Foto: BoBo
Foto: BoBo

Inšpektorat RS za delo je izdal 7051 upravnih in prekrškovnih ukrepov in vložil 33 kazenskih ovadb.

"Če so v prejšnjih letih inšpektorji opravili kar se da veliko število pregledov, se po novem ukvarjajo s poglobljenimi pregledi zahtevnejših in kompleksnejših primerov, predvsem na področju tujih delavcev, posredovanja delovne sile ipd.," so izpostavili na ministrstvu za delo in inšpektoratu v predstavitvi ključnih dosežkov tega organa v letu 2022. Inšpektorat je sicer septembra dobil novega v. d. direktorja Luko Lukića in se "še bolj osredotočili na učinkovit pregon nezakonitega izkoriščanja delavk in delavcev".

Opozorili so tudi na povečano mednarodno sodelovanje s pristojnimi institucijami, kar inšpektoratu omogoča boljše obvladovanje izzivov v širšem okolju in kakovostnejše varovanje pravic delavcev.

Poleg tega je vlada inšpektoratu prižgala zeleno luč za 20 novih zaposlitev, ki jih, kot so navedli, pospešeno uresničujejo. Posledično naj bi bilo na terenu več inšpektorjev. Ob tem so poskrbeli za dodatno usposabljanje in izobraževanje že zaposlenih. Lani se je tako vsak v povprečju usposabljal in izpopolnjeval na delavnicah, posvetih in seminarjih 5,23 dne.

Poseben poudarek so ob nadzorih namenili še obveščanju in preventivnemu delovanju. "Okrepili smo zunanjo komunikacijo, predvsem z namenom ozaveščanja javnosti o pravicah in dolžnostih na področju delovnih razmerij ter o primerih hujših kršitev zakonodaje, ki jih obravnavamo," so pojasnili.

Ob tem so spomnili na slovaški podjetji Stominus in Pertas, ki so jima izdali za 77.500 evrov glob, podjetje Moda Mi&lan (globe v znesku 10.000 evrov) ter podjetja Melamin, Selea, Amonte, Marinblu, Aktiva čiščenje, Cutting edge in druga.

Pojasnili so še, da je inšpektorat dejavno vključen v postopke sprememb zakonodaje.