Od leve proti desni: Zvezdan Pirtošek, Štefanija Lukič Zlobec, Helena Koder in Borut Pahor. Foto: BoBo

"To priznanje jemljem kot javno priznanje in podporo vsem osebam z demenco v Sloveniji in njihovim svojcem ter vsem, ki delajo na področju demence," je ob prejemu odlikovanja dejala Štefanija Lukič Zlobec. Povedala je, da Spominčica tesno sodeluje s strokovnjaki s področja demence in da je to bolezen, ki se je drži velika stigma, ne samo v Sloveniji, ampak po vsem svetu.

"Stiske družinskih članov pri tej bolezni, ki traja dolgo časa, so velike in hude, zato je zelo pomembno, da take organizacije, kot je Spominčica, in podobne

po vsem svetu, skrbijo in nudijo čim več podpore svojcem," je poudarila in dodala, da priznanje čuti tudi kot veliko obvezo, da bodo v prihodnje še bolj trdo delali, da bi izpolnili cilje iz leta 2016 sprejete Strategije za obvladovanje demence do leta 2020.

Štefanija Lukič Zlobec je v okviru združenja Spominčica - Alzheimer Slovenija naredila veliko za razumevanje alzheimerjeve demence, za boj z njo in za življenje z njo. Foto: BoBo

Veliko smo že naredili, "veliko bitk pa nas še čaka", pa je poudaril nevrolog Zvezdan Pirtošek. "Premagovanje stigme in nihilizma tudi v lastnih vrstah, stremljenje k strokovni odličnosti, vzpostavitve mreže klinik, spodbujanje raziskav, zlasti odkrivanje novih učinkovitih zdravljenj, pa tudi zelo pomembno uvajanje tako pravnih kot etičnih norm, ki bodo tudi ob razpadanju uma v poznih fazah bolezni omogočili spoštovanje bolnikovega dostojanstva," je naštel.

Mostovi med raziskavami in zdravljenjem

Kot je zapisano v utemeljitvi, je Pirtošek zdravnik, nevrolog, znanstvenik, učitelj, redni profesor nevrologije in predstojnik katedre za nevrologijo na ljubljanski medicinski fakulteti, ki postavlja mostove med osnovnimi raziskavami in zdravljenjem, med tujino in Slovenijo, med raziskavami in pedagoškim delom, med humanizmom in družbenim napredkom ter predvsem med zdravniki in med bolniki, med ljudmi.

Raziskoval je nevrodegenerativne bolezni, kot sta alzheimerjeva demenca in parkinsonova bolezen. Pri tem se je izpopolnjeval na vodilni instituciji v Londonu, kjer se je pozneje vzgajala tudi mlada generacija slovenskih nevrologov. Uvajal je nove raziskovalne metode v nevrologiji in nove organizacijske strukture. Povezoval je različne vrste naših znanstvenikov in različne naše institucije, skupaj pa so se vključevali v evropske projekte. Na pedagoškem področju je bil pobudnik in soustanovitelj srednjeevropskega meduniverzitetnega in medfakultetnega študija kognitivne znanosti.

Zvezdan Pirtošek je zdravnik, nevrolog, znanstvenik, učitelj, redni profesor nevrologije in predstojnik katedre za nevrologijo na ljubljanski medicinski fakulteti, ki postavlja mostove med osnovnimi raziskavami in zdravljenjem, med tujino in Slovenijo. Foto: BoBo

Spominčica ozavešča javnost

Štefanija Lukič Zlobec je v okviru združenja Spominčica - Alzheimer Slovenija naredila veliko za razumevanje alzheimerjeve demence, za boj z njo in za življenje z njo; za življenje bolnikov in za življenje svojcev. Že pred desetletjem se je začela ukvarjati s širšim urejanjem področja demence, pozneje pa se je aktivno pridružila združenju, katerega predsednica je od leta 2012.

Veliko predava o demenci in nastopa v medijih. Na njeno pobudo so nastali t. i. Alzheimer cafeji za povezovanje svojcev bolnikov. Na njeno pobudo je Spominčica postala tudi članica mednarodnega združenja, Lukič Zlobčeva pa je postala članica upravnega odbora Alzheimer Europe. Zaradi nje je leta 2015 Ljubljana gostila veliko mednarodno konferenco. Lani je združenje Spominčica začelo projekt Demenci prijazna točka, in sicer v sodelovanju z varuhinjo človekovih pravic, domovi za starejše in drugimi.

Odlikovan tudi skladatelj Ernest Urban Koder

Odlikovanje je v skladateljevem imenu sprejela Helena Koder, ki je tudi prebrala soprogovo zahvalno pismo. Koder, kot je zapisal, visokega odlikovanja ni pričakoval. "Ne zato, ker svojega dela ne bi dovolj cenil, a ker sem se vse življenje posvečal različnim glasbenim zvrstem in se z glasbo usmerjal v različna področja, nisem pričakoval, da bo moje delo kdaj videno kot celota," je dejal.
Več v prispevku: Srebrni red za zasluge Urbanu Kodru, avtorju "več glasbe, kot je je mogoče prešteti"