"Če bomo prepuščali gorivo, elektriko in ogrevanje prostemu trgu, bo to pomenilo zaslužke za energetska podjetja in visoke položnice za vse preostale," opozarjajo. Predlagajo nadzor nad energetskim sektorjem.

Cene energentov na mednarodnih trgih, zlasti zemeljskega plina in električne energije, so se v zadnjem letu močno zvišale, najbolj pa so poskočile na začetku jeseni.

Kot je Levica zapisala v zahtevi za sklic nujne seje, se zaradi zadostnih zalog plina v skladiščih in zaradi cen, zagotovljenih v dolgoročnih dobavnih pogodbah Geoplina z ruskimi dobavitelji, enormni dvigi cen plina na svetovnih trgih pri končnih uporabnikih v Sloveniji še ne poznajo v tako veliki meri, ne glede na to pa so se cene že začele višati tudi za končne uporabnike.

"V vsakem primeru končno ceno podražitev energentov na koncu plačajo ljudje, najbolj pa prizadene najrevnejše. Zanesljivost oskrbe in cen oskrbe z energenti je premosorazmerna s stopnjo regulacije trga. Odjemalci na popolnoma dereguliranih trgih podražitve v povezavi z oskrbo občutijo bistveno prej kot odjemalci na reguliranih trgih oskrbe z energenti," poudarjajo v opozicijski stranki.

Na ravni EU-ja se po navedbah stranke o kakršni koli regulaciji trga ali celo uvedbi planiranja proizvodnje energentov in njihove distribucije glede na potrebe prebivalstva ter razvojne prioritete družbe ne razmišlja. "Omenja se možnost neposrednih podpor revnim gospodinjstvom, kar je na kratki rok sicer nujen, na dolgi rok pa jalov ukrep, kot možnost prilagajanja davkov in drugih dajatev na področju energetike," ocenjujejo.

Tudi slovenska vladajoča politika po navedbah Levice zavrača kakršen koli državni poseg v trg ali ceno, ki se na trgu prosto oblikuje.

Trenutno energetsko krizo je treba po njihovem mnenju obravnavati neločljivo od podnebne krize, obe krizi pa razumeti kot dva obraza mnogo bolj globoke krize kapitalizma. "Za to je potreben močan poseg države na trgu, ki naj zagotovi cenovno dostopnost in nemoteno oskrbo z energenti za socialno najbolj občutljiva gospodinjstva ter postopno nadomeščanje proizvodnje in distribucije energentov na podlagi tržnih zakonitosti s planiranjem na družbeni ravni," so zapisali.

Odboroma za infrastrukturo, okolje in prostor ter za delo, družino, socialne zadeve in invalide predlagajo, naj vlado pozoveta, da v roku dveh tednov pripravi pravne podlage za regulacijo cen zemeljskega plina in električne energije za končne uporabnike.

Prav tako naj po predlogu Levice odbora vlado pozoveta, da v dveh tednih uvede regulacijo cen naftnih derivatov z omejevanjem najvišjih dovoljenih marž, zlasti za kurilno olje, dizelsko gorivo in neosvinčeni 95-oktanski bencin, kot je veljala pred liberalizacijo cen naftnih derivatov.

Vlado naj tudi pozoveta k pripravi pravne podlage za nemoteno oskrbo končnih odjemalcev električne energije in zemeljskega plina v primeru odpovedi pogodb končnim odjemalcem od dobaviteljev v enem mesecu ter naj prek mehanizmov upravljanja v energetskih podjetjih, kjer ima država večinski delež, zahteva povečano vlaganje v povečanje razpršenih proizvodnih kapacitet električne energije iz obnovljivih virov energije.

Z zadnjima predlaganima sklepoma bi Levica vlado prek odborov pozvala, naj se na ravni EU-ja zavzame za vzpostavitev posebne agencije za načrtovanje proizvodnje električne energije na ravni EU-ja, skladno z zavezami iz pariškega podnebnega sporazuma, ter da se na ravni EU-ja zavzame za vzpostavitev mehanizma za zagotavljanje zanesljive oskrbe gospodinjskih odjemalcev z električno energijo na neprofitni osnovi.