Osnutek prenovljenega zakona o dolgotrajni oskrbi naj bi bil pripravljen v dveh mesecih. Foto: Pixabay
Osnutek prenovljenega zakona o dolgotrajni oskrbi naj bi bil pripravljen v dveh mesecih. Foto: Pixabay

Kot je v izjavi za medije spomnil Omladič, se novela zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je bila potrjena na referendumu in je odložila izvajanje obstoječega zakona, izteče konec leta. Zato so časovni roki za sprejem novega zakona o dolgotrajni oskrbi kratki, saj se mora ta začeti izvajati s 1. januarjem prihodnje leto.

Napovedal je, da bo prenova obsežna in bo posegala v velik del členov zakona. Kot je še dejal, je zdajšnji zakon slabo izvedljiv tudi zaradi premajhnega sodelovanja deležnikov, tako strokovne javnosti kot izvajalcev. Ravno v ta namen so na ministrstvu vzpostavili posvetovalno telo za dolgotrajno oskrbo, v katero so povabili več kot 50 predstavnikov strokovne javnosti in civilne družbe, odzvalo se jih je 25.

Ti bodo po besedah državnega sekretarja že od samega začetka vključeni v proces prenove zakona o dolgotrajni oskrbi. Ta proces so začeli danes, posvetovalno telo pa se bo sestajalo vsakih 14 dni. Na današnjem srečanju so odprli precej tem, udeleženci so predstavili svoje pripombe na obstoječi zakon, ki jih bodo strokovne službe na ministrstvu v največji meri upoštevale, je še povedal.

Luka Omladič. Foto: MMC RTV SLO
Luka Omladič. Foto: MMC RTV SLO

Do začetka jeseni v DZ-ju?

Omladič pričakuje, da bo besedilo osnutka pripravljeno v dveh mesecih, in si želi, da bi bil prenovljeni zakon o dolgotrajni oskrbi v državnem zboru sprejet najpozneje do začetka jeseni.

Pri prenovi zakona bodo sledili izhodišču, da zakon o dolgotrajni oskrbi predstavlja ogrodje, s katerim se vzpostavlja nov steber socialnih pravic na področju dolgotrajne oskrbe. "To je velik prelom, velika sprememba, seveda sprememba na bolje za ljudi," je poudaril državni sekretar in med cilji poudaril večjo dostopnost in cenovno dosegljivost storitev dolgotrajne oskrbe.

Med prioritetami je navedel področje skupnostne oskrbe, kot so družinski pomočniki ali dolgotrajna oskrba na domu, kar je v procesu uveljavitve novega zakona treba najprej implementirati. Pomemben cilj bo tudi zagotavljanje kakovosti in omogočanje dela domov za starejše in drugih institucionalnih zavodov, izredno pomembno pa je po Omladičevih besedah tudi vprašanje kadrov. Treba je namreč zagotoviti izboljšanje pogojev dela za delavce v oskrbi ter povečanje pretoka kadrov v ta sektor.

Interventni zakon za blažitev kadrovskih težav

V ta namen na ministrstvu hkrati pripravljajo tudi interventni zakon, ki naj bi bil pripravljen v nekaj mesecih, še pred zakonom o dolgotrajni oskrbi, je še napovedal državni sekretar. Z njim naj bi ublažili problematiko pomanjkanja kadrov, zakon pa se bo osredotočil na vprašanja poklicnih kvalifikacij za delo v oskrbi, tujih delavcev ter na kadrovsko politiko znotraj institucij in izvajalcev.

Z zakonom o dolgotrajni oskrbi pa želijo v prihodnjih letih vzpostaviti tudi celovit informacijski sistem za področje dolgotrajne oskrbe, katerega cilj je prav tako povečati dostopnost in dosegljivost storitev.

O oceni finančnih posledic novega zakona Omladič še ni želel govoriti, jo bodo pa v kratkem predstavili, hkrati z dinamiko uveljavljanja zakona.