Minister za kulturo in varuhinja sta se dotaknila tudi vprašanja primernosti knjig za otroke, pri čemer je minister ocenil, da ministrstvo ni organ, ki bi predpisoval, katere vsebine so komu namenjene in katere ne, niti ne more odločati o njihovi ustreznosti.  Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić
Minister za kulturo in varuhinja sta se dotaknila tudi vprašanja primernosti knjig za otroke, pri čemer je minister ocenil, da ministrstvo ni organ, ki bi predpisoval, katere vsebine so komu namenjene in katere ne, niti ne more odločati o njihovi ustreznosti. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić

Varuh glede problematike gradnje in obnove objektov v zasebni lasti, ki so kulturno zaščiteni, meni, da vlada med drugim krši 69. člen ustave, ker naj ne bi zagotavljala ustreznega nadomestila oz. odškodnine, ki bi pripadla lastnikom nepremične kulturne dediščine zaradi omejenosti lastninske pravice na tej nepremičnini.

Varuh za rešitev te problematike priporoča uskladitev in sorazmerno zavarovanje lastninske pravice posameznika in varstvo kulturne dediščine, oboje ob hkratnem upoštevanju ustavno določenih fiskalnih ciljev.

Kot so pri varuhu človekovih pravic navedli v sporočilu za javnost, je minister za kulturo poudaril, da stališče vlade ostaja nespremenjeno, da je vprašanje davčnih olajšav po mnenju vlade zelo kompleksno, a da je v zvezi s tem mogoč razmislek o morebitnih spremembah.

Sredstva za kulturo, tudi za varovanje kulturne dediščine, se ne znižujejo več, je dodal, za odškodnine in podobna finančna nadomestila pa bodo sredstva skušali zagotoviti tudi iz evropskih virov.

Problematične kulturne žepnine

Varuhinja je ministra seznanila z uspešno zahtevo za oceno ustavnosti glede ugotavljanja dohodka za samostojne podjetnike, po kateri mora država samozaposlenim obračunavati realen dohodek, ne pa fiktivnega.
Opozorila je tudi na problematiko dodeljevanja kulturnih žepnin, saj so jo doslej dobili tisti, ki so se prej prijavili. Tak sistem po oceni varuha ni optimalen, še zlasti zato, ker so žepnine neke vrste socialni korektiv.

Vlado so pozvali, naj glede na obstoječe podatke o položaju samozaposlenih v kulturi k izboljšanju sistemske ureditve pristopi z mehanizmi podpore, ki bodo konkretneje vključevali socialno komponento.

Bolniške za s.p.-je v kulturi

Minister Prešiček je povedal, da skušajo s ciljnimi skupinami v dialogu opredeliti najbolj pereča vprašanja na področju prekarnih samozaposlitev v kulturi, kot so bolniška nadomestila in nizke pokojnine.

Strinjajo se, da je mogoče zvišati bolniško nadomestilo, prav tako začetek bolniške odsotnosti, ki bi šel v breme države, premakniti na četrti dan. Zaslužki v kulturi izredno nihajo, zato so na ministrstvu po Prešičkovih besedah vzeli pod drobnogled tudi različne cenzuse za pridobitev sredstev iz različnih virov države.

Pripravili so že osnutek zakona, ki naj bi tudi ustrezno uredil pokojnine različnih poklicev v kulturi in umetnosti in prispeval k izboljšanju socialnega položaja kulturnih delavcev, je navedel minister.

V zvezi z ukrepanjem na področju etike javne besede je minister varuhinjo seznanil s spremenjenim zakonom o medijih, ki bo februarja šel v javno obravnavo. V načrtih je dopolnitev 8. člena z ustreznimi sankcijami in postopki v primeru razširjanja programskih vsebin, ki bi spodbujale k narodni, rasni, verski, spolni ali drugi neenakopravnosti ter nestrpnosti, nasilju in vojni.

Katere knjige so primerne za otroke?

Minister in varuhinja sta se dotaknila tudi vprašanja primernosti knjig za otroke, pri čemer je Prešiček ocenil, da ministrstvo ni organ, ki bi predpisoval, kaj naj kdo bere in česa ne, niti ne more odločati o njihovi ustreznosti.