Vrhovnemu sodniku so nekateri mediji najprej očitali, da ni diplomiral na sarajevski pravni fakulteti, nato so zatrjevali, da nima pravosodnega izpita, nato pa, da njegov pravosodni izpit v Sloveniji ne velja. Foto: BoBo
Vrhovnemu sodniku so nekateri mediji najprej očitali, da ni diplomiral na sarajevski pravni fakulteti, nato so zatrjevali, da nima pravosodnega izpita, nato pa, da njegov pravosodni izpit v Sloveniji ne velja. Foto: BoBo

Vrhovni sodnik Branko Masleša trdi, da nekateri mediji že skoraj dva meseca neresnično predstavljajo okoliščine, ki zadevajo njegovo izobrazbo. "Vse se je začelo z ničimer podkrepljeno izhodiščno trditvijo, da me ni med diplomanti Pravne fakultete v Sarajevu, ki so zaključili študij leta 1975," je spomnil Masleša in dodal, da so sledile navedbe, da je njegova diploma izginila v požaru, in pozneje dvomi o zagotovilu Pravne fakultete v Sarajevu, da je pri njih zaključil študij. Nadaljevalo se je tudi z namigovanji, da na predloženi kopiji diplome ni vidnega žiga, opisuje Masleša.

Kot pojasnjuje, je visokošolski študij na Pravni fakulteti v Sarajevu zaključil 31. marca 1975, diplomo pa je prejel 27. junija istega leta. Na izvirniku diplome je suhi žig, ki ga zato na njeni kopiji ni videti, pojasnjuje. Dodatno navaja, da je v publikaciji 70 let Pravne fakultete v Sarajevu 1946–2016 na strani 231 naveden med diplomanti te fakultete, iz pisanja v sarajevskem časopisu Dnevni Avaz z 10. januarja letos pa izhaja, da je pristojna inšpekcija pri pregledu na fakulteti ugotovila, da je nesporno, da je tam pridobil diplomo in strokovni naziv diplomirani pravnik v skladu s tedaj veljavnimi predpisi.

Očitki o neveljavnem pravosodnem izpitu

V medijih so se nato pojavile tudi trditve, da Masleša nima pravosodnega izpita, pozneje pa, da njegov pravosodni izpit v Sloveniji ne velja. Masleša odgovarja, da ima dokazila, iz katerih je razvidno, da je na Okrožnem javnem tožilstvu v Sarajevu opravljal pripravništvo, sprva kot pripravnik volonter, zaposlen s polnim delovnim časom od 17. aprila do 1. avgusta 1975, potem pa kot pripravnik, redno zaposlen do 30. julija 1976.

Sorodna novica Sodni svet od vrhovnega sodnika Masleše pričakuje, da pojasni nejasnosti glede svoje diplome

"V skladu z odločbo o pripravništvu sem opravil potrebno usposabljanje tudi na Občinskem javnem tožilstvu I v Sarajevu in na občinskem sodišču I Sarajevo," je navedel in dodatno pojasnil, da je bilo enoletno pripravništvo predpisano v 1. členu sprememb Zakona o pravosodnem izpitu iz leta 1973. Tako je v sredini leta 1976 opravil pisni in ustni del pravosodnega izpita, "o opravljenem izpitu mi je bilo nato 25. junija 1976 izdano potrdilo", je naštel.

Pojasnil je še, da je poznejši zakon o pripravništvu iz aprila 1980, ki je stopil v veljavo dan, preden je na Temeljnem sodišču v Kopru izrekel prvi sodbi, prav tako določal enoletno pripravništvo, v 48. členu pa je predpisoval, da izpolnjuje pogoje o strokovni sposobnosti za opravljanje nalog in del sodnika tudi tisti diplomirani pravnik, ki je imel dve leti delovnih izkušenj na pravnem področju, če je bil izvoljen oziroma imenovan do 31. decembra 1981. "Sam sem pred izvolitvijo na sodniško mesto opravljal delo in naloge namestnika občinskega javnega tožilca II v Sarajevu dve leti in 10 mesecev. Trditve, da mi je bilo v pripravništvo priznano tudi obdobje med služenjem vojaškega roka, ne držijo, saj sem bil v vojski od 31. julija 1976 do 1. julija 1977," je navedel.

Opozorila o daljnosežnih negativnih posledicah stališča Sodnega sveta

Masleša ob vseh podrobnostih glede svoje izobrazbe v zadnjem odzivu piše še, da je s kopijo diplome in potrdila o opravljenem pravosodnem izpitu seznanil javnost. "Zato me je osupnilo stališče Sodnega sveta, ki mi sploh ni ponudil priložnosti, da se izjavim o navedenih vprašanjih," je navedel Masleša, ki na "sprevračanje dejstev in vedno nove in nove, z ničemer podkrepljene obtožbe" gleda kot na "poskus osebnega pogroma in širše gledano, glede na funkcije, ki sem jih opravljal, tudi kot napad z jasnim ciljem destabilizacije in podreditve sodstva".

Do tega se, ugotavlja, Sodni svet ni opredelil. "Ne morem se znebiti občutka, da je s takšnim stališčem Sodni svet spregledal daljnosežne negativne posledice svojega sporočila in s tem dejansko še sam prispeval h krnitvi mojega sodniškega ugleda in sodstva v celoti," je bil še kritičen Masleša.

Sodni svet je pred dnevi namreč sprejel stališče, v katerem ugotavlja, da ni pristojen preverjati izpolnjevanja formalnih pogojev kandidatov za sodniško mesto, ko gre za izbirne postopke, ki so pravnomočno že zaključeni. Ne glede na to pa je v okviru skrbi za zagotavljanje javnega ugleda sodstva ter z namenom zaščite in krepitve zaupanja v sodno vejo oblasti izrazil pričakovanje, da Masleša tako Sodnemu svetu kot javnosti celovito pojasni nejasnosti in dvome glede veljavnosti potrdil o diplomiranju in pravosodnem izpitu, ki se pojavljajo v medijih.

Maslešo žalosti poteza sodnega sveta