Cilj je, da se javna sredstva ne bodo po nepotrebnem stekala v zasebne žepe, je pojasnil Miha Kordiš. Foto: BoBo

Zakonski predlog, ki ga je Levica vložila v parlamentarno obravnavo po skrajšanem postopku, črta sedmi odstavek 53.c člena zakona o zdravstveni dejavnosti, ki vodstvu javnega zavoda omogoča, da z zasebnim izvajalcem brez razpisa sklene pogodbo za celotno storitev, in ne zgolj za posameznega zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca, je pojasnil poslanec Miha Kordiš. Po njegovih besedah to pomeni, da lahko zasebno podjetje izvaja javno financirano dejavnost, ne da bi pridobilo koncesijo.

Kordiš je opozoril, da gre pri tem za tiho privatizacijo in odtujitev javnih sredstev brez kakršnega koli razpisa. Spomnil je, da so v Levici že ob sprejetju spremembe zakona o zdravstveni dejavnosti septembra 2017 opozorili na sporno določbo in predlagali dopolnilo, s katerim pa niso uspeli. Tokrat v poslanski skupini pričakujejo, da bo njihov zakonski predlog v DZ-ju naletel na zadostno podporo.

Poglavitna rešitev zakonskega predloga je po Kordiševih besedah v tem, da se javna sredstva ne bodo po nepotrebnem stekala v zasebne žepe, temveč bodo ostala v javni instituciji oz. vsaj v javni zdravstveni mreži. Dodal je, da je od zadnje spremembe zakona o zdravstveni dejavnosti minilo zgolj dobro leto, in "že smo priča prvim primerom izkoriščanja škodljive zakonske določbe".

Celjska bolnišnica je rentgensko diagnostiko prenesla na zunanjega izvajalca. Foto: BoBo

Rentgensko diagnostiko prenesli na zasebnika

Poslanec Željko Cigler je kot primer navedel Splošno bolnišnico Celje, kjer je vodstvo zavoda pred kratkim na podlagi sporne določbe pripravil predlog sodelovanja z zunanjim izvajalcem rentgenske diagnostike, Dvorcem Lanovž. V bolnišnici so tako po sklenitvi pogodbe svoje bolnike poslali k zasebnemu izvajalcu brez koncesije, nato pa storitev zaračunali zavodu za zdravstveno zavarovanje, kot da bi storitev opravili sami.

To so po Ciglerjevih besedah storili, čeprav je bolnišnica skupaj z ministrstvom za zdravje lani kupila nov magnetnoresonančni tomograf. Ministrstvo je prispevalo nekaj več kot 1,19 milijona evrov z DDV-jem, bolnišnica pa je financirala dela za pripravo prostora v vrednosti dobrih 350.000 evrov z DDV-jem. Poleg tega je stari tomograf prav tako ostal v uporabi.

"Čeprav v celjski bolnišnici obratujeta dva magnetno resonančna tomografa, se je vodstvo zavoda brez kakršnega koli razpisa odločilo za prenos dejavnosti na Dvorec Lanovž. Popolnoma nesprejemljivo je, da smo namesto skrajševanja čakalnih dob zdaj priča nepotrebnemu prenosu storitve na zasebnega izvajalca in privatizaciji zdravstvene storitve," je še poudaril Cigler.