Gostinci razburjeni zaradi nedosledne razlage odlokov

Gostinec Miha Houston je od januarja v svoji gostilni delavcem pogodbenih podjetij stregel malice po navodilih inšpektorice za hrano. Edina pogoja sta bila pogodba s podjetji in upoštevanje priporočil NIJZ-ja.

Pretekli teden – novo tolmačenje odloka: hkrati so lahko v gostinskem obratu zgolj delavci istega podjetja, ki predstavljajo mehurček. Ko eni odidejo, lahko pridejo drugi. Omejitve zbiranja pa ni ne pri enih ne pri drugih.

Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata je v četrtek dejala: "Ta odlok velja ves čas, ker če malico zaužijejo delavci nekega podjetja, ne govorimo o zbiranju."

Gostilne bi bile lahko za zaposlene v istem podjetju odprte, med inšpektorji zmeda

V petek pa znova drugače: omejitev zbiranja ne velja zgolj pri enem podjetju. Državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo in tehnološki razvoj Simon Zajc je pojasnil: "Če pa se gostinsko podjetje odloči, da bo z več podjetji sklenilo pogodbe, takrat pa je treba upoštevati to omejitev zbiranja ljudi na javnih prostorih."

Katero razlago naj zdaj gostinci upoštevajo?

Samo Bardutzky s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani pojasnjuje: "Dokler ni nekega obveznega navodila, ki ga lahko da minister tudi organom v sestavi, kot je npr. policija ali inšpektorat, državne uprave in uradnikov ne zavezujejo neke izjave, interpretacije, ki jih ministri, drugi predstavniki izvršilne veje oblasti dajejo, tudi če jih dajejo javno, tudi če jih dajejo na tiskovnih konferencah."

Zmeda pri interpretacijah odlokov pa je splošna težava. Eno izmed načel pravne države zahteva, da so predpisi jasni in določni.

"Mi pa opazujemo situacije, ko so predpisi taki, da celo med ministrstvi pride do različnih interpretacij. Preprosto, tukaj je treba začeti izboljševati kakovost teh predpisov," pravi Bardutzky.

Trenutno pa niti sodiščem ne uspe zavzeti razlage predpisov, zato se v ta vakuum naseljuje interpretacija predstavnikov izvršne veje oblasti, ki pa za to, kar počne, nima pravne podlage in legitimnosti, še dodaja profesor Bardutzky.