Župan bo lahko še naprej tudi poslanec. Nekateri so tako svoje županske kandidature že napovedali. Foto: MMC RTV SLO
Župan bo lahko še naprej tudi poslanec. Nekateri so tako svoje županske kandidature že napovedali. Foto: MMC RTV SLO
Drago Kos
Največ težav bo pri direktorjih javnih zavodov, ki ne bodo več smeli hkrati opravljati funkcije župana, je dejal predsednik komisije za preprečevanje korupcije Drago Kos. Foto: MMC RTV SLO

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, ki bo začel veljati junija prihodnje leto, namreč zaostruje področje združljivosti županovanja z drugimi funkcijami, saj poleg omejevanja v javnem omejuje tudi dejavnosti v zasebnem sektorju, in sicer v organizacijah, ki izvajajo javno pooblastilo. Omejitve pa ne veljajo le za župane, ampak tudi za podžupane, ne glede na to, ali funkcijo opravljajo poklicno ali nepoklicno.

Župan bo še naprej lahko tudi poslanec ...
Predlagataljem pa skozi zakonsko sito ni uspelo spraviti predloga o nezdružljivosti poslanske in županske funkcije, zato bodo lahko poslanci, tako kot do zdaj, hkrati tudi župani. Nekateri med njimi so svoje kandidature že napovedali.

... ne pa tudi ravnatelj ali direktor javnega zavoda
Predsednik protikorupcijske komisije Drago Kos meni, da bo največ težav pri direktorjih javnih zavodov, saj je bilo kar nekaj županov hkrati tudi na čelu teh institucij, kar, ko bo v veljavi nov zakon, ne bo več mogoče, saj je omejitev povsem jasno opredeljena. Po Kosovem mnenju je bila nezdružljivost obeh funkcij sicer razvidna tudi iz starega zakona, zato je protikorupcijska komisija izdala več sklepov o nezdružljivosti funkcij, a je služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko menila drugače. Novi zakon možnosti različnih tolmačenj odpravlja.

Omejitve pri poslovanju s podjetji glede na lastništvo
Manj omejitev je za občinske svetnike. Ti hkrati ne morejo biti župani, člani nadzornega odbora občine ali občinski uradniki, so pa lahko direktorji zdravstvenih zavodov, ravnatelji vrtcev, šol ali direktorji javnih podjetij, vendar pa občina v teh primerih ne sme poslovati z njihovimi podjetji. Gre za omejitev, ki je sicer veljala že v prejšnjem zakonu, a je bila veliko blažja, saj je občina lahko sklepala posle s podjetjem, v katerem je imel občinski svetnik, župan ali podžupan največ 20-odstotni upravljalski ali lastniški delež.

Zakon otežuje nepotizem
Omejitev poslovanja pomeni tudi, da omenjena podjetja (z izjemo državne pomoči) ne morejo prejeti občinskih subvencij. Omejitev velja tudi za njihove ožje družinske člane, pri čemer je dovolj že sorodstvena vez, ne pa, kot velja v zakonu, ki bo junija prenehal veljati, bivanje v skupnem gospodinjstvu.

Prepoved je absolutna, kar pomeni, da tudi komisija za preprečevanje korupcije ne more narediti izjeme in dovoliti poslovanja. To je dovoljeno le na podlagi pogodb, sklenjenih pred izvolitvijo občinskega funkcionarja.