Foto: TV Slovenija/zajem zaslona
Foto: TV Slovenija/zajem zaslona

Prvotno kmečko lopo je poslanec namreč sproti in brez dovoljenj dograjeval. Da objekt, čeprav tega ne bi smel, uporablja tudi za bivanje, so potrdile celo priče, ki jih je predlagal sam.

Spodobna bivanjska hiška poslanca Branka Simonoviča v Semedeli, ki bi morala biti samo skromna lopa za kmetijsko orodje in pridelke, ostaja črna gradnja. Tako se bere zavrnilna odločba koprske upravne enote, ki smo jo pridobili po drugi poti, ker nam je na upravni enoti nočejo dati niti po pritožbi informacijski pooblaščenki. Neuspešen je torej poskus poslanca Branka Simonoviča za pridobitev dovoljenja za objekt daljšega obstoja, da bi ga tako legaliziral kot pomožni objekt, ki se uporablja za bivanje.

Na črno dograjeval in zavajal, a nima komentarja

Simonovič je očitno prepričan, da s tem nikakor še ni konec njegove bitke. Na prošnjo za komentar odločbe nam je poslal SMS: "Postopek formalno pravno še ni zaključen, zato ne bom dal izjave!"

Zakaj je poslancu že drugič spodletelo? Gradbeni zakon pravi, da je legalizacija objekta daljšega obstoja mogoča samo, če je ta istih gabaritov, enakega videza in namembnosti, je isto opremljen in z enakimi funkcijami kot pred 1. januarjem 1998. Zato se Simonovič trudi dokazati, da objektu ni nič prizidal, da je samo postavljal ločene enostavne objekte, ki ne potrebujejo dovoljenj, in da v objektu ne prebiva.

A na upravni enoti so na podlagi letalskih posnetkov ugotovili, da je zavajal. Poglejmo, kako: leta 1997 je dobil dovoljenje za 29 kvadratov velik pomožni kmetijski objekt, o namembnosti pa je Simonovič tudi v poznejših vlogah zagotavljal, da ne bo namenjen prebivanju, temveč bo služil shranjevanju orodja in pridelkov. Očitno s figo v žepu in s širitvenimi idejami. Med letoma 2003 in 2006 je brez dovoljenj zgradil novo, enovito streho, leta 2008 je imel že 40 kvadratov velik objekt. Pozneje je streho še spreminjal in prizidal nadstrešek, nato vkopal še 20 kvadratov kleti, uredil ograjo, infrastrukturo in pridobil hišno številko. In tako je lani imel že 85 kvadratov veliko gradnjo, ki je že po videzu daleč od kmečke lope.

Nasprotovale so mu lastne priče

Da objekt Simonovič uporablja tudi za bivanje, kar je sicer v kmetijskih objektih na kmetijskih zemljiščih prepovedano, so potrdile celo priče, ki jih je predlagal sam. "Izjavi prič, da se je objekt uporabljal za bivanje, ne sovpadata z izjavami samega investitorja, ki je leta 2018 pri dopolnitvi vloge za rekonstrukcijo navajal, da gre za pomožni kmetijski objekt in nadstrešek, namenjen spravilu kmetijskih priključkov," ugotavljajo na koprski upravni enoti.

Za zavrnitev dovolj samo en odklon, Simonovič se pritožuje še naprej

"V trenutku odločanja morajo biti kumulativno izpolnjeni vsi zakonski pogoji, sicer se zavrne dovoljenje za objekt daljšega obstoja. Že samo en neizpolnjen pogoj privede do zavrnitve. Dejstvo je, da se je predmetni objekt po letu 1998 večkrat prizidal in rekonstruiral, zato danes ne obstaja v enakem obsegu kot leta 1997. Prav tako je bila namembnost objekta kmetijska-nestanovanjska, danes pa je objekt namenjen bivanju," razloge za zavrnitev legalizacije razlaga upravna enota v odločbi.

Kot je razbrati iz SMS-sporočila, se je Simonovič na sklep koprske upravne enote pritožil ministrstvu za okolje, kjer pa bo, vsaj kar zadeva zakone, zelo težko dokazal, da je to ista lopa kot pred dvema desetletjema. Lahko Simonoviča reši politika? V javnosti so se že pojavili namigi o legalizacijskih obljubah, če bi obrnil hrbet trenutni koaliciji.

Črna gradnja poslanca DeSUS-a Branka Simonoviča