Mladi v Sloveniji se danes v povprečju nagibajo k desni sredini, kažejo rezultati raziskave. Foto: Pixabay
Mladi v Sloveniji se danes v povprečju nagibajo k desni sredini, kažejo rezultati raziskave. Foto: Pixabay

V okviru študij mladih fundacija Friedrich Ebert Stiftung (FES) raziskuje, kako mlade generacije dojemajo razvoj svojih družb in lastne prihodnosti. Zadnji mednarodni raziskovalni projekt mladih so sočasno izvedli v dvanajstih državah jugovzhodne Evrope. V raziskavo so bili vključeni mladi iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Hrvaške, Kosova, Severne Makedonije, Črne gore, Srbije, Romunije, Slovenije, Grčije in Turčije. V Sloveniji so spletno anketo izvedli februarja in marca med več kot 600 mladimi.

V preteklosti obstoječa asimetrična nagnjenost mladih k levi politični usmerjenosti je bila v zadnjem obdobju skoraj v celoti zamenjana z asimetrično nagnjenostjo k desni politični usmerjenosti. Mladi v Sloveniji se tako danes v povprečju nagibajo k desni sredini, kažejo rezultati raziskave, ki sta jih predstavila Miran Lavrič in Tibor Rutar, oba z mariborske univerze.

"Najpomembnejša ugotovitev v naši raziskavi je ta, da so se mladi izrazito premaknili v desno po njihovih političnih samopercepcijah, pa tudi po političnih stališčih," je povedal Lavrič. V povprečju se je zgodilo opazno povečanje stopnje nacionalizma in nacionalnega ponosa. Hkrati se je povečalo nestrinjanje z nekaterimi nacionalističnimi trditvami, kar kaže na ideološko polarizacijo mladih.

Pri nekaterih ključnih političnih stališčih se je pojavila opazna in v preteklosti neobstoječa vrzel med spoloma. Fantje so v primerjavi z dekleti na splošno postali manj tolerantni in bolj šovinistični.

Prioritete mladih so se premaknile od problematik zaposljivosti h kakovosti javnih storitev. Vse bolj se zavedajo pravic na trgu dela.

Poudaril je, da so se ne nazadnje glavne politične prioritete in skrbi mladih premaknile od problematik zaposljivosti in podnebnih sprememb k pomenu kakovosti javnih storitev. Okrepilo se je zlasti vrednotenje pomembnosti zdravstvenega sistema in stanovanjske problematike ter zaskrbljenost glede priseljevanja. "Verjetno smo glede tega zmanjšali razkorak med Slovenijo in EU-jem," je še dodal Lavrič.

Po predstavitvi rezultatov, ki se je je udeležila tudi veleposlanica Nemčije v Sloveniji Natalie Kauther, je sledila razprava, na kateri je predsednica Sindikata mladi plus Mojca Žerak poudarila, da v sindikatu opažajo, da se mladi vse bolj zavedajo svojih pravic na trgu dela. V sindikatu so po njenih besedah tudi zaznali tri največje strahove pri mladih, in sicer strahove, povezane s slabim zdravstvenim sistemom, stanovanjsko problematiko in pokojninskim sistemom.

Študije FES-a, ki je nemška politična fundacija, povezana z nemško socialdemokratsko stranko, sicer zajemajo vse ključne tematike, kot so politika, izobraževanje, zaposlovanje in mobilnost, družinsko življenje ter splošna stališča in percepcije. FES študije mladih vključujejo mlade, stare od 14 do 29 let, pri čemer je dan poudarek na razumevanje njihovih pogledov na ključne tematike.

Raziskava: zasuk mladih v desno