Še ena zamenjava: Surs ima novega direktorja

Statistični urad razpolaga z ogromno količino podatkov, ima dostop do vseh administrativnih registrov, torej tudi do najobčutljivejših informacij o osebah in podjetjih. Vlada je direktorja Bojana Nastava razrešila na dopisni seji 21. maja, odločitev je začela veljati že naslednji dan. "O razrešitvi sem izvedel v četrtek zvečer na spletni strani vlade, na zapisniku te seje," pojasnjuje Nastav.

V desetem členu zakona o državni statistiki piše, da je generalni direktor urada lahko predčasno razrešen, če vlada ugotovi, da je zaradi neustreznih organizacijskih rešitev prišlo do večjih motenj pri delu Sursa. "Niso mi pojasnili in ne poznam razlogov, na podlagi česa so me razrešili. Ekipa, s katero smo delovali in vodili Surs, mislim, da takšne napake ni naredila," razlaga razrešeni direktor.

Anuška Ferligoj, predsednica Statističnega sveta, ki je Sursovo strokovno in posvetovalno telo, prav tako pravi, da razlogov za razrešitev niso dobili, le sklep vlade, zato predlaga čimprejšen sklic seje Statističnega sveta, kjer bi razjasnili, kako je prišlo do razrešitve generalnega direktorja in ali so bili ti postopki v skladu z zakonodajo.

Odgovor vlade o razlogih za zamenjavo direktorja Statističnega urada Slovenije še čakamo.

Novi vršilec dolžnosti za največ pol leta, Tomaž Smrekar, je medtem že začel delati. Ena izmed njegovih prioritet bo spremljanje učinkov vladnih ukrepov za reševanja koronakrize. "Nemogoče je, da bi 300 ljudi na statističnem uradu lahko to kakovostno analiziralo, kar pomeni, da pridejo tukaj nasproti raziskovalci, lahko govorimo o tej Lahovnikovi svetovalni skupini," opisuje. Kot pravi Smrekar, jim bodo pripravili potrebne podatke, koliko časa bodo za to potrebovali, pa je težko napovedati, saj gre za obsežno količino podatkov.