Foto: Twitter/Zdravko Počivalšek
Foto: Twitter/Zdravko Počivalšek

Ne drži, da je iz predloga revizije računskega sodišča razvidno, da je imelo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter s tem minister Počivalšek, ključno vlogo v poslih z dobavo zaščitne opreme med prvim valom epidemije. Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je bilo zgolj eno izmed deležnikov, ki so sodelovali v postopku dobave zaščitne in medicinske opreme.

Ne drži, da Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in s tem minister Počivalšek, niso imeli nobenih pristojnosti v postopkih nabav zaščitne in medicinske opreme. Pristojnost jim je bila dodeljena na podlagi vladnih sklepov, ki so tudi omogočali nabavo zaščitne in medicinske opreme.

Ne drži, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo vso odgovornost pri dobavi zaščitne opreme prelagal na Zavod za blagovne rezerve. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je namreč z Zavodom za blagovne rezerve pri dobavi zaščitne opreme sodelovalo, tudi skupaj z drugimi deležniki.

Ne drži, da je minister Počivalšek v vsaj enem primeru izbire dobaviteljev zaščitne in medicinske opreme pritiskal na Zavod za blagovne rezerve z "urgentnimi navodili" predsednika vlade Janeza Janše. Zavod za blagovne rezerve je informacije o potencialnih dobaviteljih dobival s strani Medresorske delovne skupine in drugih deležnikov vključenih v proces, prav tako jih je zbiral sam kolikor je glede na kapacitete bilo sploh mogoče.

Minister Počivalšek ni posredoval za nakup Geneplanetovih ventilatorjev ampak je skupaj s sodelavci na ministrstvu na Zavod za blagovne rezerve prenesel informacije o nujnosti nabave ventilatorjev, veliki nestabilnosti trga medicinske opreme in nujnosti ukrepanja. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na Zavod za blagovne rezerve tudi posredovalo informacije o ventilatorjih, ki jih je stroka ocenila za ustrezne in o ponudbah za te ventilatorje.

Prav tako ne drži trditev, da je ministrstvo pri sklicevanju na pozitivno mnenje dr. Mateja Podbregarja iz celjske bolnišnice, o primernosti ventilatorjev Sirusmed R 30 za široko uporabo, zamolčalo Podbregarjevo opozorilo, da gre za najosnovnejši model nižjega razreda in da bi po tej ceni lahko kupili najboljše ventilatorje Siriusmed R 50+ z vsemi dodatnimi opcijami. Ventilatorjev Siriusmed R 50+ v času nabave R 30 ni bilo dobavljivih prej kot v roku 6-9 mesecev, pri čemer so bili R30 opremljeni z vso opcijsko opremo.

S spoštovanjem,
Zdravko Počivalšek
Minister