Slovenski varčevalci imajo v bančnih depozitih 25 milijard evrov. Foto: Shutterstock
Slovenski varčevalci imajo v bančnih depozitih 25 milijard evrov. Foto: Shutterstock

"Finančna pismenost je kljub vsem dosedanjim naporom razmeroma nizka, ugotovili pa smo tudi, da smo kot družba uspešnejši, če ljudje razumejo gospodarsko okolje in finančni sistem," je razloge za najnovejšo akcijo BS-a strnil guverner Boštjan Vasle.

"Čeprav si za večje finančno znanje ljudi prizadevamo že dlje časa, se še vedno pojavljajo nejasnosti, kaj pomeni varčevanje, cena denarja, višja ali nižja obrestna mera, kaj želimo z njo doseči, kakšne so nevarnosti oz. tveganja v enem ali pa drugem primeru za finančno varnost posameznika," je orisal guverner in dejal, da je splošno zavedanje o pomembnosti finančnega znanja v družbi še vedno razmeroma nizko.

Boštjan Vasle. Foto: BoBo
Boštjan Vasle. Foto: BoBo

V Banki Slovenije in v evrskem sistemu so se odločili, da si bodo bolj prizadevali za to, da bodo predstavili delo centralne banke in osnovne finančne pojme. "Z njimi poskušamo doseči najširši spekter populacije, tako se osredinjamo na tri stebre: v povezovanje institucij, ki delujejo na področju finančnega izobraževanja; v izobraževanje učiteljev in v izobraževanje vseh starostnih skupin. Tako imamo pripravljene programe za vrtce, osnovne in srednje šole, študente, tiste, ki delajo magisterij, doktorante, odraslo populacijo in upokojence v okviru univerze za tretje življenjsko obdobje," je naštel.

Posebna delovna skupina

Da bi te vsebine bolj vgradili tudi v izobraževalni sistem, so v Banki Slovenije lani v sodelovanju z ministrstvom za finance in takratnim ministrstvom za izobraževanje oblikovali posebno delovno skupino, ki je namenjena izmenjavi mnenj in skupnemu načrtovanju sprememb na področju finančne pismenosti v šolstvu na nacionalni ravni.

"Skupaj preučujemo, da bi te vsebine tudi po vzoru nekaterih drugih držav, ki imajo to že v šolskem sistemu, bolj vključili v naš šolski kurikulum. Imamo veliko podporo in za zdaj kaže, da bi to lahko v nekem doglednem času preneslo v šolski program," je optimističen Vasle.

Muzej Banke Slovenije

V Banki Slovenije so maja 2021 odprli muzej, v katerem lahko obiskovalci spoznajo delovanje centralne banke, zgodovino Banke Slovenije, se seznanijo z vrednostnimi boni in tolarji, naučijo prepoznati zaščitne elemente bankovcev, spoznajo način doseganja cenovne stabilnosti, potek nadzora nad bankami in hranilnicami ter delovanje Evrosistema. "Največ pozornosti pritegneta zlata palica, ki jo obiskovalci lahko potežkajo, in stol iz uničenega denarja," so povedali.

V centralni banki izvajajo izobraževane dneve za osnovnošolce, dijake, študente in upokojence, izobraževalno-razvedrilne delavnice in spletne izobraževalne dneve. V okviru Evropske centralne banke organizirajo tekmovanje Generacije evro, ki je namenjeno predvsem dijakom višjih letnikov srednjih šol. Organizirajo še likovni natečaj za osnovnošolce in počitniški dan za otroke, oblikovali pa so tudi didaktične igre in izobraževalna gradiva za šole.

Serija za otroke in mlade Mladi mojstri financ na TV Slovenija. Foto: Klemen Premrl
Serija za otroke in mlade Mladi mojstri financ na TV Slovenija. Foto: Klemen Premrl

Mladi mojstri financ na TV Slovenija

V sodelovanju z uredništvom otroških in mladinskih oddaj TV Slovenija in zunanjo produkcijsko hišo so pripravili novo mladinsko TV-serijo Mladi mojstri financ, ki je namenjena finančnemu izobraževanju otrok in mladostnikov. V njej se skupina najstnikov spoznava z osnovnimi finančnimi pojmi in se zaplete v različne dogodivščine. Serijo predvajajo v počitniškem programu med letošnjimi zimskimi šolskimi počitnicami od ponedeljka do petka ob 9.45 na TV SLO 1.

Po Vasletovem mnenju bi s finančnim opismenjevanjem lahko okrepili zavedanje, da obstajajo tudi druge oblike varčevanja, kot pa so bančne vloge. "V Sloveniji so naložbene dejavnosti razen bančnih depozitov razmeroma slabo razvite," je ugotovil in dodal, da bi bilo treba razmisliti, kako prebivalce in njihove bančne vloge, ki jih je za približno 25 milijard evrov, bolj razpršiti v druge oblike finančnih naložb, kot so vlaganje v (državne) obveznice, varčevanje v pokojninskih skladih ipd.

Mladi mojstri financ od ponedeljka do petka ob 9.45 na TV SLO 1

V novi igrani seriji za mlade z naslovom Mladi mojstri financ spremljamo skupino petih najstnikov, ki jih igrajo mladi igralci Sara Domio Grgurović, Klemen Filip Cof, Martina Ronja Usenik, Sofija Lavrač Črnivec in Marko Engelman.

Zgodba se začne, ko se vključijo v virtualno igro, namenjeno finančnemu izobraževanju. Na ta način se mladi na sodobne načine spoznavajo s finančnimi pojmi, kot so inflacija, obrestne mere, varčevanje in podobno, vmes pa se zapletajo v različne dogodivščine, ki poskrbijo za dogajanje v seriji. Spoprimejo se s svojimi največjimi tekmeci ajevci, pot do zmage pa jim ovirajo še roparji, ponarejevalci denarja in težke naloge v igri.