Skupno usposabljanje gasilcev. Foto: Radio Si
Skupno usposabljanje gasilcev. Foto: Radio Si

Prav za to skrbi projekt ENRAS, ki pod budnim očesom Instituta Jožefa Stefana usposablja gasilce v Sloveniji in na Hrvaškem.

Z radioaktivnimi nesrečami se slovenski gasilci srečajo približno enkrat na leto, s tem da običajno pri teh nikoli ne pride do sevanja, ki bi ogrožalo gasilce ali okolico. V projektu ENRAS (Ensuring Radiation Safety – Zagotavljanje varnosti pred sevanjem) bodo skušali povečati varnost intervencijskih delavcev, predvsem gasilcev, pred radioaktivnim sevanjem v primeru radioaktivne nesreče. Operacijski vodja projekta Branko Vodenik z Inštituta Jožefa Stefana pojasnjuje: "V čezmejnem območju Slovenije in Hrvaške bomo usposabljali gasilske enote širšega pomena za varno posredovanje v primeru radioloških oz. jedrskih nesreč. Seveda slovenski gasilci že obvladajo znanja, kako ukrepati v primeru nesreč z nevarnimi snovmi, projekt ENRAS pa je namenjen nadgradnji znanja. Glede na to, da gre za čezmejni projekt, je ključna vzpostavitev enotnega sistema usposabljanja na slovenski in hrvaški strani, to je namreč pogoj za usklajeno in učinkovito skupno posredovanje v primeru nesreč."

V sklopu projekta bodo usposobili več kot 60 gasilskih enot po Sloveniji in Hrvaški, skupaj kar 700 intervencijskih delavcev. Usposabljanje intervencijskih enot bo potekalo do septembra 2020. Projekt poteka v dveh stopnjah. "Prva stopnja je individualno usposabljanje gasilskih enot na lokacijah, kjer so stacionirani. Prvi sklop je teoretični, na katerem se seznanijo z osnovami, učinki in detekcijo radioaktivnega sevanja, drugi del pa je praktičen, na katerem se urijo v veščinah, ki so pomembne za zaščito pred sevanjem in za varno posredovanje v primeru nesreč. Druga stopnja so skupne vaje, na katerih je poudarek predvsem na sodelovanju slovenskih in hrvaških gasilskih enot, te pa bodo obsegale kompleksnejše, realne scenarije, s katerimi se lahko gasilci srečajo v svojih intervencijah," dodaja Vodenik.

Uprizorili bodo nesrečo vozila, ki prevaža radioaktivno snov, drugi scenarij je nesreča z razlitjem radioaktivne snovi, tretji pa požar pri izvajanju industrijske radiografije. Pri vseh scenarijih bodo morali upoštevati pravila gasilske taktike in tudi navodila za varno posredovanje v primeru nevarnosti radioaktivnega sevanja.

Skupnih vaj bo devet, štiri bodo na Hrvaškem. Zadnja od teh bo javnega značaja, saj bodo lahko vsi obiskovalci izvedeli, kaj počnejo gasilci in drugi intervencijski delavci ter se poučili, kakšna je pravilna intervencija v primeru radiološke nesreče. V projektu bo nastal obsežen načrt, ki ga bo tudi po njegovem izteku mogoče uporabiti za nadaljnje usposabljanje gasilskih enot. Eden od ključnih ciljev projekta je ustanovitev trajne čezmejne strukture. Tako bo nastal sporazum, s katerim se bodo vsi sodelujoči zavezali za trajno sodelovanje in nadaljnje usposabljanje. Želijo pa si, da bi njihove ugotovitve lahko prenesli tudi v zakonodajo.

V projektu so se povezali Institut Jožef Stefan in Institut za medicinske raziskave iz Zagreba, Gasilska zveza Slovenije in Hrvaška gasilska skupnost, Uprava RS za zaščito in reševanje ter pristojni ustanovi za jedrsko in radiološko varnost, Uprava RS za jedrsko varnost ter uprava za civilno zaščito pri hrvaškem ministrstvu za notranje zadeve. Dvoletni projekt ENRAS je v prvi fazi vreden okrog 500.000 evrov, od tega je 85 odstotkov denarja iz evropskega sklada za regionalni razvoj, 15 odstotkov pa so prispevali sodelujoči partnerji. Projekt poteka v okviru čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško v programu Interreg V-A.