Kot so zapisali v sporočilu za javnost ministrstva za vzgojo in izobraževanje, je odbor za podeljevanje nagrad na področju šolstva letos prejel kar 27 vlog, 17 med njimi za nagrado za življenjsko delo in deset predlogov za izjemne dosežke, na koncu pa so podelili sedem nagrad.

Prejemniki letošnjih nagrad so Dragica Pešaković za življenjsko delo na področju osnovnega šolstva, Ivan Lorenčič za življenjsko delo na področju srednjega šolstva, Amalija Žakelj, Marjan Šimenc in Mitja Slavinec za življenjsko delo na področju visokega šolstva ter Inge Breznik za izjemne dosežke na področju glasbenega šolstva in Darko Zupan za življenjsko delo na področju vzgoje in izobraževanja.

Nagrajence je nagovoril minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda, ki se je še posebej nagrajencem zahvalil za njihovo delovanje, s katerim uresničujejo zaupanje v poslanstvo učitelja v širšem pomenu besede.

"Pedagoški poklici so eni izmed tistih, pri katerih ima čas posebno dimenzijo. Vsak pedagoški delavec je namreč nenehno razpet med preteklostjo, ko posreduje znanja preteklih generacij, in prihodnostjo, saj otroke in mladostnike vzgaja in izobražuje, da bi se lahko učinkovito soočali z izzivi v prihodnosti," je med drugim dejal Felda.