Novi predsednik je napovedal nadaljnjo podporo turističnim društvom. "Ena od današnjih vrednot v turizmu je tudi stik z avtohtonostjo in z ljudmi, kar lahko najboljše ponudijo prav turistična društva. Seveda jih bo treba izobraževati, jim pomagati, da se regijsko organizirajo, in jim nuditi tudi finančno podporo, da bodo lahko svoje produkte nadgradili v produkte za prihodnost. Treba jim bo pomagati, da te produkte ustrezno predstavijo širši javnosti in da vzgajajo podmladek," je dejal.

Poudaril je, da je tako dobro razvita društvena dejavnost v turizmu, kot je v Sloveniji, lahko močna konkurenčna prednost, da pa ni še celostno vključena v turistično shemo.

Turistična zveza si bo tudi v prihodnjih štirih letih prizadevala ostati vodilna prostovoljska organizacija na področju turizma v Sloveniji, v sodelovanju z drugimi deležniki v turizmu in gospodarstvu pa bo svoje sile še naprej usmerjala v uresničevanje in nadgradnjo trajnostne strategije slovenskega turizma, je napovedal.

Turizem se po epidemiji vrača v drugačni, nadgrajeni obliki, pri čemer narava in dejavnosti v njej ob lokalni, avtentični izkušnji pripomorejo tudi k osebni skrbi za preventivo zdravja, meni. "Ne le termalne vode, temveč vse vode ter predvsem gozdni prostor in pozitivni vplivi na domače in tuje obiskovalce so sedanje in prihodnje najbolj zaželene mikrodestinacije obiska. Vse to bo treba izpeljati v sozvočju z interesi varovanja narave, lokalnega prebivalstva, obiskovalcev in potreb za razvoj turizma," je dejal.

Skupščina TZS-ja je v petek izvolila tudi pet podpredsednikov in 16 članov upravnega odbora zveze. Volili so tudi predsednika in člane nadzornega odbora, predsednika in člane disciplinskega razsodišča ter predsednika in člane mladinskega odbora.