Državljani lahko z glasovanjem vplivajo na to, v katero smer bo v prihodnjih letih šla država. Foto: BoBo
Državljani lahko z glasovanjem vplivajo na to, v katero smer bo v prihodnjih letih šla država. Foto: BoBo

Glasovanje bo potekalo tudi na tistih upravnih enotah, kjer okrajne volilne komisije sicer nimajo sedeža, to so Bled, Cerknica, Dravograd in Metlika.

Predčasno glasovanje sicer poteka na enak način, kot bo na dan referenduma. Volivci se morajo na volišču izkazati z osebnim dokumentom in se podpisati v volilni imenik. Glasujejo tako, da na glasovnici obkrožijo za ali proti.

V sredo pa se izteče rok, do katerega morajo volivci, ki bodo na dan glasovanja zunaj okraja svojega stalnega prebivališča in želijo glasovati na volišču v drugem okraju, to sporočiti "svoji" okrajni volilni komisiji.

Enako velja za volivce, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik. Ti lahko okrajni volilni komisiji sporočijo, da želijo glasovati pred volilnim odborom, na svojem domu.

Prav tako do srede, 9. maja, morajo volivci, ki nimajo stalnega prebivališča na območju Slovenije in bodo na dan glasovanja v državi ter želijo glasovati na volišču v Sloveniji, to sporočiti okrajni volilni komisiji, na območju katere uresničujejo volilno pravico, ali državni volilni komisiji.

Predčasno glasovanje na referendumu za drugi tir še do četrtka
Predčasno glasovanje na referendumu za drugi tir še do četrtka