Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Predsednika uprave bo imenoval svet, ki bo nato na predlog novega predsednika imenoval še dva člana uprave. Četrti član bo delavski direktor, ki ga bodo izvolili zaposleni na zavodu.

Javni razpis za predsednika in dva člana uprave je dostopen tukaj.

Člani uprave, ki jih imenuje svet, morajo skladno z zakonom imeti najmanj deset let delovnih izkušenj s področja, za katero so zadolženi, poznati morajo problematike dejavnosti javnih medijskih servisov in ne smejo imeti lastniških deležev ali trajnih pogodbenih stikov s pravnimi osebami, ki poslovno sodelujejo z RTV-jem.

Predsednik uprave mora ob tem imeti še vsaj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih v večjih sistemih z najmanj 100 zaposlenimi. Kandidat mora prijavi med drugim priložiti tudi življenjepis ter program dela in vizijo razvoja zavoda za prihodnje mandatno obdobje.

Rok za prijavo na danes objavljeni razpis se bo iztekel 30. junija, za tem pa bodo kandidati, ki bodo oddali popolne vloge, povabljeni na razgovor. Predsednik sveta RTV-ja Goran Forbici računa, da bi nova uprava delo lahko začela sredi julija.