Foto: BoBo
Foto: BoBo

Komisija za preprečevanje korupcije je avgusta 2021 začela preiskavo konflikta interesov predsednika vlade Janeza Janše pri imenovanju Francija Matoza v upravni odbor Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) po prejeti prijavi maja 2021 glede kadrovskih menjav na mestih izvršnih in neizvršnih direktorjev DUTB-ja ter zaznala sum kršitve nasprotja interesov.

Na podlagi pridobljene dokumentacije je KPK ugotovila, da je Janša kot predsednik vlade na seji vlade 22. 7. 2021 glasoval za sklep, da se za neizvršna direktorja upravnega odbora Družbe za upravljanje terjatev bank imenuje Francija Matoza in Gregorja Planteua.

"S tem imenovanjem je Franci Matoz pridobil premoženjsko in nepremoženjsko korist (v obliki prejemkov in funkcije v DUTB-ju). Ker med predsednikom vlade in imenovanim obstaja poslovni stik (Franci Matoz je v več pravnih postopkih odvetnik predsednika vlade in odvetnik Slovenske demokratske stranke, katere zakoniti zastopnik je predsednik vlade), se je predsednik vlade z glasovanjem o imenovanju Francija Matoza znašel v okoliščinah, ki pomenijo dejansko nasprotje interesov, pri čemer ni storil vsega, da se temu nasprotju interesov izogne. S tem je ravnal v nasprotju s 37. členom zakona o integriteti in preprečevanju korupcije," je navedel KPK.

Ugotovitve KPK-ja so pravnomočne, saj Janša glede ugotovitev KPK-ja ni sprožil upravnega spora. V KPK-ju pa že "vnaprej zavračajo vse morebitne neutemeljene in neupravičene očitke o tem, da je objava ugotovitev kakor koli povezana s trenutnim predvolilnim časom".

"Poudarjamo tudi, da Komisija ni odločala o tem, kdaj in kako bo predmetna seja vlade potekala. Ko je bil zaznan sum kršitev (tj. avgusta 2021), je Komisija uvedla postopek in ga tako kot ostale postopke vodila v skladu z vsemi vzpostavljenimi standardi," so še dodali.

KPK: Janša ravnal v nasprotju z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije

Odziv premierja Janše

Premier Janša se je na družbenem omrežju Twitterju na ugotovitve KPK-ja odzval, da je "važno, da je bilo s popoldanskim fušem predsednika računskega sodišča za 20.000 evrov na mesec po mnenju KPK-ja vse OK. Pa z Golobovimi plačami in nagradami za 45.000 evrov na mesec v državnem podjetju tudi."

Kršitve predstavnikov oblasti je treba jemati resno

V Transparency International Slovenia ob ugotovitvah KPK-ja opozarjajo na pomembnost izogibanju nasprotjem interesov, še posebej najvišjih predstavnikov oblasti.

"Predsednik vlade, ministri in drugi vidni predstavniki oblasti s svojim delovanjem ne vplivajo samo na naloge v njihovi pristojnosti, temveč so zgled za celotno družbo. Njihove kršitve je treba zato jemati še posebej resno," je povedal Sebastijan Peterka, vodja projektov pri TI Slovenia.

Primer pa po mnenju TI Slovenia kaže tudi na pomanjkljive postopke kadrovanja na ključne funkcije, ki bi morali biti bolje urejeni. "Postopki imenovanja na ključne funkcije, tako v javnem sektorju kot tudi v podjetjih v državni lasti, bi morali biti vodeni kakovostno, brez nepravilnosti in s tem vzbujati zaupanje javnosti. Ta primer kaže, da to še zdaleč ni tako. Ob tem ne smemo pozabiti na nedavna opozorila Združenja nadzornikov Slovenije o nadaljevanju slabih praks pri kadrovanju v upravne odbore družb v lasti države," je še dodal Peterka.

KPK o pomenu instituta nasprotja interesov

"Dolžno izogibanje nasprotju interesov je izjemno pomemben institut, saj gre za enega ključnih stebrov delovanja pravne države, zaupanja v demokratične institucije ter v transparentnost, enakopravnost in objektivnost odločanja v javnih zadevah in pri razpolaganju z javnimi sredstvi. Gre za institut, kjer je zakonodajalec v ZIntPK jasno opredelil dolžno ravnanje uradnih oseb. Glasovanje za osebo, s katero ima uradna oseba poslovni stik, sodi med najbolj tipične okoliščine nasprotja interesov in takšno ravnanje povzroča najmanj dvom v objektivnost in nepristranskost celotnega postopka. Obravnavana oseba bi se morala v konkretnem primeru izločiti iz odločanja in o okoliščinah nasprotja interesov pisno obvestiti člane kolektivnega organa (vlade). Ker tega ni storila, v konkretnem primeru niso bili zagotovljeni niti najmanjši standardi nepristranskosti in objektivnosti odločanja v okviru opravljanja javnih nalog."

Janša kršil protikorupcijski zakon