Svet RTV-ja ima na mizi predlog reorganizacije. Foto: SOJ RTV SLO
Svet RTV-ja ima na mizi predlog reorganizacije. Foto: SOJ RTV SLO

Za predlog je na 11. izredni seji sveta glasovalo osem članov sveta, sedem jih je bilo proti, dva pa sta bila vzdržana.

Svet je po zakonodaji o RTV Slovenija o predlogu odločal z večino glasov navzočih članov.

Predsednik uprave RTV Slovenija Zvezdan Martić je v predstavitvi predlaganega dokumenta dejal, da je RTV Slovenja pluralen, kakovosten in kredibilen medij, ki s svojimi vsebinami pokrije vse ciljne publike.

Osnovno, kar želijo doseči, je stabilizirati poslovanje in dvigniti ugled zavodu. Delovni procesi bodo boljši, zmanjševanje števila zaposlenih pa bo potekalo na mehek način, je povedal. Predlog navaja prednosti in slabosti, priložnosti in nevarnosti RTV Slovenija. "Naše prednosti so znanje, slabost pa je še vedno ta, da je stabilnost poslovanja zelo odvisna od politike. Še vedno čakamo, da se to uredi," je poudaril.

Predlog je po njegovem pojasnilu razdeljen na štiri dele, ki opredeljujejo programsko, sistemsko, kadrovsko in finančno reorganizacijo.

Do konca leta 2025 naj bi zmanjšali stroške produkcije za dva odstotka

V prihodnjih dveh letih je načrtovano povečanje prihodkov iz dodatnih virov za pet odstotkov in deleža plačnikov rtv-prispevka za odstotek. Ker bodo optimizirali pobiranje in obračun rtv-prispevka, predvidevajo, da bodo do konca leta 2025 povečali delež plačnikov za odstotek, stroške distribucije pa zmanjšali za tri odstotke v letošnjem letu in za pet odstotkov v letu 2025, izhaja iz predloga z naslovom Naprej, RTV Slovenija.

Razvijali bodo inovativne trženjske produkte z večjim potencialom. Sem spadajo, denimo, možne nadgradnje plačljivega dostopa do digitalnih vsebin. Posodobili bodo interna krovna pravila in prodajne pogoje. Skladno s potrebami pa bodo posodobili tudi organiziranost služb za trženje in okrepili skupino za sodelovanje na razpisih.

V zunanjem okolju kot največjo slabost za zavod vidijo višino rtv-prispevka, ki že 12 let znaša 12,75 evra. Glede na to bodo nadaljevali pogovore z ustanoviteljem glede financiranja.

Poleg tega bodo produkcijo vsebin avtomatizirali za pet odstotkov letno. Z optimizacijo procesov bodo do konca leta 2025 zmanjšali stroške produkcije za dva odstotka, napovedujejo.

Pri kadrovski sistemizaciji časovnica do konca leta 2026 predvideva zmanjšanje števila zaposlenih za od štiri do sedem odstotkov. Pri programski reorganizaciji je letos predvideno, da s serijo inovativnih projektov okrepijo vsebine in razvoj na osrednjih digitalnih platformah rtvslo.si in RTV 365. V okviru sistemske reorganizacije pa naj bi povečali vlaganje v sodobne tehnologije.

Različna mnenja članov sveta

Nekateri člani sveta so ocenili, da predlog predstavlja odgovor na to, kar je svet decembra lani naložil upravi. "Dobili smo več, kot smo upravi naložili," je dejala predstavnica zaposlenih v svetu Ilinka Todorovski. "To je dokument, za katerim stoji celotno vodstvo zavoda, torej poleg uprave še trije direktorji ključnih enot RTV Slovenija. Dokument tako kaže, da vodstvo sodeluje med seboj," je razbrala.

Po drugi strani so člani sveta, ki so predlogu nasprotovali, med drugim opozarjali, da ne vsebuje merljivih ciljev. "Dokument je napisan tako neoprijemljivo, da upravi daje bianco menico, da naredi kar koli," je bil kritičen predsednik sveta Goran Forbici. Poleg tega je dodal, da cilji niso merljivi.

Posnetek 11. izredne seje Sveta RTV Slovenija
Razpis za člana uprave

RTV Slovenija razpisuje delovno mesto Član uprave, ki ima štiriletni mandat.

Kandidati, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje, morajo prijavo poslati do vključno 3. maja 2024.

Celotno besedilo razpisa.