Foto: BoBo
Foto: BoBo

Odbor DZ-ja za izobraževanje, znanost, šport in mladino je obravnaval predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Pedagoška stroka je na omenjeni predlog naslovila številne kritike, še posebej nasprotujejo predlogu spremembe sestave svetov vrtcev in šol. Po zadnjem koalicijskem predlogu bi predstavniki zaposlenih imeli dva predstavnika, dva starši in tri predstavnike ustanovitelj.

Predstavniki pedagoške stroke so svoja stališča do omenjenega zakonskega predloga še enkrat predstavili na dopoldanski novinarski konferenci

"Vsi ocenjujemo, da gre za izjemno sporen predlog, ki bo vplival na večjo politizacijo šol in krhal strokovnost. V času, ko nam življenje kroji epidemija, smo priča političnim posegom, ki nimajo veliko skupnega s strokovno premišljenimi ukrepi in rešitvami," je poudarila predstojnica oddelka za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete v Ljubljani Klara Skubic Ermenc in dodala, da predlagatelje zakona bolj kot strokovnost zanima, kako bi si politiki na lokalni in državni ravni izborili večji vpliv. "Čas je, da povemo, da je dovolj. Šolstvo mora biti vodeno strokovno, odmaknjeno od dnevne politike in odprto za vse," je opomnila.

Politika si želi tlakovati tudi pot menjavam v izobraževanju

Predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije Janja Bogataj je povedala, da novele ne podpirajo. "Predlog ne prinaša strokovnih novosti, ki bi spodbudile strokovno delovanje vzgojno-izobraževanih ustanov, s poudarkom na vrtcih," je dejala in poudarila, da posamezni členi kažejo politično naravnanost, kot denimo 48. člen, ki spreminja sestavo svetov zavoda, je po njenem mnenju "usmerjen k imenovanju ravnatelja, ne pa k strokovni dobrobitosti."

Nasprotujejo pa tudi predlogu spremembe, ki bi pomočnicam vzgojiteljic v vrtcih omogočile napredovanje v strokovne nazive mentor in svetovalec. "Pozivamo pa, da se popravi osnovni plačni razred pomočnic vzgojiteljic, ki so uvrščene v 22. plačni razred in ne dosežejo niti minimalne plače," je dejala.

Gregor Pečan, predsednik združenja ravnateljev, je poudaril, da 80 odstotkov njihovih članov meni, da je zdajšnja sestava svetov zavodov boljša, kot bi bila spremenjena. Zakon, ki ga želi novelirati koalicija, pa je po njegovih besedah nujno potreben sprememb, "zlasti na področju imenovanj ravnateljev, kar je že dolgotrajna tema". "KPK je pred štirimi, petimi leti naložil pripravo spremenjenih predlogov, ker je sedanji postopek koruptivno visoko tvegan v obe smeri. Na ministrstvu do danes niso storili nič. Trenutni poskus je slabo pripravljen in dejansko precej omogoča politično vplivanje na izbor ravnatelja in vpliva na politiko vodenje javnih zavodov," je navedel.

Foto: BoBo
Foto: BoBo

Priprava novele brez dialoga s stroko

Predsednica Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije Danijela Makovec Radovan je pojasnila, da smo "v obdobju, ko bi morali z vsemi napori zagristi v pripravo kompenzacijskih ukrepov za odpravljanje učnih primanjkljajev, ki jih je pustilo krizno izobraževanje na daljavo". "Pri nas pa še čakamo na rezultate evalvacije, ki naj bi bili znani junija 2022. Ministrstvo pa tudi ne najde časa za domišljene rešitve, ki bodo omogočale kakovostno izvajanje pouka v šoli, in odgovornost prelaga na ravnatelje in starše," je dejala.

Sorodna novica Pedagogi: Novela zakona o organiziranosti šolstva vodi v politično obvladovanje šolstva

"V obdobju, ko javnost pretresajo številne afere v razsežnostih, ki jih komaj sledimo, si je koalicija privoščila še eno nesprejemljivo potezo s predlogom ZOFVI, brez dialoga in iskanja strokovno premišljenih rešitev. Dvomimo o iskrenih namenih predlagateljev po izboljšanju kakovosti vzgoje in izobraževanja," je dodala in izrazila skrb, da se polje vzgoje in izobraževanja izkorišča za udejanjanje ozkih strankarsko političnih interesov.

"Kako bi sicer razumeli, da je treba med cilji vzgoje in izobraževanja uvrstiti dodaten cilj, ki v dikciji poudarja slovensko kulturo in evropske vrednote. Čeprav so že v obstoječem zakonu cilji, ki zagotavljajo vzgojo in izobraževanje za optimalen razvoj posameznika, ne glede, kje se je rodil, kakšne vere je in iz katerega okolja prihaja," je opozorila.

Šolstvo še ni podleglo politizaciji

Predsednik upravnega odbora Pedagoškega inštituta Damijan Štefanc je opomnil, da je šolstvo eden redkih podsistemov v državi, ki še ni podlegel strankarski politizaciji, ker so se predstavniki stroke vedno kritično odzvali ob poskusih politizacije. V šolski sistem pa so po njegovih besedah tudi vgrajene nekatere varovalke, ki takšno politizacijo preprečujejo in ena je ravno sestava svetov šol, ki ima pristojnost imenovanja in razreševanja ravnateljev.

Glavni tajnik sindikata vzgoje in izobraževanja (Sviz) Branimir Štrukelj je povedal, da je sindikat končal akcijo zbiranja podpisov proti noveli ZOVFI, v vrtcih in šolah pa so med zaposlenimi zbrali 24.224 podpisov. "Sprašujem se, kako ob tem skoraj popolnem zavračanju vseh, ki delujemo na področju vzgoje in izobraževanja, ministrstvo za šolstvo in ministrica to spremembo podpirata," je vprašal Štrukelj.

"Če bo zakon sprejet, bo sprejet ob splošnem nasprotovanju strokovnih delavcev v izobraževanju," je dodal.

Stroka proti noveli zakona o organizaciji šolstva