Minister Jernej Pikalo vpeljavo tega predmeta zagovarja zato, ker je zapisan v koalicijsko pogodbo.

Slovenski parlament obiščejo tudi številni dijaki. Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač

Prav je, da dijaki osvojijo čim več vsebin s področja aktivnega državljanstva, danes jih pri več predmetih, tudi znotraj obveznih izbirnih vsebin. "To pomeni, da dijaki obiščejo slovenski parlament, Evropski parlament, na šoli se dogajajo predavanja z najrazličnejšimi ljudmi, tudi poslanci," našteva ravnatelj gimnazije Slovenj Gradec Stane Berzelak in se v imenu ravnateljev sprašuje, kakšen učinek bi imel dodaten predmet aktivno državljanstvo. Po mnenju ravnateljev več negativnih kot pozitivnih. "Še največji je ta, da v 35 urah realno pomeni, da je prostora za predstavitev nekih vsebin za njihovo aktivno vlogo malo, treba pa je pridobivati ocene. To v šolah verjetno povzroča tisto stisko, ki dijake odvrača od vsega tega."

S tem predmetom bi prestopili zakonsko določeno obremenitev dijakov s številom ur pouka na teden. Ravnatelj 1. gimnazije Maribor Herman Pušnik. "V 3. letniku bi s to dodatno uro, ki bi se jo dodalo na teden, prestopili prek predpisanih normativov, hkrati bi pa to pomenilo, da je 14. predmet, ki se ocenjuje.

Ravnatelji so na letnem srečanju v Portorožu še poudarili, da bo imel tak predmet priokus politične odločitve, poučevali bi ga lahko tudi politologi, kar je pri ravnateljih izzvalo smeh. Žogica je pri ministru Pikalu.