Popolnih podatkov o tem, koliko
Popolnih podatkov o tem, koliko "starih" študentov bo študij nadaljevalo na bolonjskem programu, pa za zdaj še ni. Foto: BoBo

Študente že nekaj let opozarjamo, da v primeru nedokončanja študija po predbolonjskem sistemu obstaja možnost nadaljevanja študija po bolonjskih programih, vendar bolj množično zanimanje za to možnost pričakujemo šele po 30. septembru.

Polona Movrin, Filozofska fakulteta
Biotehniška fakulteta
Na Biotehniški fakulteti je po zadnjih evidencah 353 študentov, ki so zadnji trenutek oddali diplomske naloge. Foto: Žiga Živulović jr/BoBo

Beležimo prijavo kandidatov naših študijskih programov, ki so že predhodno iskali informacije za zaključek študija.

Darko Klobučar, tajnik Biotehniške fakultete
Diplomiranci, diploma
Do zadnjega dne so se na fakultetah vrstili zagovori diplomskih del in diplomski izpiti. Koliko študentov je diplomiralo, bo tako znano šele čez nekaj dni. Foto: Reuters

Pri prehodu na bolonjske programe se bodo obveznosti študenta reševale na podlagi individualnih prošenj, saj je prehod odvisen od števila manjkajočih izpitnih obveznosti na predbolonjskem programu in od zdaj veljavnega bolonjskega študijskega programa, v katerega se študent želi vpisati. Zato bo vsak primer drugačen.

Polona Movrin, Filozofska fakulteta
Zadnji dan za zagovor starih diplom

V zadnjih mesecih je na tisoče nekdanjih študentov hitelo opravljati še manjkajoče izpite in pisati nalogo, nekateri bodo svoje zaključno delo zagovarjali čisto zadnji dan, ko je to še mogoče - pa čeprav je datum znan že več kot desetletje.

Na Biotehniški fakulteti v Ljubljani so tako v zadnjih dveh letih prejeli 234 vlog za dokončanje študija na visokošolskih programih in 295 po univerzitetnih (skupaj 529). Gre seveda za tiste, ki so svoj študij prekinili za več kot dve leti. Po zadnjih evidencah je na omenjeni fakulteti 353 študentov, ki so naloge oddali. "Naloge so v različnih fazah zaključnega postopka (pri mentorjih, recenzentih, v protiplagiatorskem pregledu, dokumentacijski obdelavi, imajo že določen rok za zagovor, zaključen zagovor)," pojasnjujejo.

Tudi okoli 1.400 študentov Filozofske fakultete je v večini čakalo na zadnji trenutek (oz. mesec). Polona Movrin nam je pojasnila: "Večina študentov je oz. bo diplomska dela zagovarjala v tem mesecu, le redki so diplomirali prej." Kot omenjeno, so prejeli malo manj kot 1400 vlog za dokončanje študija - 719 kandidatov se je prijavilo samo na en dvopredmetni študijski program (ker so diplomo na enem programu že naredili), 497 jih bo diplomiralo iz enega predmeta, 175 pa iz dveh. Pri tem pa tiskovna predstavnica FF-ja poudarja: "Opozoriti pa je treba, da je na nekaterih oddelkih obvezen še ustni in/ali pisni diplomski izpit. Brez tega študent kljub uspešnemu zagovoru diplome, ne konča študija." Koliko od 1.400 jih je tako dejansko končalo študij, tako do zadnjega dne ni bilo povsem jasno.

Precejšen naval predbolonjskih študentov imajo tudi na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Za dokončanje študija je zaprosilo 756 nekdanjih študentov, 679-im je bilo to tudi odobreno. A več kot 30 odstotkov teh je tik pred koncem obupalo, saj jih je do zadnjega septembrskega dne svojo diplomo zagovarjalo 521.

Večina prijavljenih magistrskih študentov tudi oddala nalogo
Precej odločnejši so bili študenti magistrskih programov. Na Biotehniški fakulteti jih je letos magistriralo 81 oz. vsi, ki jim je bilo odobreno dokončanje študija. Mimogrede, lani jih je magistrski program na Biotehniški fakulteti končalo precej manj, samo 14. Manjša pa je razlika pri dokončanju doktorskega študija: lani je naziv doktorja znanosti pridobilo 19 kandidatov, letos pa trije več.

Tudi na FDV-ju se večina tistih, ki so študirali po starem magistrskem programu in so za dokončanje študija zaprosili letos, že lahko pohvali z nazivom magistra znanosti: od 368 odobrenih prošenj jih je magistrsko delo zagovarjalo 305.

Tudi na Filozofski fakulteti je podobno - vlogo za dokončanje je oddalo okoli 100 kandidatov, magistrsko delo pa jih je na koncu zagovarjalo 89. Znanstveni doktorat so do roka zagovarjali praktično vsi, ki so se za to odločili (in jim je bila prošnja odobrena). Zamudnikov, ki bi zagovarjali znanstveni doktorat na FDV-ju, pa ni bilo.

FERI: Podatki šele oktobra
Na mariborski Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko pravijo, da bodo končne podatke imeli šele po izteku roka, torej prihodni teden, saj se številke ves čas spreminjajo.

Ministrstvo potrdilo (splošna) pravila za prehode
Kaj pa čaka tiste, ki so tik pred zdajci obupali oz. jim zaradi kakršnega koli drugega razloga ni uspelo dokončati predbolonjskega programa? Znano je, da je ministrstvo za šolstvo odločno: roka ne bodo podaljšali. Takim študentom tako preostane samo ena možnost: študij dokončati po bolonjskem programu. Podatkov o tem, koliko kandidatov bo študij nadaljevalo na bolonjskem programu, za zdaj še ni.

Na Biotehniški fakulteti tako pravijo: "Beležimo prijavo kandidatov naših študijskih programov, ki so že predhodno iskali informacije za zaključek študija. Za vpis po merilih za prehode so bila vpisna mesta razpisana in so prijave kandidatov blizu predvidenega interesa." Pri tem poudarjajo, da so bila merila za prehode potrjena na pristojnem ministrstvu.

"Študente že nekaj let opozarjamo, da v primeru nedokončanja študija po predbolonjskem sistemu obstaja možnost nadaljevanja študija po bolonjskih programih, vendar bolj množično zanimanje za to možnost pričakujemo šele po 30. septembru," pravijo na Filozofski fakulteti. Vsaka fakulteta ima sicer svoja pravila o prehodu na bolonjski program, ki so odvisna tudi od smeri študija.

FF: Individualno reševanje prošenj
Na FF-ju tako poudarjajo, da bo vsak primer drugačen, zato jih bodo reševali individualno: "Pri prehodu na bolonjske programe se bodo obveznosti študenta reševale na podlagi individualnih prošenj, saj je prehod odvisen od števila manjkajočih izpitnih obveznosti na predbolonjskem programu in od zdaj veljavnega bolonjskega študijskega programa, v katerega se študent želi vpisati." Tistim, ki jih tak način dokončanja študija zanima, tako svetujejo, naj se obrnejo na referat oz. tajništva posameznih oddelkov, kjer bodo dobili vse informacije, na spletu pa so objavili tudi dopolnjen seznam prevedb starih obveznosti v nove.

Na FDV-ju pa so nam pojasnili, da se je rok za nadaljevanje študija po merilih za prehode iztekel 16. septembra, prejeli so 75 prošenj.

Študente že nekaj let opozarjamo, da v primeru nedokončanja študija po predbolonjskem sistemu obstaja možnost nadaljevanja študija po bolonjskih programih, vendar bolj množično zanimanje za to možnost pričakujemo šele po 30. septembru.

Polona Movrin, Filozofska fakulteta

Beležimo prijavo kandidatov naših študijskih programov, ki so že predhodno iskali informacije za zaključek študija.

Darko Klobučar, tajnik Biotehniške fakultete

Pri prehodu na bolonjske programe se bodo obveznosti študenta reševale na podlagi individualnih prošenj, saj je prehod odvisen od števila manjkajočih izpitnih obveznosti na predbolonjskem programu in od zdaj veljavnega bolonjskega študijskega programa, v katerega se študent želi vpisati. Zato bo vsak primer drugačen.

Polona Movrin, Filozofska fakulteta
Zadnji dan za zagovor starih diplom