Nepravilnosti naj bi se dogajale predvsem na področju zaposlovanja, urejanja dokumentacijskega gradiva in varnostnega preverjanja. Foto: BoBo

Nekdanji uslužbenec Sove Branko Cvelbar, ki je moral Sovo zapustiti leta 2013, je komisijo DZ-ja za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb že nekaj časa z dopisi opozarjal na domnevne nepravilnosti v Sovi, vendar se očitno Toninov predhodnik na čelu KNOVS-a Branko Grims ni odločil pozanimati, za kakšne nepravilnosti naj bi šlo. Z dopisi se je podrobneje začel ukvarjati šele trenutni predsednik komisije Matej Tonin, ki pa zaradi tajnosti podatkov ni razkril, je poročal Radio Slovenija.

Komisija je pogovor s Cvelbarjem, ki je bil med letoma 2005 in 2013 zaposlen na Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, opravila na njegovo pobudo. "Stvari, ki jih je omenil, so take, da morajo absolutno skrbeti našo komisijo," je poudaril Tonin.

Zato se je komisija po njegovih besedah odločila, da s tem pričanjem ob Cvelbarjevem soglasju seznani novega direktorja Sove Rajka Kozmelja in ga prosi za odzivno pričanje. Nato pa se bo komisija odločila za morebitne nadaljnje ukrepe, je povedal Tonin.

Kot je dodal, je Cvelbar že v preteklosti obveščal komisijo o nepravilnostih na Sovi, vendar pa se je vselej skliceval na zavezo molčečnosti. Zato je Tonin direktorja Sove tokrat prosil za odvezo in Cvelbar jo je dobil. Ta odveza pa je še vedno vezana le na pričanje pred komisijo in je bila tudi časovno omejena, podatki pa so še vedno tajni, zato jih tudi Tonin javnosti ni smel razkriti. Po seji je povedal le, da naj bi se nepravilnosti nanašale predvsem na področje zaposlovanja, varnostnega preverjanja in ravnanja z dokumentacijo.

Sejo pa so na predlog Žana Mahniča razširili tudi z informacijo o srečanju predsednika vlade Marjana Šarca z uslužbenci Sove v Tacnu. Že iz samega predloga je bilo zaznati, da nekatere moti predvsem to, da je bil Šarec sploh na posvetu, je poročal Radio Slovenija. A je po pojasnilih Tonina direktor Sove Kozmelj na seji članom komisije zagotovil, da so bili ob srečanju zagotovljeni vsi ukrepi za zaščito identitete uradnih oseb. Šlo je za delovni posvet uslužbencev Sove, kot uvodničar pa je bil k temu povabljen tudi predsednik vlade. Identiteta uslužbencev pa naj s tem ne bi bila ogrožena.