Foto: SOJ RTV SLO
Foto: SOJ RTV SLO

Predsedniki treh sindikatov Radiotelevizije Slovenija (RTV Slovenija) so v sporočilu za javnost spomnili, da je ministrstvo za kulturo v četrtek objavilo sveženj treh medijskih zakonov – novelo zakona o medijih, novelo zakona o RTV SLO ter novelo zakona o Slovenski tiskovni agenciji (STA). Predlogi, ki sicer niso koalicijsko usklajeni, so za pet delovnih dni v javni razpravi, ki se bo iztekla v sredo.

Po mnenju sindikatov RTV Slovenija bodo vsi trije zakoni, če bodo takšni sprejeti v DZ-ju, krepko posegli v dosedanji ustroj in financiranje RTV Slovenija, zagotovo pa bodo imeli tudi širše posledice za vse slovenske medije.

Izpostavili so pomembne spremembe, ki jih predvideva novela zakona o RTV Slovenija. Med drugim bi se RTV prispevek delil tudi za druge namene, in sicer za financiranje in uresničevanje javnega interesa na področju medijev v višini petih odstotkov prispevka, ki ga RTV Slovenija zbere za ustvarjanje javnih radijskih in televizijskih programov, ter za financiranje STA-ja v višini treh odstotkov prispevka. To po njihovem mnenju pomeni prvi korak v združevanju javne RTV Slovenija z STA-jem.

Opozorili so še na izločitev dejavnosti oddajnikov in zvez iz RTV Slovenija, ki bi jo preoblikovali v gospodarsko družbo z omejeno odgovornostjo v 100-odstotni lasti države. "Prve ocene finančnih učinkov kažejo, da bi zaradi predlaganih zakonskih sprememb javna RTV Slovenija ostala letno brez okoli 14 milijonov evrov, kar pomeni, da bi še bolj kot do zdaj trpelo ustvarjanje radijskih in televizijskih programov in s tem izvajanje javne službe, ki jo RTV Slovenija danes izvaja na podlagi veljavnega zakona o RTV Slovenija," so opozorili v sindikatih RTV Slovenija.

RTV Slovenija namreč po njihovih navedbah že v tem trenutku potrebuje dodatnih osem milijonov evrov za normalno delovanje, "saj vlada po podpisu aneksa o dvigu plač v javnem sektorju RTV Slovenija kljub zagotovilu v sporazumu o razreševanju stavkovnih zahtev ni zagotovila dodatnih sredstev za stroške dela".

Predlog novega zakona, ki RTV Slovenija še dodatno jemlje denar, pa po njihovem mnenju pomeni, da bi brez dela ostalo 400 sodelavk in sodelavcev.

V sindikalnih vrstah se bojijo, da bodo predlaganim zakonskim spremembam sledile dodatne spremembe, "katerih cilj je združitev javne RTV Slovenija s STA-jem, dodatno finančno siromašenje obeh ustanov ter postopna izguba avtonomnosti in neodvisnosti obeh ustanov". "To bo razkroj javne RTV, kot jo poznamo danes, kot javnega zavoda posebnega kulturnega in nacionalnega pomena," opozarjajo.

Ker so zaradi predloga sprememb medijske zakonodaje izjemno zaskrbljeni, so se obrnili na vse sindikalne centrale v državi in jih prosili za podporo v prizadevanjih, da se obravnava svežnja medijske zakonodaje nemudoma ustavi in umakne, še preden pride v zakonodajni postopek. Šele nato je po njihovem prepričanju mogoča celovita razprava o morebitnih spremembah, ki so potrebne pri delovanju RTV Slovenija. Razprava naj, kot pozivajo, vključi vse deležnike, ki jih spremembe zadevajo, vključno s sindikati, strokovno in laično javnostjo.

"Nujno je potrebnega dovolj časa za javno razpravo, ki bi omogočila, da bodo rešitve premišljene in da bodo omogočile nadaljnje delovanje in razvoj RTV Slovenija kot izvajalca javne službe," so še navedli.