Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je za MMC pojasnilo, da je investitor BŠP ‒ Bežigrajski športni park, d. o. o., 20. decembra 2018 pri MOP-u podal zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja za Bežigrajski športni park.

Maketa Pečečnikovega projekta obnove ‒ Bežigrajski športni park. Foto: BoBo

V javnosti so se v ponedeljek pojavile informacije, da je investitor prenove Plečnikovega stadiona BŠP podal izjavo o umiku svoje vloge iz postopka pridobitve okoljevarstvenega soglasja za gradnjo Bežigrajskega športnega parka (BŠP), kar je potrdila tudi Agencija RS za okolje (Arso) ter izdala sklep o ustavitvi postopka. To naj bi po namigih nekaterih medijev lahko pomenilo, da se podjetje investitor BŠP ‒ Bežigrajski športni park, d. o. o., poleg poslovneža Joca Pečečnika sta solastnika družbe še Mestna občina Ljubljana (Mol) in Olimpijski komite Slovenije (OKS), umika iz projekta.

Da se Pečečnik ne umika iz projekta, je prepričan tudi ljubljanski župan Zoran Janković, ki je v izjavi za medije še povedal, da se je Civilna pobuda za ohranitev Plečnikovega stadiona v izvirni obliki prehitro veselila. Foto: BoBo

Preprostejša gradbena zakonodaja

Vzrok pa je najverjetneje sprememba slovenske gradbene zakonodaje, ki se je zgodila lani. S 1. junijem 2018 se je začel uporabljati gradbeni zakon, po katerem sta lahko gradbeno dovoljenje in okoljevarstveno soglasje integrirani v en sam postopek. Soglasja pa so se prekvalificirala zgolj v mnenja in integrirala v gradbeno dovoljenje.

"Ministrstvo za okolje in prostor vodi postopek v skladu z določbami gradbenega zakona za integralni postopek, v katerem sta združena postopek presoje vplivov na okolje ter postopek izdaje gradbenega dovoljenja. V dosedanji ureditvi je moral upravni organ (ARSO) na zahtevo investitorja najprej izvesti samostojen postopek presoje vplivov na okolje po določbah zakona o varstvu okolja, ki se je končal z izdajo okoljevarstvenega soglasja. To soglasje je bil samostojen akt, zoper katerega je bilo moč vložiti pravno sredstvo, pravnomočnost tega akta pa je bil pogoj za vložitev zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja po določbah zakona o graditvi objektov, ki ga je vodil bodisi upravni organ krajevno pristojne upravne enote bodisi MOP, če je šlo za t. i. objekte državnega pomena," so za MMC pojasnili na MOP-u.

Od 1. junija 2018, ko se je začel izvajati novi sistem, je okoljsko ministrstvo že izdalo eno dovoljenje po integralnem postopku.

Ob tem so poudarili, da je za vse objekte z vplivi na okolje oziroma integralne postopke zdaj pristojen MOP, kar za investitorja pomeni "vse na enem mestu".

"MOP je pristojen za vso ostalo komunikacijo in procesna dejanja. Z integracijo postopkov ne prihaja več do podvajanja dokumentacije in procesnih dejanj (ena obravnava, seznanjanje istih strank in zainteresirane javnosti v različnih postopkih, izda se ena odločba, pravna sredstva zoper odločbo). Nova ureditev ob racionalizaciji postopkov zagotavlja vse standarde sodelovanja javnosti ter pravnega varstva udeležencev tega postopka, omogoča pa tudi postopek prevlade javne koristi," so še navedli in dodali, da zakon določa rok za izdajo gradbenega dovoljenja pet mesecev od vložitve popolne zahteve, pri čemer rok ne teče v času pridobivanja mnenj in javne razprave.

Z okoljevarstvenim dovoljenjem se zapleta od leta 2010

Zgodba prenove Plečnikova stadiona, po pisanju STA-ja, sicer sega v leto 2007, ko je Pečečnikova družba GSA v partnerstvu z MOL-om in OKS-jem ustanovila gospodarsko družbo BŠP, ki je pripravila skupni projekt prenove. Leta 2010 je družba BŠP na Arso vložila vlogo za izdajo okoljevarstvenega soglasja, a je ministrstvo za kmetijstvo zaradi pritožbe še istega leta okoljevarstveno soglasje odpravilo in zadevo vrnilo Arsu v ponovni postopek in odločanje. Nazadnje je Arso okoljevarstveno soglasje v ponovnem postopku izdal aprila 2017, vendar je zaradi pritožb ministrstvo za okolje in prostor nato novembra istega leta okoljevarstveno soglasje odpravilo in zadevo znova vrnilo Arsu. Kulturnovarstveno soglasje je sicer pravnomočno že od marca 2011.

Celotno zadevo zapleta tudi postopek zaradi zemljišča ob Fondovih blokih. Na sodišču namreč že od leta 2009 teče postopek, v katerem naj bi odločili, ali je zemljišče res last občine ali pa gre za pripadajoče zemljišče, kar trdijo stanovalci Fondovih blokov, ki nasprotujejo pozidavi zelenice ob blokih.

Pečečnik ni obupal nad obnovo Plečnikovega stadiona