Foto: BoBo
Foto: BoBo

Iz Državne volilne komisije (DVK) so sporočili, da bodo na seji razpravljali o predlogu sklepa, po katerem bi lahko sprejeli poročilo o izidu glasovanja brez čakanja na izračun zavrnitvenega kvoruma.

To bi bilo mogoče, če bi osmi dan po dnevu referendumskega glasovanja in upoštevanih glasovih po pošti iz Slovenije in tujine ugotovili, da je več volivcev glasovalo za kot proti in da število umrlih državljanov z volilno pravico od dneva sestave volilnih imenikov do konca glasovanja ne bi moglo bistveno vplivati na izid referenduma.

DVK namreč zdaj čaka 47 dni od dneva glasovanja do sprejema poročila o izidu glasovanja, saj čaka na podatke o številu tistih volivcev, ki so umrli od dneva sestave volilnih imenikov do konca glasovanja. Takšna praksa se uporablja tudi v primerih, ko iz rezultatov referendumskega glasovanja izhaja, da se je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, izrekla za, in ne proti zakonu oz. njegovi uveljavitvi.

"To že samo po sebi predstavlja absurd, saj v tem primeru ni izpolnjen prvi pogoj ugotavljanja veljavnosti referendumskega izida, in sicer ugotovitve, ali se je večina volivcev, ki so veljavno glasovali na referendumu, izrekla proti zakonu ali ne," so predlagatelji seje, člana komisije Mojca Dolenc in Miro Pernat ter namestnika članov komisije Ivana Grgić in Iztok Majhenič zapisali v obrazložitvi.

V praksi to namreč pomeni, da DVK več tednov po dnevu glasovanja čaka na podatke resornega ministrstva, pristojnega za evidenco volilne pravice, da ugotovi in objavi referendumski izid oziroma izračuna zavrnitveni kvorum, še pojasnjujejo.

Ugotavljanje kvoruma ni potrebno

Spremembe zakona o vladi je po delnih neuradnih izidih po večini vseh preštetih glasovnic podprlo 56,65 odstotka volivcev, proti jih je glasovalo 43,35 odstotka. Za uveljavitev sprememb zakona o dolgotrajni oskrbi je glasovalo 62,23 odstotka volivk in volivcev, proti pa glasovalo 37,77 odstotka. Novelo zakona o RTVS je podprlo 62,80 odstotka volivcev, proti jih je glasovalo 37,20 odstotka.

Volivci so se tako večinsko izrekli za uveljavitev vseh treh zakonov, zato ugotavljanje potrebnega zavrnitvenega kvoruma ni več relevantno.

Uradne rezultate referendumov naj bi sicer DVK v skladu z rokovnikom zaradi ugotavljanja kvoruma sprejel šele 24. januarja, kar bi lahko povzročilo predvsem preglavice v primeru zakona o dolgotrajni oskrbi, ki naj bi začel veljati 1. januarja 2023. Če bo DVK v četrtek potrdil omenjeni sklep, pa bi tako vsi trije zakoni lahko začeli veljati še pred iztekom letošnjega leta.

Tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je že v nedeljo dejal, da ima DVK zelo jasne zakonske možnosti, da ob rezultatu, ko kvorum ni dosežen, ne gre preštevati vseh živih državljanov z volilno pravico povsod po svetu. "Ampak da enostavno razglasi rezultate v najhitrejšem možnem času," je dejal.

Na dnevnem redu seje DVK-ja bo sicer tudi predlog zapisnika o ugotovitvi končnega izida predsedniških volitev in predlog zapisnika o ugotovitvi končnega izida volitev v državni svet.