Foto: TV Slovenija/posnetek zaslona
Foto: TV Slovenija/posnetek zaslona

Od 10. do 19. julija je bil v New Yorku Visoki politični forum o trajnostnem razvoju. Z ministrico so tja poletele še štiri uradnice ministrstva: vodja direktorata za javno upravo Mateja Mahkovec, iz ministričinega kabineta nekdanja novinarka in strokovnjakinja za odnose z javnostmi v Šarčevi vladi Nika Benedik, namestnica generalnega sekretarja in nekdanja poslanka več strank Maja Dimitrovski – vse tri je na ministrstvo pripeljala ministrica – ter Simona Hočevar, vodja sektorja za analize in razvojno načrtovanje. Glavne teme foruma so bile zagotovljen dostop do vode, čista energija, industrija, inovacije in infrastruktura, trajnostna mesta. Pa svet po covidu, razvoj manjših otočij, davčne reforme, staranje svetovne populacije, urbani razvoj, kmetijske teme. One pa z ministrstva za javno upravo.

Teme iz delokroga članic delegacije

Verjamem, da bomo vsi deležniki te družbe morali prispevati sorazmeren delež k odpravi te škode, torej tako javni sektor, javni uslužbenci kot tudi drugi deležniki.

Ministrica Sanja Ajanović Hovnik na preteklih pogajanjih s sindikati javnega sektorja

In tu se postavlja vprašanje o strokovni in vsebinski pristojnosti udeleženk iz Slovenije in kakšen je bil njihov prispevek k panelnim razpravam. Če se članica ministričine delegacije Mateja Mahkovec vsebinsko približa tematiki zasedanja, pa se zastavlja vprašanje, kaj je v Ameriki počela recimo Nika Benedik, ki se po informacijah TV Slovenija na ministrstvu sicer ukvarja izključno s pogajanji s sindikati. Z ministrstva pojasnjujejo, da so "delovna področja visoko usposobljenih uslužbenk, ki opravljajo najzahtevnejša dela, povezana s tematiko zasedanja".

"Njihova siceršnja delovna področja so povezana s temami foruma, na primer: vloga občin oziroma lokalne ravni pri doseganju ciljev, pomen oblikovanja rešitev po sistemu od spodaj navzgor, povezovanje vseh delov družbe, vzpostavljanje partnerstva med vladami, gospodarstvom, znanostjo in civilno družbo, inovativni pristopi ter priprava boljše in na podatkih sloneče zakonodaje ob sodelovanju stroke, državne uprave in nevladnih organizacij, krepitev kompetenc javnih uslužbencev kot ključa za zagotavljanje kakovostnih, hitrih in učinkovitih javnih storitev," so na ministrstvu za javno upravo zapisali v odgovoru za TV Slovenija.

Podpora vodstvu, skrbnica agende, vzpostavitev sodelovanja z deležniki …

Iz opisa sicer ne razberemo ničesar konkretnega, kar bi upravičilo vozovnico za New York. Na ministrstvu še pojasnjujejo, da si ministrica sama izbere svojo delegacijo za poti v tujino, in taka je bila očitno najbolj poklicana, saj so sodelavke, ki jih je vzela s seboj na pot, "vpete tudi v druge naloge". "Nika Benedik je bila vpeta v vzpostavljanje sodelovanja, tudi strateškega z različnimi deležniki, Maja Dimitrovski je bila na poti podpora vodstvu ministrstva in v priložnostni vlogi vodje kabineta, čeprav ima kabinet vodjo in namestnico vodje, Hočevarjeva pa je zadolžena za pripravo, spremljanje uresničevanja strategij in koordinacijo Agende za trajnostni razvoj do leta 2003, nalogo, ki jo je z letošnjim letom v Sloveniji prevzelo ministrstvo za javno upravo. Koordinacijska vloga ministrstva za javno upravo bo pri tem ključnega pomena. Zaradi navedenega in zaradi vsebinske širine foruma je bila udeležba uslužbenk potrebna," še pojasnjujejo na ministrstvu.

33.000 evrov stroškov, a ravnali so varčno

In koliko je davkoplačevalce stala 15-dnevna pot sicer desetdnevnega foruma, ki naj bi jo na ministrstvu, kot pravijo, načrtovali že maja glede na letne dopuste uslužbencev? Potovalni stroški so znašali 13.412 evrov, stroški hotelskih nastanitev 16.589 evrov, stroški dnevnic udeleženk foruma pa 3000 evrov. Skupaj so v New Yorku potrošile nekaj več kot 33.000 evrov. Na ministrstvu pravijo, da so ravnali varčno, saj je imela delegacija možnost leteti v poslovnem razredu, prenočevale pa so v le trizvezdničnem hotelu.

Udeleženke in spremljevalke na zasedanju, ki je potekalo tudi digitalno

Na kolikih razpravah in drugih dogodkih so sodelovale štiri uslužbenke in s kakšnim prispevkom, je zanimalo TV Slovenija. Na ministrstvu odgovarjajo, da so "zaposlene na ministrstvu za javno upravo na izobraževanjih, predavanjih in stranskih dogodkih HLPF sodelovale kot udeleženke, ne kot nastopajoče". Iz pojasnil izhaja, da so v dvoranah sedele tako rekoč vsak dan od 10. do 18. ure. Maja Dimitrovski pa se zasedanj ni udeleževala, ker "je kot članica delegacije ministrice Sanje Ajanović Hovnik spremljala ministrico na vseh dogodkih".

Je bilo nujno potovati v Ameriko, tam preživeti dva tedna in zapraviti 33.000 evrov ob tem, da so bile uslužbenke zgolj slušateljice in da je bila udeležba mogoča tudi prek videopovezave. Vsa srečanja, predavanja in razprave so bili namreč vzpostavljeni digitalno, kar je razvidno tudi s spletne strani Organizacije združenih narodov, kjer so še danes objavljeni posnetki prav vseh zasedanj, nastopov sodelujočih in spremljevalnih dogodkov foruma.

"Zelo težko si predstavljam, kako bo s tem bremenom ministrica zagovarjala odložitev odprave plačnih nesorazmerij, čeprav se je to potovanje zgodilo pred poplavami. Ta primer je tipičen primer dvojne morale, ki jo srečujemo v slovenski politiki," je kritičen glavni tajnik Sindikata vzgoje in izobraževanja Branimir Štrukelj.

TV Slovenija čaka na potrditev iz New Yorka, katerih panelov so se slovenske predstavnice dejansko sploh udeležile. Je bilo to službeno udejstvovanje ali izlet tesnih sodelavk in dobrih znank na davkoplačevalske stroške?

Službeno izpopolnjevanje ali izlet?