DZ je na današnji seji vnovič predstavil mnenja glede novele zakona o davčnem potrjevanju računov, na katero je državni svet zaradi glob za primer neprevzema računa izglasoval odložilni veto. Koalicija jo podpira, opozicija je proti. Novela med drugim določa, da mora zavezanec pri gotovinskem poslovanju za prodano blago oz. opravljeno storitev izročiti račun kupcu, ta pa ga mora obdržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora. Če tega ne stori, mu grozi 40 evrov globe.

Državnemu svetu se zdi to nesprejemljivo. "Rešitev, ki na prejemnika storitev prenaša odgovornost, da pridobi račun in se lahko za morebitni neprevzem sankcionira, je nesprejemljiva. Napačen je tudi pristop, s katerim se s pomočjo kupca skuša nadzirati zavezanec, namesto za to pristojnih organov," je danes dejal državni svetnik Leopold Pogačar.

Računi. Foto: BoBo
Računi. Foto: BoBo

Državni sekretar na finančnem ministrstvu Tilen Božič je povedal, da "kazen nastopi zgolj v skrajnem primeru, kadar prihaja do ponavljajočih se kršitev" ter da tega instrumenta do zdaj ni bilo treba uporabiti. Pogačarju se ta argument ne zdi smiseln, saj niso pridobili podatka, koliko je bilo, ko je takšna ureditev veljala, ugotovljenih kršitev.

A Božič je povedal, da so pri preverjanju števila potrjenih računov v nekaterih dejavnostih, ki jih štejejo kot tvegane, v zadnjem obdobju zaznali znaten in nesorazmeren upad. "Ti upadi so znašali v nekaterih primerih tudi več kot 20 odstotkov," je opozoril in dodal, da so naklonjeni prehodu s papirnatega računa v elektronskega.

V koaliciji novelo podpirajo. Po navedbah Bojana Čebele iz Svobode je ukrep prejšnje vlade v praksi omogočil razmah sive ekonomije. "To je nedopustno. Želimo živeti v družbi, v kateri veljajo enaka pravila za vse," je dejal. "Prisluhnili bomo argumentom vlade in ponovno odločno glasovali za sprejetje zakona," je dodal Damijan Zrim iz SD-ja.

V Levici bi si po besedah Milana Jakopoviča želeli, da bi bila odgovornost za izročanje računov predvsem na prodajalcu. "Glede na to, da doslej ni bilo izdane niti ene kazni in da je šlo predvsem za informiranje kupcev, pričakujemo, da bo šlo izvajanje tega ukrepa znova predvsem v smeri ozaveščanja, in ne kaznovanja kupcev," je dejal.

Novele pa ne podpirajo v SDS-u in NSi-ju. Jožef Lenart iz SDS-a je dejal, da je prav, da državni svet opominja, da "poskušamo dobre zakonske rešitve spreminjati v zastarele in na slabše". V SDS-u po njegovih besedah želijo, da davčno okolje ostaja prijazno do uporabnikov, ter menijo, da tehtnega argumenta o povečanju sive ekonomije ni.

"Ta zgodba je primer različnosti politik v dojemanju, kaj je vitka država," je menil Jernej Vrtovec iz NSi-ja in poudaril, da je tudi po sedanji ureditvi izdaja računov obvezna, neobvezno pa je njihovo izročanje. Po njegovem prepričanju bi morali ljudem zaupati.

Koalicija in opozicija razdeljeni glede novele zakona o digitalni vključenosti

DZ je obravnaval tudi predlog novele zakona o digitalni vključenosti. V koaliciji so prepričani, da odpravlja diskriminatornost veljavnega zakona, v opoziciji pa menijo, da je novela nepotrebna, glede na to, da je v pripravi nov celovit zakon. DZ bo o predlagani noveli glasoval v sredo.

Predlog novele je odgovor na številne pomisleke javnosti, vključno z zagovornikom načela enakosti in varuhom človekovih pravic, ki sta opozorila na diskriminatornost zakona o digitalni vključenosti, je v uvodu spomnila ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh.

Sprejetje novele je po besedah ministrice nujno za ciljno usmerjeno izvajanje ukrepov za spodbujanje digitalne vključenosti, ki bodo dosegli tiste ranljive skupine prebivalstva, ki spodbudo države na področju digitalne vključenosti dejansko najbolj potrebujejo.

V veljavnem zakonu, ki je bil sprejet marca lani med prejšnjim sklicema parlamenta, so ciljne skupine natančno določene, s predlagano novelo pa ne bo več tako. Ciljne skupine bodo opredeljene na podlagi kazalnikov, ki upoštevajo aktualne družbene razmere. Med drugim se bosta upoštevala socialni položaj in stopnja urbanizacije območja, kjer živijo, je pojasnila.

Predlagana novela predvideva tudi vzpostavitev mehanizma za izposojo računalniške opreme v obliki posebnega računalniškega sklada.

"S predlogom zakona odpravljamo zgolj največje pomanjkljivosti veljavnega zakona. Po sprejetju novele pa bomo nemudoma pristopili k pripravi novega, konceptualno prenovljenega zakona," je še pojasnila ministrica.

Poslanska podpora noveli o vojaški službi in resoluciji o opremljanju SV-ja

Noveli zakona o službi v Slovenski vojski (SV) pa se glede na razpravo v DZ-ju obeta podpora poslanskih skupin Svoboda in opozicijskega NSi-ja, v SDS-u pa ji ne bodo nasprotovali. Široka podpora se obeta resoluciji o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja SV-ja, podporo so ji namreč odrekli le v Levici. DZ bo o tem prav tako glasoval v sredo.

Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Rudi Medved je med predstavitvijo novele zakona o službi v Slovenski vojski spomnil, da vojski močno primanjkuje kadra, zato ministrstvo v noveli predlaga, da se izobrazbeni pogoji za zaposlitev v vojski znižajo na osnovno šolo in nedokončano srednjo šolo. Mlade, ki bi se na ta način zaposlili, bi spodbudili, da nadaljujejo šolanje in znotraj SV -ja opravijo ustrezna usposabljanja.

Državni sekretar obrambnega ministrstva Damir Črnčec pa je predstavil resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja SV-ja do leta 2040. Spomnil je, da resolucijo prenavljajo zaradi spremenjenega varnostnega okolja po začetku vojne v Ukrajini. Po njegovih besedah Slovenija svojo obrambo zagotavlja v sklopu kolektivne obrambe zveze Nato.

Država se je zvezi Nato politično zavezala, da bo svoje obrambne izdatke dvignila na dva odstotka bruto domačega proizvoda, je dejal Črnčec. V resoluciji so ta dvig zastavili z jasno časovnico do leta 2030. Novosti so vzporedna in ne več zaporedna gradnja zmogljivosti srednje in srednje izvidniške bataljonske skupine, dvig obrambnih izdatkov za naložbe na 20 odstotkov in dvig izdatkov za razvoj na dva odstotka. Črnčec je poudaril še postopno zamenjavo flote helikopterjev in njihovo številčno krepitev.