Črni madež v Fakinovi karieri so afere iz časa, ko je bil direktor celjske bolnišnice. Foto: RTV SLO
Črni madež v Fakinovi karieri so afere iz časa, ko je bil direktor celjske bolnišnice. Foto: RTV SLO
Fakin na čelu ZZZS

Posle je prevzel od Boruta Miklavčiča, ki je zadnja štiri leta vodil ZZZS in ga zapušča zadovoljen z doseženim delom. S konvergenčnim programom je bil v državni proračun prenesen kumulativni dolg zavoda, ki je v letih 2005 in 2006 posloval brez primanjkljaja.

Fakin si je zadal kar nekaj izzivov, saj je v program vodenja zapisal povečanje pravic zavarovancev in varovanje samostojnosti zavoda. Fakin je bil v DZ-ju potrjen marca, imenovanju so nasprotovale zdravniške organizacije.

Skupščina ZZZS-ja je pred dnevi vlado seznanila s tem, da nasprotuje sprejemanju zakonov in podzakonskih predpisov, s katerimi se zavodu nalaga nove trajne obveznosti brez zagotovitve novih trajnih virov financiranja. Menijo, da bi zavod na ta način težko posloval pozitivno. Ohranjanje likvidnosti zdravstvene blagajne bo eden večjih izzivov, ki čakajo Fakina na novem delovnem mestu.

Fakin na čelu ZZZS