Foto: BoBo/Borut Živulović
Foto: BoBo/Borut Živulović

Med finančnimi pomočmi, namenjenimi prizadetim v ujmi, je tudi izredna denarna socialna pomoč, za katero upravičenci lahko zaprosijo pri Centrih za socialno delo. Kdo je do nje upravičen in kako jo je mogoče čim prej dobiti?

Kako bodo Centri za socialno delo delovali, da bodo prizadeti dobili tudi čim več humanitarne pomoči in kakšne so pasti pri nakazovanju pomoči donatorjev na zasebne račune se v radijskem pogovoru na Valu 202 Jana Vidic pogovarja s Špelo Zupan iz skupnosti Centrov za socialno delo.


V primeru naravnih nesreč veljavna socialna zakonodaja omogoča pomoč v obliki izredne denarne socialne pomoči. Kdo jo lahko dobi, kako hitro jo lahko dobi in koliko jo lahko dobi?

Izredna denarna socialna pomoč se lahko dodeli osebi, paru ali družini, ki se znajde v materialni stiski ali pa ima izredne stroške, vezane na preživljanje. V primeru poplav in naravnih nesreč se za ta namen pomoč lahko dodeli. Višina je odvisna od številnih dejavnikov, med drugim od števila družinskih članov, od njihovih dohodkov, premoženja, prihrankov in pa tudi za kakšen namen oseba družine to pomoč potrebuje. Zakonsko je tako določeno, da se lahko dodeli mesečno največ v višini zakonsko predpisanega minimalnega dohodka za to osebo oziroma družino, letno največ v dveh teh zneskih, zdaj v primeru naravnih nesreč pa petih takih zneskov. Za samsko osebo je to trenutno 465,34 evra mesečno oziroma nekaj več kot 2400 evrov pa znaša petkratnik.

Kadar gre za sicer običajno izredno denarno pomoč, vi človeka, ki je prosilec, temeljito preverite. Dokazila o dohodkih je treba prinesti iz več kot 40 baz. Zdaj so v stiski ljudje, ki nikoli niso bili vaši prosilci, ki jih morda sploh nimate v evidencah in ki ne morejo dokazati, kaj se jim je zgodilo, morda le s kakšno fotografijo. Kako učinkoviti in hitri ste lahko in kaj morajo ljudje narediti v takem primeru?

Tako. Trenutna veljavna zakonodaja je enaka, kot je bila tudi pred poplavami. Pričakujemo sicer sprejem interventnih zakonov, a v tem trenutku lahko govorimo o tem, kar je. Torej: oseba mora na vlogi opisati svojo situacijo, opisati, za kakšno namen pomoč potrebuje in predložiti dokazila. Ta dokazila so lahko tudi fotografije, lahko je izjava. Lahko se zgodi, da bo pristojni Center za socialno delo osebo ali družino obiskal tudi na domu, na terenu in bo sam preveril situacijo. Tako da kadar so ljudje v dvomih, kakšna dokazila naj predložijo, naj se obrnejo na Center in vprašajo, če so dokazila, ki jih imajo, zadosti. Opozorim naj na to, da potrebno predložiti tri bančne izpiske za pretekle tri mesece pred mesecem vloge. To še vedno velja. Razumemo, da sami dohodki v preteklih treh mesecih ne pomenijo nujno, da ima oseba dovolj sredstev za sanacijo po poplavah in da teh izpiskov morda ta trenutek nima. Če se vam zgodi kaj takega, vam lahko pri pridobivanju pomagajo centri za socialno delo, je pa potem postopek posledično daljši.

Mnogim, ki so jih prizadele nedavne ujme, pa tudi to, kar je v preteklih treh mesecih bilo plačeno, ni zagotovljeno za naprej.

To popolnoma razumemo in tudi naš predlog je bil, da se interventna zakonodaja sprejme na način, da osebe, ki so jih prizadele poplave, teh izpiskov ne rabijo prilagati. Z izredno denarno pomočjo je tako, da jo je potrebno porabiti v 30 dneh od dneva nakazila in potem v 45 dneh na Center predložiti dokazila, da je bila ta pomoč res namensko porabljena. Tudi tukaj razumemo, da so roki v trenutni situaciji res kratki in naš predlog vladi in pristojnemu ministerstvu je, da se tem osebam omogoči, da ne dokazujejo porabe sredstev. Mislim, da se trenutno interventni zakon pripravlja na način, da bodo roki bistveno daljši.

V tem trenutku pa še velja, da so trije izpiski, rok za porabo in namen določeni zelo natančno. Vi govorite o vlogi, a včasih je lahko že vloga kot papirnati ali elektronski obrazec nedostopna. Kako do nje lahko pridejo ljudje, ki še nimajo urejenega dostopa do interneta, kaj šele do najbližjega centra za socialno delo?

Razumem, da je v tej situaciji to velika težava. Vloga je sicer dostopna v knjigarnah na spletu, vem pa, da to lahko zdaj predstavlja oviro, tako da strokovni delavci centrov za socialno delo so že na prizadetih območjih na terenu, kjer se trudijo obiskati čim več posameznikov, družin, pri sebi imajo vloge, pomagajo pri izpolnjevanju in vloge na terenu tudi sprejmejo.

Tisti ljudje, ki morda sploh ne vedo za to, lahko računajo, da bodo centri za socialno delo prišli do njih ali je to preveč utopično?

Povezujemo se s civilno zaščito, lokalnimi skupnosti, da poskusimo poiskati vse ljudi, ki bi utegnili biti ogroženi. Vseeno pa svetujem, da vsak, ki je v dvomu, poišče to pomoč, da se obrne sam, da čim prej vloži vlogo, če pomoč potrebuje hitro.

Morda bo lažje, ko bodo sprejeti interventni zakoni, zagotovo takrat, ko bo škoda tudi uradno popisana. Ali boste vi takrat avtomatsko vedeli, kdo je utrpel škodo ali bo to še vedno ostala skrb in naloga tistega, ki bo prosilec?

Kako se to predvideva v interventnih zakonih ne vem, teh podatkov trenutno nimam. Mi se bomo zagotovo skušali povezovati z lokalnim okoljem. Kaj bo pa prinesel zakon, pa ta trenutek ne vem.

Če bi bilo to v uradni dolžnosti, bi najbrž vsem olajšalo delo?

Ja, to bi olajšalo delo, hkrati pa moramo vedeti, da ni tukaj avtomatizma. V poplavah je bil marsikdo oškodovan, da je upravičen do izredne denarne pomoči, pa kot omenjeno upoštevamo dohodke, premoženje, materialno stisko. Pri tem ni popolnega avtomatizma.

Kako je recimo z že obstoječimi subvencijami za vodo, elektriko? Se tudi te urejajo prek centrov za socialno delo, recimo deloma bodo odpisani računi, drugačna bo tarifa za elektriko. Je tudi tukaj vloga centrov pomembna ali to urejajo neposredno s tistimi, ki izdajo račune?

Kot je meni znano, to urejajo neposredno, a nimam podatkov, kaj se pripravlja na tem področju v prihodnje.

Tisti, ki bodo oddali vlogo, za katere boste vi morda odobrili tudi to izredno denarno pomoč, ki je kot rečeno drugačna, kot je sicer izredna, ker je vezana na naravno nesrečo, ali lahko pri vas dobijo kakršnokoli potrdilo, s katerim lažje urejajo stvari na banki, zapadle dajatve in ostale stvari, ki jih še čakajo? Če vložijo vlogo osebno na Centru za socialno delo, lahko prejmejo potrdilo samo o vložitvi vloge?

Če pridejo osebno na Center za socialno delo, je smiselno prevzeti to potrdilo, če bi morda prišlo prav v katerih drugih postopkih, verjetno zlasti v postopkih humanitarnih pomoči.

Kako hitro je potem ta pomoč, ko jo vi enkrat odobrite, tudi nakazana?

Če oseba vloži vlogo je z naslednjim mesecem lahko upravičena do te pravice in nakazila so po navadi okoli 20. v mesecu. Če nekdo danes vloži vlogo, bo do pravice lahko upravičen septembra in prvo nakazilo je predvideno 21. septembra. Naš predlog pa je šel tudi v smeri, da ministrstvo omogoči dodatna nakazila v začetku meseca, da bi ljudje v čim krajšem času prišli do te pomoči, ki vemo, da jo potrebujejo zdaj.

Kakšne so omejitve pri porabi, ko je enkrat izredna socialna pomoč odobrena? Rekli ste že, da bi jo bilo treba porabiti v 30 dneh in o tem tudi javiti. Kako natančno bodo ljudje morali potem poročati o dejanski uporabi?

Oseba že na vlogi navede, za kakšen namen in v kakšni višini pomoč potrebuje. Ko Center za socialno delo izda odločbo, je na njej navedeno, za kakšen namen se ta pomoč dodeli in v kakšni višini. Oseba mora znesek porabiti za namen, za katerega je bil dodeljen. Mislim, da namen, za kaj vlagatelj pomoč potrebuje, napiše dovolj široko. Napiše recimo sanacija o poplavah, sredstva pa porabi tudi za nakup hrane in življenjskih potrebščin.

Kaj lahko prizadeti pričakujejo od vaših sodelovcev, ki bodo na terenu? Zagotovo pridejo tja zaradi izredne pomoči. Ampak ali so ti delavci na nek način pooblaščeni oziroma pripravljeni tudi na to, da ljudem svetujejo še za ostale transferje, ki bi jih lahko dobili? Morda nekdo ni imel varstvenega dodatka, čeprav bi bil upravičen. Bodo to tudi počeli oziroma že počnejo ali so tam izključno zaradi te pomoči?

Seveda, to je naša ključna naloga. Ena od nalog je psihosocialna podpora in pomoč. Drugo je svetovanje z informacijami. Ljudi opomnijo tudi, če je potrebno vložiti kakšno spremembo pri vlogah, recimo pri pravicah za otroških dodatek, subvencijo vrtca.

Morda je nekdo upravičen do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka ali druge oblike pomoči v lokalnem okolju, pa tega ne ve. Bodo ljudje deležni teh informacij tudi, če bodo sami poslali vloge?

Center bo v tem primeru zadevo tudi preveril. Vsem svetujem, da na vlogi napišejo tudi svojo telefonsko številko. To sicer ni obvezno, vendar res svetujem, da vsi to telefonsko številko napišejo, da v primeru kakšnih dodatnih informacij in predlogov za dopolnitve vlog, lahko centri tudi pokličejo ljudi in je tako pomoč hitrejša.

Eden od prvih finančnih ukrepov je bilo državno nakazilo 10 milijonov evrov Rdečemu križu in Karitasu. Kako lahko svetovalci iz Centra za socialno delo ljudem pomagajo, da pridejo tudi do ostalih humanitarnih pomoči? Je to sploh njihova naloga?

Tukaj vse povezujemo, odvisno tudi od lokalnega okolja. Tukaj je to povezovanje s humanitarnimi organizacijami, civilno zaščito, s celotno mrežo, ki je zdaj v lokalnem okolju. Opozorila bi pa na to, ko govoriva o humanitarnih pomočeh. Zakon določa, da se v primeru pravice iz javnih sredstev, humanitarna pomoč ne upošteva pri odločanju, tudi v otroški dodatek, subvencijo vrtca, če je to na strani humanitarnih organizacij in je jasno naveden namen. Ljudi bi opozorila na to, naj sredstva pridobivajo s pomočjo humanitarnih organizacij, ne neposredno na svoj račun. To je pomembno tudi pri sami obdavčitvi dohodkov.

Ljudje so v stiski tudi objavljali že svoje osebne račune. Ljudje, ki ne zaupajo humanitarnim organizacijam, so tudi že nakazovali. Tisti, ki zdaj že imajo nek denar nakazan po tej poti, torej ne preko humanitarnih organizacij, recimo prek gasilskih društev, ki sicer nimajo statusa humanitarne organizacije, tudi tu je treba biti previden. To pomeni, da bodo taki posamezniki ostali brez vsega?

Ne pomeni, da bodo ostali brez vsega. Pri izrednih denarnih socialnih pomočeh lahko Center to s pojasnilom uporabnika, za vlagatelja to tudi upošteva. Kaj pa bo sledilo, glede letnih otroških dodatkov, subvencij, vrtca, štipendije, pa bomo videli še tudi s temi ukrepi.

Veliko ljudi je izgubilo avtomobile, prizadetim v poplavah želijo neprizadeti podariti svoje. Ali lahko to na kakršen koli način vpliva na druge pravice?

Vozila se sicer upoštevajo tudi pri pravicah iz javnih sredstev, vendar je ta meja, do katere se upošteva, zakonsko določena. Znaša 13 tisoč evrov. Tako da vsako vozilo, ki ga ima oseba v lasti, ne vpliva na pravice.

Pa se lahko podari neposredno ali je tudi tukaj bolje ubrati pot prek humanitarne organizacije?

Jaz bi svetovala za vse te stvari, da se ubere pot prek humanitarnih organizacij tudi zato, da bodo pomoči namenske, da ne bo za enak namen dodeljenih več pomoči, da ne bo pozneje kakšnih dvomov.

Ampak to se zagotovo lahko zgodi. Nekdo je zaprosil in v humanitarni organizacije za njega se je zbiralo na kakšnem drugem računu, tukaj ste tudi centri. Na kaj je treba paziti? Kako izpeljati, da se stvari ne bodo podvajale, da ne bo nekdo dobil na vseh koncih, nekdo drug pa ne in hkrati, da se ne bo zgodilo, da bomo vsaj državno pomoč morali vračati? Kakšen je vaš nasvet?

Naš predlog je, da tukaj že pristopimo medresorsko, že na lokalnem nivoju. Da se že tukaj povežemo različne organizacije, ki dodeljujemo oblike pomoči, da sami poskrbimo in tudi ljudem svetujem, da na teh vlogah jasno navedejo, kakšne pravice so že vlagali, zakaj želijo pomoč in da tudi sami poskrbijo, da ne vlagajo za isti namen na različnih organizacijah.

Trenutno recimo ne vedo, kje bodo pomoč dejansko dobili. Se lahko zgodi, da če je Karitas prvi, ki bo nakazal, da bo vašo pomoč treba vračati?

Ne, samo zato, ker je nekdo že od Karitasa dobil pomoč, to ne pomeni, da bo to pomoč vračal. Mislim, da če ima nekdo v poplavah uničeno celotno hišo, če je nekje dobil en del pomoči, to še ne pomeni, da na Centru za socialno delo izredne denarne pomoči za enak namen sanacije ne more prejeti.

Veliko ljudi, ki bodo dobili izredno denarno socialno pomoč namenjeno prav sanaciji po poplavah, pa bo žal v dolgotrajnih finančnih stiskah. Kako se socialna pomoč dodeljuje za naprej?

Če so letos že dvakrat prejeli dvakratnik minimalnega dohodka v skladu z veljavno zakonodajo, preostane še trikratnik minimalnega dohodka, tako je trenutno. Mislim, da bo sprememba oziroma interventni zakon šel v smer povišanja tega dohodka. Govori se o sedemkratniku namesto o petkratniku, vendar ta trenutek je to samo informacija, ne vemo še, kaj bo sprejeto. In tudi v naslednjem letu, če oseba to leto sprejme izredno denarno socialno pomoč, ima v naslednjem letu ponovno možnost oddaje vloge za izredno denarno socialno pomoč.

Humanitarna društva na terenu opozarjajo, da imajo uničene ali pa zelo poškodovane domove tudi številni starostniki, ki recimo kljub morebitnim denarnim sredstvom, več niso sposobni izpeljati sanacij. Kako bo Center za socialno delo ukrepal tu? Veliko je na plečih humanitarnih društev, ampak ljudje, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo, potrebujejo tudi sistemsko pomoč. Ali lahko v teh razmerah pomankanja prostora v domovih, pomankanja pomoči na domu dejansko računajo na resno pomoč?

Ja, če se v tem trenutku starostnik znajde v situaciji, da potrebuje hitro namestitev v domu za starejše, če to opazi kdo od njegovih sosedov, kdo od humanitarnih organizacij, se poveže s centrom za socialno delo, ki ima možnost pomoči pri iskanju teh kriznih, nujnih namestitev v domove za starejše. V sodelovanju z ministrstvom za solidarno prihodnost centri za socialno delo že sedaj iščejo, pomagajo pri kriznem nameščanju starejših oseb, tako da v teh primerih seveda se naj vsakdo obrne na Center za socialno delo.

Povedali ste, da vsi veliko pričakujete in tudi predlagali spremembe, ki naj bi jih prinesel interventni zakon. Že vam, ki poklicno to počnete, je težko spremljati vse spremembe, kaj šele ljudem, ki so brez vseh sredstev osredotočeni na svojo škodo. Kje naj ljudje sledijo, da bodo res dobili stvari, do katerih so upravičeni, da ne bo šla informacija mimo njih, da bodo enostavno dobili stvari, ki jim pripadajo in ki bi jih lahko dobili tudi iz res številnih humanitarnih akcij?

Povezano z denarnimi prejemki so informacije dostopne na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Tam bodo prejeli prve informacije. Vedno se lahko obrnejo na Centre za socialno delo. Če so v dvomu, če potrebujejo informacije, lahko pokličejo ali se osebno oglasijo na centru za socialno delo, kjer jih bomo seznanili z aktualnimi pravicami.

Kako do izredne denarne socialne pomoči za prizadete v poplavah?