Za uradne osebe se znova uvajajo uradne značke z znakom Fursa. Ta člen se bo začel uporabljati čez dva meseca. Foto: Lea Širok
Za uradne osebe se znova uvajajo uradne značke z znakom Fursa. Ta člen se bo začel uporabljati čez dva meseca. Foto: Lea Širok

Zakon o finančni upravi je bil sprejet leta 2014, ko je določil združitev takratne davčne in carinske uprave v novoustanovljeno Finančno upravo RS (Furs). Od takrat se ni spreminjal, medtem pa so se zgodile spremembe v sistemu pobiranja obveznih dajatev in okoliščin za delo carinske službe zaradi širitev EU-ja. Po novem zakon ne določa več, da krajevno pristojnost določi vlada z uredbo. Postopke izvaja finančna uprava kot enovit organ, zato vprašanje krajevne pristojnosti ne pride v poštev, so pojasnili na Fursu.

Za inšpektorje se uvajajo dodatne možnosti uveljavljanja njihove odgovornosti s posledico odvzema pooblastil. Predstojnik bo tako lahko, če inšpektor krši pravila vodenja in odločanja posameznega postopka, zadevo dodelil drugemu inšpektorju. Kot nepravilnosti pri odločanju se štejejo samovoljne in arbitrarne odločitve, ki se v postopku s pravnimi sredstvi izkažejo za nepravilne oziroma če gre za odstop od ustaljene sodne prakse.

Z novelo se hkrati oži področje, za katero se lahko uvede finančna preiskava. Do zdaj se je ta uvedla, ko so bili dani razlogi za sum kršitve predpisov o obdavčenju ali drugih predpisov iz pristojnosti finančne uprave. Po novem pavšalne navedbe o kršitvi drugih predpisov iz pristojnosti finančne uprave ni več. Preiskava se tako uvede v primeru suma storitve dejanja, s katerim so bili kršeni predpisi o obdavčenju ali predpisi s področja prirejanja iger na srečo.
Novela uvaja tudi spremembo v povezavi z izdajo naloga za preiskavo, in sicer ga po novem izda predstojnik.

O najzahtevnejših postopkih bo odločal kolegij

Uvaja se kolegijsko odločanje uradnih oseb finančne uprave v najzahtevnejših davčnih postopkih – če denimo pričakovana davčna obveznost presega pol milijona evrov. Tri člane kolegija imenuje direktor finančnega urada, v katerem se vodi postopek. Novost je tudi možnost strokovnega sodelovanja zunanjih strokovnjakov v obliki strokovnega posvetovalnega telesa. Po vzoru generalnega direktorja Fursa pa novela določa petletni mandat za vodenje tudi za direktorje finančnih uradov.

Za uradne osebe se znova uvajajo uradne značke z znakom Fursa. V skladu z novelo so značke del službene izkaznice, s katerimi se izkažejo uradne osebe, če ne opravljajo nalog v uniformi. Ta člen se bo začel uporabljati čez dva meseca.

Ureja se še pravna podlaga za povezovanje zbirk finančne uprave z zbirkami Geodetske uprave RS v povezavi z evidentiranjem nepremičnin in množičnim vrednotenjem nepremičnin. Evidenca kmečkih gospodinjstev, ki jo vodi Furs, pa se iz zakona o davčnem postopku prenaša v zakon o finančni upravi.