Foto: BoBo
Foto: BoBo

Društvo šolskih svetovalnih delavcev Slovenije pripravlja posvet o težavah svetovalnih služb v vzgoji in izobraževanju. Težave svetovalnih služb v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih so različne. "Vsesplošno pa imamo še vedno izrazito poslabšano stanje na področju duševnega zdravja," je pojasnila predsednica društva šolskih svetovalnih delavcev Slovenije Ajda Erjavec. V šolah je zdaj dovoljeno zaposlovanje več svetovalnih delavcev, ni pa ljudi, ki bi se dejansko zaposlili, niti ni izobraževanj, ki bi primeren kader hitro zagotovila, je opozorila.

Po njenih besedah v Sloveniji ni strategije, kako bi nagovorili pomanjkanje strokovnjakov na vseh ravneh. Zavod za šolstvo načrtuje prenovo smernic za svetovalno delo do januarja 2023, v društvu pa so mnenja, da kakovostnih smernic ne morejo pripraviti, če ne bodo v dialog vključili vseh deležnikov. "Sicer bo tako, kot je zdaj, ko imamo smernice iz leta 1999, ki so kar dobro napisane, ampak niso izvedljive," je povedala Erjavčeva.

Strokovna skupina na zavodu za šolstvo, ki oblikuje smernice, vključuje le šolnike. V društvu pa opozarjajo, da v taki zasnovi skupine ne morejo ničesar premakniti na področju svetovalnega dela. Predsednica društva šolskih svetovalnih delavcev je dejala, da svetovalni delavci zelo dobro zaznajo, kaj v šolskih podsistemih ne deluje, zato predlagajo krepitev svetovalnega dela v vzgoji in izobraževanju.

Na posvetu bodo odprli prostor za dialog med vsemi sferami svetovalnih služb. To so pedagoška, socialna in zdravstvena sfera, vsi pa se spopadajo s kadrovsko krizo. "Zato jih v praksi ni mogoče kakovostno okrepiti brez načrtne in medresorsko usklajene politike zaposlovanja in razvoja kadrov," menijo v društvu.

Posveta se bodo sicer udeležili predstavniki ravnateljev, Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, ministrstva za šolstvo, zdravstvenih domov, socialne zbornice, različnih fakultet in drugi predstavniki nevladnih organizacij. Ajda Erjavec meni, da bi udeleženci lahko domislili rešitve, ki bi lahko bile del nacionalnega programa za duševno zdravje od leta 2023 naprej. Obžaluje pa, da se posveta ne bo udeležil noben minister ali generalni sekretar.