Socialni partnerji se usklajujejo o delu zakona o urejanju trga dela, ki ureja pravice in dolžnosti brezposelnih. Foto: BoBo
Socialni partnerji se usklajujejo o delu zakona o urejanju trga dela, ki ureja pravice in dolžnosti brezposelnih. Foto: BoBo

Z novim letom naj bi bila delovna in pokojninska zakonodaja uveljavljena. Na mizi socialnih partnerjev je zakon o urejanju trga dela, ki ureja predvsem pravice in dolžnosti brezposelnih na trgu dela.

Med trenutnimi, sicer neuradnimi predlogi je nekaj sprememb. Ministrstvo za delo je predlagalo, da bi starejši delavci namesto 25 mesecev na zavodu za zaposlovanje denarno nadomestilo lahko prejemali največ 19 mesecev. S tem bi preprečili beg ali pa pošiljanje starejših delavcev na Zavod za zaposlovanje in nato naravnost na pokojninski zavod. Kompromis iščejo pri številu let in delovni dobi. Naj bo starost najmanj 50 ali 58 let? Naj ima delavec ob tem najmanj 25 let delovne dobe ali več?

Veliko pripomb in nesoglasij je tudi glede podaljšanja zavarovalne dobe za pridobitev pravice do nadomestila. Povedano poenostavljeno to pomeni - koliko časa je treba biti zaposlen, da si nato upravičen do denarnega nadomestila na zavodu za zaposlovanje. Ministrstvo predlaga podaljšanje z zdajšnjih devet mesecev na leto dni zaposlitev. Neuradno smo izvedeli, da predlog v tej obliki ne bo sprejet. Kompromis iščejo v povezavi z zakonom, ki ureja evidenco delovnega časa.

Odprt je tudi predlog o znanju slovenščine za državljane tretjih držav kot pogoj za vpis v evidenco brezposelnih. Dodelati je treba tehnične rešitve.

Je pa menda dogovorjeno zvišanje minimalnega denarnega nadomestila – z zdaj najnižjega 350 evrov naj bi se zvišalo na 530 evrov. Pogovarjali naj bi se tudi o tem, ali naj se prejemniku nadomestilo zaradi kršitve zniža.