Sanja Ajanović Hovnik je napovedala, da namerava nadaljevati dobro prakso rednega sestajanja skupine za lokalno samoupravo, saj po njenih besedah kaže dobre rezultate. Foto: BoBo
Sanja Ajanović Hovnik je napovedala, da namerava nadaljevati dobro prakso rednega sestajanja skupine za lokalno samoupravo, saj po njenih besedah kaže dobre rezultate. Foto: BoBo

Odbor DZ-ja za za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je po predstavitvi in razpravi kandidatko za ministrico Sanjo Ajanović Hovnik podprl z devetimi glasovi za in petimi proti.

"Suvereno lahko zatrdim, da dobro poznam delo in procese kot tudi težave, izzive in priložnosti javne uprave," je v uvodu svoje predstavitve pred matičnim odborom dejala kandidatka za ministrico za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik. Kot je dejala, sama javni sektor razume kot sektor, ki ustvarja vrednost za vse, sektor, s katerim smo zadovoljni uporabniki, in sektor, v katerem delo opravljajo zadovoljni zaposleni.

Naslovila je tri mite, ki se jih po njenih besedah rado ponavlja, ko je govor o javnem sektorju. Najprej je omenila komentarje o tem, da je javni sektor tisti, ki samo troši, kar zasebni ustvari, in opozorila, da to ustvarja umetno ustvarjen konflikt. "V bistvu gre za globoko nepoznavanje poslanstva in vrednosti, ki ju javni sektor zagotavlja – zdravstvo, socialnovarstveno skrbstvo, vzgoja in izobraževanje, znanost, visokošolsko izobraževanje, varnostno-obrambni sistem, policija, zaščita, politični sistem," je naštela področja javnega sektorja, ki po njenih besedah zagotavljajo in ščitijo javni interes in javno dobro. "Bolj ko je država bogata in razvita, močnejši in bolje razvejan ima javni sektor," je poudarila.

Drugi mit je po njenih besedah ta, da je javni sektor v Sloveniji prevelik, kar glede na omenjeno široko paleto področij, ki jih obsega, po trdnem prepričanju kandidatke ne drži. Tretji mit, ki je po navedbah Sanje Ajanović Hovnik pojavil najbolj pred kratkim, je ta, da je ministrstvo za javno upravo nepotrebno. Pri tem je izpostavila upad zaupanja v javne institucije v Sloveniji in poudarila, da je prav to ministrstvo pristojno za sprejemanje kakovostne zakonodaje. V ta namen mora ministrstvo po njenem mnenju optimizirati in posodobiti strateško oziroma razvojno načrtovanje politik.

"Zaposlenim strokovnjakom v javni upravi je treba vrniti odgovornost, ki so jo nekoč že imeli," je poudarila. Temeljna naloga teh strokovnjakov je po besedah ministrske kandidatke, da politične usmeritve strokovno in učinkovito prevajajo v normativne in praktične ukrepe, s katerimi se bodo dosegli zastavljeni cilji. Po njenih napovedih bo delovanje javne uprave tako preglednejše, odgovorno in usmerjeno v ljudi, kar bo prispevalo k dvigu zaupanja v javne institucije. "Naš akcijski načrt na tem področju za to predvideva tri ukrepe – zakonsko kodifikacijo pravil, vzpostavitev oziroma okrepitev osrednje koordinacije kakovosti in sistematično krepitev kompetenc javnih uslužbencev," je naštela.

Kandidatka za ministrico iz vrst Gibanja Svoboda Sanja Ajanović Hovnik je magistrirala na fakulteti za upravo ljubljanske univerze. Med drugim je bila sekretarka poslanske skupine SAB-a v državnem zboru, zaposlena je bila tudi na agenciji za kmetijske trge. Bila je namestnica direktorja vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Od maja 2020 je zaposlena na agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja. Je članica sveta Gibanja Svoboda in vodi njen programski odbor.

Med prioritetami prenova plačnega sistema javnih uslužbencev

Osrednjo vlogo je Ajanović Hovnik v predstavitvi namenila sistemu javnih uslužbencev in sistemu plač. Napovedala je, da bo že za prvo sejo vlade predlagala imenovanje vladne pogajalske skupine za prenovo plačnega sistema in reševanje odprtih vprašanj. "Ta pogajanja se bodo začela takoj, vsekakor še v mesecu juniju," je zatrdila in dodala, da bo vlada zavezana socialnemu dialogu, ki ga namerava takoj odpreti.

Kot je napovedala, se bodo pogajali z vsemi sindikati, in ne samo s posameznimi. Pogajanja bodo tekla dvotirno – o samih plačah in o plačnem sistemu. Napovedala je tudi sklenitev dogovora s socialnimi partnerji o politiki plač v javnem sektorju za prihodnje obdobje in določitev finančnega okvirja, ki ga bo nova vlada namenila za povišanje plač v javnem sektorju.

Reorganizacija in posodobitev javne uprave

V roku dveh let je napovedala tudi celovito prenovo zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), ki opredeljuje procesna ravnanja javnih organov. Opozorila je tudi na problematiko urejenosti in delovanja upravnih enot. "Dejstvo je, da imamo 58 zelo neenakih upravnih enot, tako po bremenih kot celo po načinih dela," je dejala. Upravne enote po njenih besedah predstavljajo neposreden stik državne uprave z uporabniki, predstavljajo državni servis, "cilj katerega bi moral biti prijazen servis, ki skrbi za javni interes in zadovoljnega uporabnika".

Upravne enote so skupaj z drugimi upravnimi organi premalo usmerjene v reševanje življenjskih položajev ljudi in v sodelovanje z drugimi organi. "To seveda vpliva na splošno nezadovoljstvo strank, na splošno percepcijo neučinkovitosti uprave in tudi na usmerjenost uprave na lastne procese in manj v potrebe strank," je dejala in opozorila, da gre za zastarel poslovni model. Sanja Ajanović Hovnik je napovedala, da bo njena vizija usmerjena tudi v reorganizacijo upravnih enot. "Verjamem, da bi lahko v okviru obstoječih 12 statističnih razvojnih regij lahko tudi na tem področju sledili temu principu," meni. V tem kontekstu je napovedala fleksibizacijo storitev, kjer bi bilo to potrebno. V načrtu ima tudi digitalizacijo in vzpostavitev e-uprave za občine.

Krepitev sodelovanja z nevladnimi organizacijami

V uvodni predstavitvi se je dotaknila tudi področje nevladnih organizacij in prostovoljstva. "Dobri splošni temelji za sodelovanje države in nevladnih organizacij so bili postavljeni že v mandatu 2014–2018, s sprejetjem zakona o nevladnih organizacijah in vzpostavitvijo proračunskega sklada za nevladne organizacije," je dejala. Ob tem je izpostavila izzive, ki na tem področju še vedno ostajajo. Kot ključni vodili pri reševanju težav bo ministrstvo, če bo vodenje prevzela sama, je Sanja Ajanović Hovnik izpostavila zagotavljanje svobode združevanja in delovanja nevladnih organizacij ter krepitev sodelovanja med njimi in državo.

Kandidatka za ministrico je dejala, da v izstopu posameznih skupin javnih uslužbencev iz enotnega plačilnega sistema ne vidi nobene prednosti.
Kandidatka za ministrico je dejala, da v izstopu posameznih skupin javnih uslužbencev iz enotnega plačilnega sistema ne vidi nobene prednosti. "Vemo, kakšno mas lahko namenimo za plačilo javnih uslužbencev, in ta masa ne more biti nič višja, če posamezna skupina izstopi iz plačnega sistema," je dejala. Foto: BoBo

"Odpravili bomo prakso preštevanja, katere in koliko nevladnih organizacij podpira vlado in katere in koliko jo kritizirajo, ki smo ji bili zadnji dve leti priča na vladnih odborih," je napovedala in poudarila, da mora biti to vprašanje pri financiranju organizacij nerelevantno. "Edini relevantno merilo je in bo, ali so dejavnosti in programi nevladnih organizacij koristni, kakovostni in v skladu s cilji, ki jih na posameznih vsebinskih področjih zasleduje država, ob sočasnem zagotavljanju popolne transparentnosti javnih razpisov za dodeljevanje sredstev," je dejala.

Izpostavila je tudi namero o sodelovanju s civilno družbo in nevladnimi organizacijami pri sistematičnem ozaveščanju prebivalcev o vladavini prava in državljanskih pravicah, pomenu udeležbe na volitvah, krepitvi družbene zavesti. "Vse s ciljem krepitve odpornosti skupnosti zoper sodobne populizme in škodljive popularizacije," je dejala.

Nenaklonjenost izstopu poklicnih skupin iz enotnega plačnega sistema

Na vprašanje članice odbora iz vrst SDS-a Alenka Jeraj, ali podpira ideje o izstopu nekaterih poklicnih skupin, denimo zdravnikov, iz enotnega plačnega sistema, je kandidatka za ministrico odgovorila, da temu ni naklonjena. "Ne vidim posebnih prednosti tega. Vemo, kakšno maso lahko namenimo za plačilo javnih uslužbencev, in ta masa ne more biti nič višja, če posamezna skupina izstopi iz plačnega sistema," je dejala.

Alenko Jeraj je med drugim zanimalo tudi, ali namerava obravnavati problematiko nagrajevanja delovne uspešnosti javnih uslužbencev. Kandidatka za ministrico je dejala, da sistem nagrajevanja podpira. "Sistem je lahko vedno najboljši, ampak vedno vzdrži presojo ali pade na ljudeh," je opozorila. Pri tem je poudarila pomen ustreznega izbora ljudi na vodilnih položajih, ki so odgovorni za ocenjevanje zaposlenih. "Na eni strani je treba prepoznati dobro opravljeno delo, na drugi strani pa se mora to dobro opravljeno delo poznati na računu, ko prejmete plačo," je dejala.

Na vprašanje, ali je javnih uslužbencev po njenem mnenju preveč ali premalo, je Sanja Ajanović Hovnik odgovorila, da je njihovo število ustrezno, ključna težava pa je ta, da so nepravilno razporejeni.

V torek zaslišanja zadnjih šestih kandidatov

Že v soboto so sicer uspešno opravili svoje predstavitve kandidati za ministre za gospodarstvo, izobraževanje, za kohezijo, za Slovence po svetu in za digitalizacijo.

V torek pa sledijo še zaslišanja kandidatov za ministre za zdravje, okolje, kmetijstvo in infrastrukturo ter za delo in za kulturo.

Ajanović Hovnik dobila podporo