sancin ter profesorja na univerzi v Maastrichtu Jureta Vidmarja.

Prejšnji četrtek je o trojici kandidatov že razpravljala in odločala mandatno-volilna komisija, ki je DZ-ju z desetimi glasovi za in tremi proti predlagala, da jih DZ izvoli.

V razpravi na seji komisije je dvom o izboru Sodnega sveta sicer izrazila Anja Bah Žibert (SDS). Po njenem mnenju je ta izboru kandidatov namenil premalo časa, omenila je tudi to, da se je en kandidat v izboru sveta razlikoval od izbora predsednice. Obregnila se je tudi ob to, da je bilo za vlado primernih vseh osem kandidatov.

Tri predlagane kandidate in njihove reference so medtem podprli člani mandatno-volilne komisije iz vrst koalicije.

Sodniku Bošnjaku se prihodnje leto izteče mandat

Slovenski sodnik na ESČP-ju je trenutno Marko Bošnjak, ki se mu mandat izteče maja prihodnje leto. Za nov mandat ni mogel kandidirati, saj tega ne dovoljuje Evropska konvencija o človekovih pravicah.

Sodnika bo izvolila Parlamentarna skupščina Sveta Evrope, in sicer enega s seznama treh predlaganih kandidatov. Izvoljenim sodnikom je dodeljen devetletni mandat brez možnosti podaljšanja. Število sodnikov je enako številu držav pogodbenic konvencije o človekovih pravicah, ki jih je po odhodu Rusije trenutno 46.

Sodišče je pristojno za obravnavo kršitev Evropske konvencije o človekovih pravicah, za kar mora prejeti individualno ali meddržavno pritožbo.