Skupina svetnikov nasprotuje predlagani noveli zakona, saj po njihovi oceni posega v svobodno gospodarsko pobudo. Foto: BoBo
Skupina svetnikov nasprotuje predlagani noveli zakona, saj po njihovi oceni posega v svobodno gospodarsko pobudo. Foto: BoBo

Predlog novele zakona o nepremičninskem posredovanju so v parlamentarni postopek vložili poslanci Levice, ki želijo z novelo omejiti plačila za nepremičninsko posredovanje pri najemu in dodatne stroške, ki jih nepremičninske agencije lahko zaračunavajo svojim strankam.

DZ je novelo zakona v petek podprl z 48 glasovi za in 31 proti, noveli pa so nekateri že takoj napovedali izglasovanje odložilnega veta državnega sveta ali ustavno presojo.

Predlog odložilnega veta je nato še isti dan, v petek, vložila skupina državnih svetnikov s prvopodpisanim Mitjo Gorenščkom, ki je bil v državni svet izvoljen kot predstavnik delodajalcev.

"Poseg v svobodno gospodarsko pobudo"
V obrazložitvi predloga državni svetniki poudarjajo, da so predlagatelji novele zakona navedli, da sta temeljni načeli predloga ustvarjanje možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje in zagotavljanje učinkovitega varstva potrošnikov. "Prvi cilj z vsebino zakona nima nobene povezave, saj so cene nepremičnin, tako za najem kot za nakup, visoke zaradi premajhne ponudbe nepremičnin in sočasno visokega povpraševanja. Država bi tako morala z drugimi ukrepi poskrbeti, da bi se ponudba nepremičnin na trgu povečala, s čimer bi olajšala tudi dostopnost do primernih stanovanj za državljane, saj bi se s tem cene znižale," menijo svetniki.

Tudi drugo načelo označujejo kot nenavadno. Zakon se namreč nanaša "skoraj izključno na cenovno regulacijo storitev nepremičninskega posredovanja in v ničemer ne izboljšuje učinkovitosti varstva potrošnikov", menijo svetniki. Med drugim poudarjajo rešitev, ki se nanaša na omejitev višine najvišjega dovoljenega plačila za posredovanje pri najemnih poslih na največ štiri odstotke pogodbene vrednosti. "Določba predstavlja grob poseg v svobodno gospodarsko pobudo, ki je zagotovljena s 74. členom Ustave RS," opozarjajo državni svetniki.

Svetniki menijo, da se bo zmanjšalo število najemnih poslov
V obrazložitvi predloga odložilnega veta navajajo tudi, da se predlagatelji novele zakona motijo v oceni učinkov zakonodajnih sprememb, kot je pocenitev storitev nepremičninskega posredovanja in to, da naj bi se najemodajalce in posrednike sililo v sklepanje najemnih pogodb s čim daljšim rokom trajanja. Državni svetniki namreč menijo, da se bo predvsem zmanjšalo število najemnih poslov, pri katerih bodo posredovali nepremičninski posredniki, kar vodi med drugim v več poslov brez sodelovanja posrednikov, to pa da bo povzročilo nižjo pravno varnost strank in bistveno manj pobranih davkov.

Svetniki med drugim opozarjajo tudi na zelo verjetno povečanje črnega trga na področju posredovanja v prometu z nepremičninami, prav tako, da mora zakon zagotavljati učinkovito varovanje interesov obeh pogodbenih strank.

"Nerazumna omejitev dejanskih stroškov"
Kot najbolj nerazumno in neživljenjsko pa državni svetniki navajajo določbo, ki uvaja omejitev dejanskih stroškov, ki si jih lahko zaračuna nepremičninska družba, na 150 evrov. Menijo, da gre pri tem za "pavšalno in neargumentirano" določen znesek in za grob poseg v ustavno zagotovljeno svobodno gospodarsko pobudo, predlagateljem novele zakona pa očitajo tudi, da so pomešali pojma dodatnih storitev in dejanskih stroškov.

Predlagatelji odložilnega veta tako menijo, da je več kot očitno, da je novela zakona o nepremičninskem posredovanju v nasprotju s pravom EU-ja in tudi Ustavo RS in da bi s sprejetjem odložilnega veta lahko državni svet poslancem DZ-ja dal še eno možnost razmisleka. Če bo DS izglasoval veto, bo za uspeh zakona nujnih 46 glasov poslancev DZ-ja.

Predlog že na naslednji izredni seji
Predlog veta bo v ponedeljek na izredni seji, ki se začne ob 11. uri, najprej obravnavala komisija državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, nato pa je obravnava predloga predvidena tudi na izredni seji državnega sveta, ki se začne ob 15. uri. Na dnevnem redu te seje je tudi razprava o problematiki oskrbe s pitno vodo obalnih občin po nesreči vlaka pri Hrastovljah, prav tako je na dnevnem redu predvidena obravnava predloga odložilnega veta na novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.