V SD-ju opozarjajo, da se pravice, ki se zdijo samoumevne, vedno znova postavljajo pod vprašaj. Foto: BoBo
V SD-ju opozarjajo, da se pravice, ki se zdijo samoumevne, vedno znova postavljajo pod vprašaj. Foto: BoBo

V SD-ju so ob tem opozorili, da so ženske še vedno plačane slabše kot moški, neplačanega dela, ki ga opravijo, pa je še zelo veliko. Še vedno so na škodo žensk precejšnje razlike v porazdelitvi skrbstvenega dela in gospodinjskih opravil, prav tako pa so v pomembno drugačnem položaju tudi pri moči odločanja, je na današnji novinarski konferenci dejala predsednica Ženskega foruma SD-ja Martina Vuk. Pravice, ki se zdijo samoumevne, se po njenih besedah vedno znova postavljajo pod vprašaj.

Glede na to si želijo, da se "simbolni dan, kot je 8. marec, ohrani tudi tako, da je uzakonjen kot državni praznik", je dejala. Sprožiti želijo širšo pobudo in k njej pozvati tudi civilnodružbene organizacije in ženske organizacije znotraj različnih političnih strank. V stranki bodo pri prizadevanjih za razglasitev 8. marca za državni praznik iskali tudi širše politično soglasje. Sčasoma se bo po njenih besedah pokazalo, ali bi bilo praznik mogoče razglasiti tudi za dela prost dan.

"Slovenija lahko utrdi položaj med vodilnimi"
Želimo, da Slovenija še utrdi svoj položaj med vodilnimi v svetu na področju enakosti spolov in enaki obravnavi, je povedal podpredsednik SD-ja Matjaž Nemec. "Pogosto se nam zdi, da je civilna družba že dosegla določene civilizacijske norme, ki pa se iz dneva v dan izpodbijajo," se je strinjal z Vukovo. Civilno družbo zato po njegovih besedah pozivajo, da "podpirajo namere za ohranjanje in utrjevanje vrednot, da smo ljudje vsi enaki in da moramo biti kot takšni tudi obravnavani".

V stranki so se lotili podpore pri pobudi z različnimi dejavnostmi in na različnih ravneh ‒ na ravni stranke, vlade, DZ-ja in mreže stranke. Tako bodo 8. marca posebni dogodki za krepitev vrednot, ki zagovarjajo enakost in enako obravnavo spolov, je napovedal. Zagotovil je podporo vodstva stranke pri tej pobudi.

SD: 8. marec naj postane državni praznik

Spomin na izkoriščane zaposlene v tekstilni industriji
Tudi Mladi forum SD-ja jo podpira, je povedala njegova predstavnica Neva Grašič. Boj za enakopravnost žensk še ni končan in treba ga je nadaljevati, je pozvala. Pobuda za razglasitev 8. marca za državni praznik je po njenih besedah v okviru prizadevanj za tisto, za kar se bojujejo vsak dan, "to pa so dostojno bivanje, delovna mesta, enak dostop do izobraževanja, delovnih mest, enakega plačila, zdravja in osebne varnosti, ekonomske stabilnosti in zastopanosti na političnih mestih oz. na mestih odločanja," je pojasnila.

Generalna skupščina ZN-a je leta 1977 z resolucijo določila 8. marec kot mednarodni dan žensk. Na ta dan leta 1857 so v New Yorku ženske, zaposlene v tekstilni industriji, protestirale proti nečloveškim delovnim razmeram in nizkim mezdam.