Informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik 17. julija poteče drugi mandat in ne more več kandidirati na to mesto. Rok za zbiranje prijav je 19. april do 15. ure.

"V skladu z zakonom o informacijskem pooblaščencu za pripravo predloga za imenovanje informacijskega pooblaščenca ni treba objaviti javnega poziva, zato se bom odločala med prijavljenimi oziroma predlaganimi kandidati po tem javnem pozivu, lahko pa v imenovanje državnemu zboru predlagam tudi drugega kandidata," je predsednica republike zapisala v pozivu.

Za informacijskega pooblaščenca je lahko imenovan državljan Slovenije, ki ima univerzitetno izobrazbo, najmanj pet let delovnih izkušenj ter ni bil pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora. Kandidaturi oziroma predlogu možnega kandidata morajo biti priložena vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih določa zakon. Če predlog možnega kandidata poda tretja oseba, mora biti predlogu priložena tudi pisna izjava predlaganega kandidata, da je pripravljen kandidaturo sprejeti, piše v pozivu.

Informacijski pooblaščenec bo imenovan za pet let in je lahko še enkrat imenovan. Kandidature oziroma predloge za možne kandidate za informacijskega pooblaščenca je treba poslati na urad predsednika republike, Erjavčeva 17, Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov gp.uprs@up-rs.si, in sicer do petka, 19. aprila 2024, do 15. ure.