Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Podprle so jo poslanske skupine SDS-a, NSi-ja, SMC-ja, DeSUS-a, NeP-ja in SNS-ja ter poslanca narodnih skupnosti, proti pa so glasovali poslanci LMŠ-ja, SD-ja, Levice in SAB-a.

Po noveli zakona o nalezljivih boleznih, ki jo je vlada v parlamentarni postopek vložila po nujnem postopku, bi NIJZ posameznika napotil v karanteno v primeru visoko tveganega stika z okuženo osebo, policija pa ob prihodu osebe z območja z visokim tveganjem za okužbo.

Med drugim je novo to, da bo oseba morala podpisati izjavo o seznanitvi s karanteno, v nasprotnem primeru ji bo karantena odrejena z odločbo ministrstva, je pojasnil državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar.

Posameznika, ki bo prestajal karanteno na domu, bo lahko obiskal zdravstveni inšpektor in ugotavljal, ali se oseba nahaja doma in spoštuje navodila NIJZ-ja. Za nespoštovanje ukrepa so predvidene globe med 400 in 4000 evri.

Razlika z veljavno zakonodajo je po besedah Franca Vindišarja v tem, da bodo inšpektorji izvajanje tega ukrepa tudi sistematično preverjali. "Zdravstvenega inšpektorata ne razumem kot represivni organ, ampak kot organ, ki nadzira dogovorjene zakone," je odvrnil na očitke o represivnih ukrepih.

Novela ureja tudi pridobitev izjave o karanteni na domu prek informacijske rešitve, v katero bo lahko oseba podatke vnesla sama. To bo pomenilo razbremenitev policije in zmanjšanje administrativnih postopkov na mejah.

Z dopolnili, ki jih je vložila koalicija, so sledili tudi opozorilom parlamentarne zakonodajno-pravne službe, ki je na ponedeljkovi seji matičnega odbora imela več pripomb. Kot je pojasnil Vindišar, se jasneje opredeli razmejitev med karanteno in karanteno na domu ter se jasneje določijo postopek in pristojnosti napotitve oziroma odreditve karantene na domu. Na novo se določajo tudi podatki, ki jih pristojni organi pridobivajo ali pa jih oseba sama posreduje za pridobitev izjave o karanteni na domu prek informacijske rešitve.

Možnost tretjega državnega sekretarja na ministrstvu za zdravje

Poslanci so na seji z 49 glasove za in s 16 proti potrdili vladni predlog novele zakona o državni upravi, ki bo omogočil, da na ministrstvu za zdravje imenujejo še tretjega državnega sekretarja. Prav tako daje podlago za izvzem informacijskega sistem ministrstva za notranje zadeve iz centralizirane informatike v državni upravi.

Z novelo razširjajo tudi definicijo karantene in čas, kdaj se lahko razglasi. To je v primeru, kadar so bile osebe v stiku s povzročiteljem kuge ali virusne hemoragične mrzlice, pa tudi v primeru stika s povzročiteljem druge nalezljive bolezni, za katero je bila razglašena epidemija. Lahko pa za posamezno nalezljivo bolezen NIJZ-ja odloči, da je zaradi nevarnosti hitrega širjenja okužbe, ki predstavlja tveganje za zdravje, tak ukrep potreben.

Sorazmernost in solidarnost

Predlog spremembe zakona temelji na načelih sorazmernosti in solidarnosti, kar pomeni, da zakon ne posega prekomerno v pravice posameznika, daje pa prednost javnemu interesu pred interesom posameznika za zagotavljanje učinkovite zdravstvene zaščite skupnosti kot celote, je v predstavitvi stališča poslanske skupine NSi-ja povedla Iva Dimic.

"Vsakdo ima pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi in okužbami. Ima pa hkrati pravico in dolžnost pred njimi varovati svoje zdravje in zdravje drugih," je dejal tudi Branislav Rajić iz poslanske skupine nepovezanih poslancev. Po njegovih besedah predlagana ureditev še vedno ni optimalna, a je pripravljena do te mere, da zagotavlja splošno varstvo prebivalstva pred nalezljivo boleznijo in določa nujne evidence za nadzor nad izvajanjem karantene.

Poslanka SMC-ja Mojca Žnidarič je med rešitvami, ki jih prinaša novela, poudarila ureditev načina osebne vročitve izjave oziroma vročitve na elektronski naslov.

Poslanka SDS-a Anja Bah Žibert je opomnila, da je država dolžna v takšnih primerih zaščititi prebivalstvo na način, da uvede vse potrebne ukrepe, ki se tudi izvajajo. "Karantena je protiepidemični ukrep in jo moramo v tem smislu tudi razumeti. Gre za enega najstarejših in učinkovitih ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni," je dejala. Dejala je še, da bodo zaposleni v času karantene prejemali nadomestilo dohodka.

Poslanec SNS-ja Jani Ivanuša težavo vidi predvsem v tem, da ljudje ne spoštujejo več pravnega reda. "Če bi ljudje spoštovali ukrepe, ki jih sprejema oblast, verjamemo, da danes ne bi sprejemali tega zakona," je prepričan.

Ker zakon neizogibno posega v določene pravice, je po besedah poslanca DeSUS-a Branka Simonoviča prav, da k spremembam pristopajo previdno in sorazmerno. Dodal je še, da so ukrepi dejansko učinkoviti, če se jih vsi držimo, to pa bi lahko dosegli s sistematičnim preverjanjem inšpektorjev.

Sprejeta novela zakona o medijih

DZ je z 58 glasovi za in brez glasu proti sprejel novelo zakona o medijih, ki jo je v parlamentarni postopek vložila skupina 48 poslancev s prvopodpisanim Jožefom Horvatom (NSi). Z njo se 11 radijskim postajam s statusom lokalnega programa posebnega pomena omogoča prehod z analogne na digitalno platformo.

Do predloga novele so bili bolj kritični v drugih opozicijskih strankah. Poslanec LMŠ-ja Robert Pavšič je zakonsko rešitev ocenil kot najmanj ustavno sporno, saj da posega v temeljne človekove pravice in svoboščine, številne določbe pa so nejasno določene in prepuščene svobodni interpretaciji.

"V opoziciji se zato upravičeno sprašujemo, ali tudi ta zakon prinaša ukrepe, ki posegajo v človekove pravice in svoboščine na način, ki niti slučajno ni dovolj domišljen in je prekomeren," pa je dejala vodja poslanske skupine SAB-a Maša Kociper.

Po oceni poslanca Levice Mihe Kordiša novela predvsem uvaja možnost karantene, čeprav ni bila razglašena epidemija. Poleg tega pa gre, kot je dejal, tudi za razredni ukrep, saj na primer javnim uslužbencem dodatek za delo v rizičnih razmerah pripada, ko je razglašena epidemija.

Poslanec SD-ja Dejan Židan je opozoril, da je ustavna pravica do svobode gibanja lahko omejena, a na pregleden, razumljen in sorazmeren način. Poudaril je, da so bili predlogi dopolnil vloženi tik pred zdajci oz. že po začetku seje DZ-ja. Bah Žibertova mu je pojasnila, da so bila dopolnila pripravljena na podlagi opozoril zakonodajno-pravne službe DZ-ja.