Pouk se ne bo podaljšal v počitnice. Foto: BoBo
Pouk se ne bo podaljšal v počitnice. Foto: BoBo

Matura bi se morala začeti s 5. majem. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je na večerni novinarski konferenci dejala, da je stroka enotnega mnenja, da naj se matura izvede, kot je predvideno. "Takšno je tudi prevladujoče mnenje dijakov in profesorjev. V tem tednu bomo dorekli scenarije, kako maturo v tem času, obliki in okoliščinah izvesti."

"Toda znano je že, da bo treba, ker učni proces ne poteka v učilnici oziroma v fizični organizirani obliki, tudi sistem preverjanja znanja prilagoditi, tako po vsebini kot po številu preverjanj. To prav zdaj s strokovnjaki zavoda za šolstvo, s predstavniki ravnateljev in preostalo strokovno javnostjo intenzivno preigravamo in pričakujemo, da bomo te spremembe v najkrajšem mogočem času sprejeli in o njih obvestili učitelje in šole."

Šolsko leto se ne bo podaljšalo v počitnice

Če bo izobraževanje na daljavo potekalo tako, kot je bilo zastavljeno, se bo šolsko leto končalo v rokih, kot so sprejeti v šolskem koledarju, je pojasnila Kustečeva. To prav tako pomeni, da v igri ni podaljšanja šolskega leta v počitnice, saj zato učitelji in učenci izvajajo učenje na daljavo. "Zato v tem trenutku zakonsko opredeljujemo, da je v tem obdobju učenje na daljavo enakovredno učenju v razredu."

Praksa bo priznana, prav tako obvezne izbirne vsebine

Če zaradi epidemije bolezni covid-19 dijakom, vajencem in študentom v zaključnih letnikih nista bili omogočeni praktično usposabljanje z delom in praktično izobraževanje pri delodajalcih, se jim bo to priznalo kot opravljeno, če imajo zaključene pozitivne ocene pri vseh strokovnih modulih v zaključnem letniku. Če dijakom in vajencem ni bilo omogočeno opravljanje obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti, se jim tudi to prizna kot opravljeno, je pojasnila ministrica.

Študentje bodo lahko v primeru neopravljenih obveznosti podaljšali študentski status

Na področju visokega šolstva bodo visokošolski zavodi za tekoče študijsko leto sprejeli spremembe obveznih učnih študijskih programov. Študentje višje- in visokošolskega študija, ki zaradi nastanka izrednih okoliščin v letu 2020 ne bodo mogli redno in v roku opraviti svojih študijskih obveznosti, bodo pridobili pravico do podaljšanja študentskega statusa v prihodnjem študijskem letu. Vsem rednim študentkam in študentom, ki imajo prebivališče v Republiki Sloveniji, se bo do 30. aprila izplačal krizni dodatek 150 evrov.

"150 evrov enkratnega solidarnostnega dodatka je absolutno premalo. Skoraj 50 odstotkov študentov dela, da sploh lahko študira," pa je v prvem odzivu na predlagane ukrepe opozoril predsednik Študentske organizacije Slovenije Klemen Peran.

Na področju raziskovalne dejavnosti se bo izvajanje raziskovalnih in infrastrukturnih programov, ki se iztečejo 31. decembra, podaljšalo za eno leto, letni obseg financiranja bo ostal nespremenjen.

Zaposleni bodo dobili nadomestilo, iz proračuna bodo kriti tudi stroški zasebnih vrtcev

Nosilci javnih pooblastil javnih služb, ki v času epidemije ne izvajajo javnih storitev, teh uporabnikom ne smejo zaračunati, je pojasnila ministrica. "Zaposleni v teh zavodih bodo nadomestila plač in stroškov zaradi neizvajanja pridobili iz proračuna. To velja tudi v primeru izvajanja storitev na primer v zasebnih vrtcih, ki jim bodo pripadala sredstva iz proračuna v vrednosti 85 odstotkov za posameznega otroka," je pojasnila ministrica.