Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Društvo SOS telefon, Društvo za nenasilno komunikacijo, Zavod TransAkcija in Delovni odbor za feminizem društva Iskra so ob mednarodnem dnevu žensk na vlado in vsa pristojna ministrstva naslovili dopis, v katerem opozarjajo, da je nasilje nad ženskami naš skupni problem, zato zahtevajo spoštovanje Istanbulske konvencije.

Kot so zapisali, želijo še enkrat na glas opozoriti, da moramo kot družba zagotavljati razmere, v katerih bomo nasilje dovolj zgodaj prepoznali in v katerih se bodo ženske počutile dovolj varne in opolnomočene, da bodo o nasilju zmogle spregovoriti.

"Ko se ženske odločijo za izhod iz nasilja in nasilje tudi prijavijo, jim moramo zagotoviti, da jih bo odziv policije, socialnih delavk in delavcev ter sodišč in tožilstev v največji mogoči meri zaščitil pred nadaljnjim nasiljem oziroma ga prekinil," menijo v omenjenih društvih.

Inštitut 8. marec: Vsi postopki, vezani na reproduktivne pravice, morajo biti kriti iz obveznega zavarovanja

V Inštitutu 8. marec menijo, da bi morali biti vsi postopki, vezani na reproduktivne pravice, kriti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Kot opozarjajo, morajo ženske, ki ne plačujejo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, opravljanje splava in oploditev z biomedicinsko pomočjo doplačati.

Trenutno se namreč storitve v zvezi z ugotavljanjem in zdravljenjem zmanjšane plodnosti, umetno oploditvijo, sterilizacijo ter umetno prekinitvijo nosečnosti krijejo 80-odstotno. Inštitut pa bo Zavodu za zdravstveno zavarovanje predlagal, da se storitve krijejo 100-odstotno iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Predstavniki so v izjavi za medije poudarili, da je pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok zapisana v ustavi. "A osebe, ki dopolnilnega zavarovanja ne plačujejo, pristanejo v situaciji, kjer je za njih del postopka plačljiv," je povedala direktorica inštituta Nika Kovač. Opozorila je, da so to največkrat revni, prekarci, samozaposleni, študentje in osebe, ki so izgubile socialno pomoč.

Ob tem poudarjajo, da je nujno zagotoviti družbeno stanje, v katerem ne bodo ženske od nikogar več deležne obtožb, da so za nasilje krive same, saj sta danes viktimizacija žrtev in minimiziranje nasilja še vedno prepogosta in nedopustna odziva na nasilje.

Omenjene nevladne organizacije spominjajo, da so lani slovensko javnost kar dvanajstkrat šokirali okrutni umori žensk, tudi letos sta doslej zgodila že dva. Tovrstni umori so bili v večini primerov vnaprej napovedani s heteroseksualnim intimnopartnerskim nasiljem, so zapisali in še dodali, da je pomembno umore žensk poimenovati s pravim izrazom – femicid.

Gre namreč za umore ali uboje žensk samo zato, ker so ženske, so prepričani, nasilje nad ženskami pa ima po njihovem mnenju epidemične razsežnosti in prizadeva ženske vseh starostnih skupin v vseh obdobjih življenja ter ženske vseh kultur, ras, spolne usmerjenosti in fizičnih sposobnosti.

Posebej skrb vzbujajoče je po mnenju društev, da so se femicidi v preteklih mesecih pogosto zgodili ravno v obdobju, ki je za žrtve dokazano najnevarnejše, torej takrat, ko so poskušale zapustiti nasilnega partnerja, in to čeprav so v več primerih v lokalnem okolju in institucijah vedeli za ponavljajoča se nasilna dejanja partnerjev.

Podpisniki vidijo rešitve za preprečevanje nasilja predvsem v rednem in poglobljenem izobraževanju o problemu nasilja tako v zasebni kot javni sferi, vključitvi teme o prepoznavanju nasilja in oblikah pomoči v zgodnje izobraževanje, učenju o enakosti in sprejemanju različnosti ter v zavzemanju proti sovražnemu govoru, ki spodbuja nasilje in ustvarja novo.

Za odpravo omenjene problematike morajo po njihovem mnenju skupaj stopiti tako odločevalci na državni ravni kot policisti, socialni delavci in nevladne organizacije, ki aktivno delajo z žrtvami. Te zdaj opažajo veliko rast števila uporabnic, poslušajo njihove stiske in izkušnje, ko niso prejele dovolj jasne, hitre in učinkovite podpore v institucijah, na katere so se obrnile.

Podpisniki poziva zato zahtevajo spoštovanje 14. in 15. člena Istanbulske konvencije, ki od držav pogodbenic zahtevata sprejetje potrebnih ukrepov za vključevanje omenjene problematike v učna gradiva na vseh ravneh izobraževanja ter zagotovitev ali okrepitev ustreznih usposabljanj za strokovnjake, ki se ukvarjajo z žrtvami in storilci tovrstnih nasilnih dejanj.

Spletni tečaj AI-ja

Sorodna novica "Najjasneje se patriarhat izraža skozi nasilje, ki ima za posledico ženske smrtne žrtve"

Organizacija Amnesty International je ob letošnjem dnevu žensk objavila nov spletni tečaj, s katerim raziskujejo vzroke za nasilje nad ženskami ter pojasnjujejo, zakaj gre pri tem za vprašanje človekovih pravic. Tečaj je na spletni strani Akademije Amnesty na voljo tudi v slovenskem jeziku.

Kot pojasnjujejo, je namen tečaja zagotoviti znanje, veščine in ravnanje, ki je potrebno za uspešno spopadanje s škodljivimi spolnimi normami in stereotipi. Primarno je namenjen mladim in pedagoškim delavcem, koristil pa bo tudi splošni javnosti, predvsem zaposlenim v javni upravi, medijih in nevladnih organizacijah.

Ne glede na napredek, ki je bil narejen na področju pravic žensk in enakosti spolov v številnih delih sveta, je bila po ugotovitvah Amnesty International na svetovni ravni ena tretjina žensk vsaj enkrat v življenju žrtev nasilja na podlagi spola. Še vedno se nadziranje žensk, ženske seksualnosti in spolne identitete dojema kot osrednjega pomena za vzdrževanje družbenega reda, dodajajo v tej mednarodni organizaciji.