Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Zaradi prostovoljstva je svet boljši kraj za življenje za vse, je spomnil izvršni direktor Slovenske filantropije Franci Zlatar. Po njegovih besedah nas podnebne spremembe, pandemija covida-19, migracije in naraščajoče neenakosti vse pozivajo, da moramo sodelovati pri razvijanju rešitev za skupne razvojne izzive in skupno dobro. Vse je zato povabil, da stopijo v vrste prostovoljcev.

Za kakovostno prostovoljsko delo so potrebni mentorska podpora in vključujoči programi, medtem ko morajo imeti prostovoljske organizacije sistemsko podporo in posluh države ter lokalnih skupnosti, je opomnil.

Prostovoljci pomagajo pri premagovanju izzivov, s katerimi se številni ljudje in skupnosti spopadajo v vsakdanjem življenju, so ob mednarodnem dnevu navedli v tej humanitarni organizaciji. Prostovoljstvo in solidarnost, ki jo prostovoljke in prostovoljci izkazujejo s svojim delom, po njihovih navedbah pomagata odpravljati neenakosti v skupnostih in zagotavljata vsaj nekaj podpore najranljivejšim v družbi.

Po zadnji oceni več kot milijarda ljudi po vsem svetu prostovoljno namenja svoj čas, spretnosti in izkušnje, da bi pomagali izboljšati skupnosti, v katerih živijo.

Prostovoljstvo v Sloveniji ima dolgo tradicijo, je pomemben socialni korektiv družbe, prispeva k povezovanju organizacij in ljudi v lokalnih skupnostih ter omogoča ljudem, da si skozi prostovoljsko delo pridobijo bogate izkušnje. Iz skupnega poročila o prostovoljstvu v Sloveniji za leto 2021 je razvidno, da je 188.520 prostovoljk in prostovoljcev opravilo več kot 9,5 milijona ur prostovoljskega dela, od tega največ na socialnem področju, področju vzgoje in izobraževanja ter kulture in umetnosti.

Prostovoljstvo je eno od osnovnih načel Mednarodnega gibanja Rdečega križa. Pri Rdečem križu Slovenije so pred dnevom prostovoljstva poudarili, da je slednje "zapisano v DNK Rdečega križa".

V organizacijo je po svetu vključuje več kot 14 milijonov ljudi, v Sloveniji pa je vanjo vključenih več kot 10.000 prostovoljcev, ki letno opravijo več kot pol milijona prostovoljskih ur.

V Novem mestu bodo ob mednarodnem dnevu prostovoljstva v torek popoldne v Knjižnici Mirana Jarca pripravili sprejem za prostovoljce in člane nevladnih organizacij.

Združeni narodi so mednarodni dan prostovoljstva, 5. december, razglasili leta 1985, namenjen pa je predvsem promociji prostovoljnega dela.