Foto: Televizija Slovenija
Foto: Televizija Slovenija

Komisija programskega sveta Radiotelevizije Slovenija za informativne programe je v četrtek začela obravnavo zadnje oddaje Tarča, ki je bila na Televiziji Slovenija na sporedu 6. januarja in je v delu javnosti vzbudila veliko pozornosti. Vodstvu RTV so naložili, naj pripravi gradivo za nadaljnjo razpravo o tej oddaji, ki so jo napovedali za 24. januar. Član programskega sveta RTV Slavko Kmetič je predsednika sveta Cirila Baškoviča že prej pozval k sklicu izredne seje sveta, na kateri bi obravnavali to oddajo, v kateri je bil gost nekdanji mariborski župan Franc Kangler.

Novinarji v dopisu nasprotujejo ukrepom in poskusom nekaterih svetnikov, ki bi mimo samoregulacije in vzpostavljenih samoomejitev posegali v novinarsko in uredniško delo. Glede na javne pozive nekaterih programskih svetnikov k sankcioniranju voditeljice oddaje Tarča Erike Žnidaršič in uredništva oddaje sklic omenjene izredne seje komisije razumejo kot poskus posega v novinarsko in uredniško avtonomijo ter politični pritisk na uredništvo Tarče.

Programski svetniki z razpravami, kot je bila četrtkova izredna seja komisije, po njihovih navedbah presegajo svoja pooblastila in načela, ki jih opredeljujejo statut RTV SLO, poslovnik programskega sveta, etični kodeks članov sveta in metodologija sveta za izvajanje programskega nadzora. Glede na to pričakujejo, da napovedanega nadaljevanja izredne seje o Tarči ne bo. Zanj po njihovih besedah ni nobenega programskega ali profesionalnega razloga.

Metodologija sveta po njihovih navedbah jasno določa postopke za izvajanje izrednega nadzora. V skladu z njo programski svet pritožbo odstopi varuhu pravic gledalcev in poslušalcev, ta pa jo preuči in primer preveri s pristojnimi programskimi delavci ter do naslednje seje sveta pripravi kratko poročilo z ugotovitvami, mnenji in priporočilom. Svetniki lahko razpravljajo o določenem novinarju ali predvajani vsebini, toda izključno na podlagi poročila varuha in njegovih priporočil, so poudarili.

Po njihovih besedah varuhinja Ilinka Todorovski v tem primeru ni bila pozvana k analizi oddaje in ni podala nobenega poročila ali priporočila, ki bi bili podlaga za sklic izredne seje komisije za informativne programe.

Programski svet zato pozivajo k večji skrbnosti pri obravnavi konkretnih primerov in k spoštovanju samoomejitev, ki jih je sprejel tudi v svoji metodologiji za izvajanje programskega nadzora. Prav tako ga pozivajo k primernemu upoštevanju funkcije varuha in njegove neodvisnosti. Generalnemu direktorju javnega zavoda pa naj ne nalaga sklepov, ki v notranjem kompetenčnem in organizacijskem redu presegajo njegove pristojnosti in pooblastila, so zapisali.

Pod dopis so se podpisali koordinacija novinarskih sindikatov RTV slovenija, aktiv novinarjev informativnega programa Televizije Slovenija, aktiv novinarjev Radia Slovenija, Sindikat novinarjev Slovenije in Društvo novinarjev Slovenije.