Ta na večino poslanskih vprašanj ni želel odgovoriti. Na zaslišanje sta bila vabljena tudi Roman Stropnik in Saša Slavnić, ki se vabilu nista odzvala.

Na dnevnem redu komisije je bilo za današnjo sejo predvideno zaslišanje treh prič. Predsednik komisije Gregor Perič (SMC) je uvodoma pojasnil, da sta bili vabili vročeni Kodermanu in Slavnićevi, Stropniku pa ne.

Na uvodno Peričevo vprašanje, če je seznanjen s predmetom preiskave, je Koderman odgovoril, da ne. Periča je med drugim zanimalo, s katero dejavnostjo se ukvarja podjetje Applet, kakšni so poslovni profili njihovih povprečnih strank in kakšen je tipičen postopek najema zunanjega izvajalca. Podjetje HP Tehnik v lasti Jelene Sladojević, ki naj bi poslovalo s podjetjem Applet, po Peričevih navedbah ni imelo referenc s področja računalniškega programiranja, s čimer se ukvarja podjetje Applet.

Na večino zastavljenih vprašanj Koderman ni želel odgovoriti, "da sebe in svojih bližjih ne bi ogrozil v morebitnem kazenskem postopku". Skliceval se je na pravni poduk, ki mu ga je Perič predstavil pred začetkom zaslišanja.

Poslance je zanimalo tudi, kakšen je Kodermanov odnos s podjetjem HP Tehnik in s Sladojevićevo ter če jo jo z njo povezal davčni svetovalec Rok Snežič. Tudi na ta vprašanja Koderman ni želel odgovoriti.

Je pa Koderman med zaslišanjem povedal, da "ne ve, zakaj bi javnosti razkrival delovanje svojega podjetja, ki ni državno." Če je prišlo do "mahinacij s pranjem denarja" pa da bodo to ugotovile institucije, ki so za to pristojne. Zagotovil je tudi, da je podjetje Applet ves čas poslovalo zakonito.

Po mnenju podpredsednika komisije Janija Möderndorferja (LMŠ) je Koderman s tem, ko na večino vprašanj ni odgovoril, največ povedal o sebi. "Ni mi jasno, zakaj ne obranite ime svojega podjetja," je spraševal Möderndorfer. Marko Bandelli (SAB) pa je ocenil, da je Koderman s povedanim "izrazil nizko spoštovanje do preiskovalne komisije".

Po zaslišanju Kodermana je Perič sejo za javnost zaprl, ker je sledila naknadno sprejeta druga točka dnevnega reda, dogovor o delu.

Po prekinitvi je Perič ugotovil, da se Stropnik in Slavnićeva vabilu nista odzvala, zato je sejo prekinil. Möderndorfer je izrazil prošnjo, da bi strokovna služba komisije pripravila pregled, katere priče so bile doslej vabljene, kolikokrat, na kakšen način in kolikokrat so se na vabilo odzvale. "Mislim, da je prišel čas, da bomo določene začeli vabiti s privedbo, ker ignorirajo organ državnega zbora," je povedal.