Vzgojitelji v vrtcih že dolgo ne opravljajo več le dela varuhov. Foto: Reuters
Vzgojitelji v vrtcih že dolgo ne opravljajo več le dela varuhov. Foto: Reuters

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je v izjavi po pogajanjih povedala, da so se dogovorili, kako bodo reševali plače pomočnic vzgojiteljic, četrti naziv v šolstvu in plačna nesorazmerja mladih raziskovalcev. Dogovorili pa so se tudi za predviden način reševanja drugih stavkovnih zahtev Sviza. "Predlog bo uradno podan do konca tega tedna, prihodnji teden nadaljujemo in pričakujemo, da bomo prišli do parafiranja sporazuma," je dejala.

Igor Papič, minister za izobraževanje, znanost in šport, pa je razložil, da so nasprotni strani ponudili dvig plač pomočnic vzgojiteljic za od 12 do 13 odstotkov oziroma za od tri do štiri plačne razrede, kar bi zapisali tudi v kolektivno pogodbo. To je po njegovih besedah njihov prvi cilj. "To še ni dokončno dogovorjeno. To je izhodišče vladne strani," je dejal in dodal, da so se pogajanja dotaknila tudi četrtega učiteljskega naziva, kar želijo zapisati v kolektivno pogodbo.

Protestni shod je zadnji poziv pred zaostrovanjem dejavnosti, pravi Štrukelj in napoveduje, da obstaja možnost obnovitve splošne stavke javnega sektorja. Foto: Zajem zaslona
Protestni shod je zadnji poziv pred zaostrovanjem dejavnosti, pravi Štrukelj in napoveduje, da obstaja možnost obnovitve splošne stavke javnega sektorja. Foto: Zajem zaslona

Papič je omenil tudi področje mladih raziskovalcev, kjer želijo vsaj odpraviti trenutna plačna nesorazmerja, predvsem za asistente, kar je po njegovih besedah tudi del dogovora. Sam ocenjuje, da je bil danes narejen pomemben korak naprej za iskanje končnih rešitev.

Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj se strinja, da je bil na pogajanjih narejen korak naprej, saj doslej sploh niso imeli vladnega predloga oziroma so se vrteli "v praznem krogu". A je opozoril, da obstajajo pomembne razlike pri višinah plač. Do predloga vladne strani se bodo opredelili, ko bodo dobili pisni predlog. "Plače pomočnic vzgojiteljic zaostajajo za 20 odstotkov za povprečno plačo v petem tarifnem razredu. Vladni predlog je precej nižji, ampak o tem se bomo v ponedeljek pogajali," je še dodal Štrukelj. Predsednica sindikalne konference predšolske vzgoje Sviza Marjana Kolar je povedala, da so naredili korak naprej po dolgih letih, ko se borijo in razlagajo, kako pomembno je delo pomočnika vzgojitelja. "Pričakujemo, da bodo z vladne strani prišli z malo boljšim predlogom, kot je povedal minister Papič in tako nekako rešili to težavo, ki jo že dolgo razlagamo," je po poročanju STA še dejala.

Štrukelj: Povprečni plačni razred pomočnic je še vedno pod minimalno plačo – dobrih 800 evrov neto

Ravno danes so sicer predstavniki Sviza na novinarski konferenci opozorili na prenizke plače pomočnikov vzgojiteljev. "Odnos države do dela vzgojiteljev in vzgojiteljic predšolskih otrok, ki delajo na delovnih mestih pomočnikov vzgojiteljic, je ciničen. Ministri, ki prihajajo iz tujine, hvalijo naše javne vrtce, da smo primerljivi z najboljšimi vrtci v skandinavskih državah, delo teh, ki so najbolj odgovorni – vzgojiteljic in njihovih pomočnic – pa je plačano manj, kot je minimalna plača," je opisal Branimir Štrukelj, glavni tajnik Sviza, in dodal, da povprečna plača pomočnic vzgojiteljic ne dosega niti 80 odstotkov povprečne plače zaposlenih v javnem sektorju, ki imajo srednjo izobrazbo. Povprečni plačni razred pomočnic je še vedno pod minimalno plačo – dobrih 800 evrov neto.

"Povprečna plača pomočnice vzgojiteljice s 5. stopnjo izobrazbe je za več kot 20 odstotkov nižja od povprečne plače vseh drugih zaposlenih z enako stopnjo izobrazbe v javnem sektorju. Skoraj za polovico je nižja od povprečne plače vojaka z isto stopnjo izobrazbe, kar je nesprejemljivo. Pomeni, da je odgovorno in zahtevno delo, ki ga opravljajo vzgojitelji na delovnem mestu pomočnika vzgojitelja, ovrednoteno z minimalno plačo," je povedala Marjana Kolar. Foto: Zajem zaslona

"Dobivamo informacije, da pomočnice vzgojiteljic odhajajo iz vrtcev in se zaposlujejo v trgovskih centrih, kjer so plačila višja. Državi bi se morale prižgati vse rdeče luči. A se še vedno delajo, kot da ni nič, da bodo kolegice, ki imajo rade svojo službo, že počakale," je opozoril Štrukelj. Kot je navedel, leto dni opozarjanj ni prineslo nobenega drugega napredka kot to, da so pomočnicam vzgojiteljic, ki z izobraževanji in strokovnim delom dosežejo naziv mentorja, to tudi priznali. A finančno s tem ne dobijo nobenega dodatka.

"Policist, vojak, medicinska sestra, učitelj, zdravnik pripeljejo zjutraj svojega otroka k nam v vrtec – če nas ni, kam ga bodo dali? Kako bodo oni opravljali svoje delo?" se je vprašala pomočnica vzgojiteljice Špela Štempelj.

Protest bo v soboto, saj ne želijo povzročiti stiske staršem

Ker so prepričani, da jih oblastniki ne slišijo, so se sindikalni zaupniki v vrtcih strinjali, da svoje zahteve na glas povedo tudi na protestnem shodu. Ta bo 14. januarja na Prešernovem trgu v Ljubljani. Naslovili so ga 'Moja odgovornost ni minimalna'.

"Protest bo v soboto, na dela prost dan, saj se zavedamo, da stavka povzroči veliko stisk pri starših. Glavni razlog so otroci, ki jim vsak dan ponujamo pridobitev novih izkušenj in znanj. Ne želimo povzročati stisk staršem, za katere so krivi odločevalci," je pojasnila predsednica Sindikalne konference predšolske vzgoje Sviza Marjana Kolar.

"Pomočniki vzgojiteljev smo razočarani, prizadeti, ponižani. Zaradi nespoštovanja našega dela gremo na protestni shod. Žal je to edina pot, da opozorimo nase in na svoje delo, ki ga opravljamo vestno, srčno in strokovno," je povzela pomočnica vzgojiteljice Karmen Kasesnik. Foto: Zajem zaslona

Nabirati morajo znanja tudi za delo z otroki s posebnimi potrebami

Na novinarski konferenci Sviza so svoje delo, občutke in prizadetost zaradi odnosa oblasti predstavile tudi pomočnice vzgojiteljic. "V vrtcu sem zaposlena 28 let in v tem času se je delo pomočnika vzgojitelja zelo spremenilo, zahteve in obremenitve so se znatno povečale, pomočniki vzgojiteljev se nenehno izobražujemo in izpopolnjujemo, da lahko pripomoremo k boljšemu razvoju otrok," je poudarila Karmen Kasesnik, pomočnica vzgojiteljice v vrtcu v Velenju. Po njenih besedah se njihov strokovni položaj v vrtcih ceni, pri plačah pa se ne vrednoti.

Pred enim letom sem sedela na istem mestu in opozarjala na iste stvari. Pa se ni nič spremenilo. Kljub pridobljenim nazivom, ki smo jih pridobile septembra 2022, in dvigu plač oktobra 2022 še vedno ostajamo pod minimalno plačo.

Tina Rajsar, vrtec Otona Župančiča v Ljubljani

Tudi Jelka Rafolt iz mariborskega vrtca je opisala, da se je delo iz časov, ko so bile le varuhinje, odgovorne za brisanje nosov, previjanje ritk in čiščenje igralnic, resnično zelo spremenilo. "Smo v tandemu s kolegico vzgojiteljico, skupaj načrtujemo, izvajamo vse naloge. Ko delamo z otroki, imamo zelo veliko odgovornost do otrok in staršev – ne le glede vzgoje in izobraževanja, velika odgovornost je njihova varnost," je naštela. Prav tako se njihovo delo ne konča z zaprtimi vrati vrtca, saj se veliko dodatno izobražujejo in strokovno izpopolnjujejo na seminarjih, prav tako vodijo obogatitvene dejavnosti v vrtcih.

Po besedah Tine Rajsar iz vrtca Otona Župančiča v Ljubljani je namreč v vrtce vključenih vse več otrok s posebnimi potrebami, dietami in drugimi specifičnosti, ki jih morajo zaposleni poznati in upoštevati. "Otroci s posebnimi potrebami imajo s sabo v vrtcu spremljevalce. Ti imajo minimalno plačo, a ne potrebujejo izobrazbe. Me kot pomočnice vzgojiteljic pa se dodatno izobražujemo in poskušamo otrokom čim bolj pomagati," je poudarila.

Med starši in ljudmi, s katerimi smo v stikih, obstaja zavedanje tega, kakšno delo zares opravljamo. Dojemajo, da je to zahtevno delo. Zato bi se rada zahvalila staršem za podporo in vsem, ki boste prišli 14. januarja na Prešernov trg v Ljubljano.

Špela Štempelj, vrtec Morje Lucija

Kakovost vzgoje in izobraževanja v Sloveniji bo padla

Špela Štempelj iz vrtca Morje Lucija je opozorila, da bo kakovost vzgoje in izobraževanja v Sloveniji padla, saj ne bo več kakovostnega kadra. "Ta se namreč pridobi tako, da ga plačaš. Ne pa da moramo konec tedna še dodatno kaj delati za plačilo."

To je izpostavil tudi sindikalist Štrukelj, ki je povedal, da mednarodne primerjave kažejo, da imamo v Sloveniji kakovostni javni sistem vzgoje in izobraževanje: "Če se bo tako nadaljevalo, se bo zgodilo to, kar se je z javnim zdravstvom. Uničili ga bomo, čeprav je to še edina kakovostna prednost te države. To je treba reševati tudi s pravičnim vrednotenjem dela."

Prav tako je bila po njegovih besedah pred leti narejena študija, ki je pokazala, da slovenski vrtci največ prispevajo k razvoju otrok iz družin z nizko izobrazbo in nadomestijo zaostanke pri otrocih, ki so iz nespodbudnega domačega okolja. "Ob vzgojiteljicah so pomočnice ključne v tem obdobju, ko se razvijajo motorične, govorne in socialne spodobnosti," je poudaril.

Napovedal je, da bodo po letu dni, odkar predlagajo dostojno plačilo za to delo, pritiske stopnjevali: "Protestni shod je zadnji poziv pred zaostrovanjem dejavnosti. Ne preostane nam nič drugega, kot da obnovimo splošno stavko javnega sektorja." Kader namreč že zdaj odhaja iz tega poklica.

Ob nezadovoljstvu s pogajanji Sviz napovedal stavko