Foto: BoBo
Foto: BoBo

Predsednik stranke Janez Janša je na omrežju X potrdil, da so sprejeli resolucijo. "Sprejeli smo resolucijo, s katero zahtevamo vrnitev ukinjenih volišč. Od leta 2011 je bilo največ volišč ukinjenih prav na podeželju," je zapisal.

Kot izhaja iz besedila resolucije, svet SDS-a zahteva, da okrajne volilne komisije vnovič vzpostavijo volišča v krajih, v katerih so bila od leta 2011 dalje ukinjena. Kot ugotavljajo, gre za 402 volišči, ta pa so predvsem na podeželju. "Volišča so se ukinjala predvsem v tistih volilnih okrajih, v katerih SDS dosega dobre rezultate," so zapisali.

Sorodna novica Devetega junija tako evropske volitve kot posvetovalni referendumi? DVK naročil dodatne skrinjice.

Opozarjajo, da je nadzor nad glasovnicami pomanjkljiv

Zahtevajo tudi, da Državna volilna komisija RS (DVK) okrajnim volilnim komisijam odredi sprotno štetje glasov na predčasnem glasovanju ter sestavo delnega zapisnika za vsak dan predčasnega glasovanja posebej. Ugotavljajo namreč, da število volivcev, ki glasujejo predčasno, večinoma presega 10 odstotkov volilne udeležbe, njihove glasovnice pa se preštevajo na volilno nedeljo, torej šele po nekaj dneh. Opozarjajo, da je v vmesnem času nadzor nad temi glasovnicami "izjemno pomanjkljiv", še zlasti v Ljubljani. "Zahtevamo, da se pri predčasnih volitvah spoštuje zakon o volitvah v DZ, ki določa, da je na predčasnih volitvah v vsakem volilnem okraju eno volilno mesto," je dodal Janša.

"Včasih to ni bilo pomembno, ko se je sprejemala ustavna zakonodaja, je bila udeležba na predčasnih volitvah zelo majhna, v zadnjih mandatih pa je na predčasna volišča prišlo praviloma več kot 100.000 ljudi, kar je količina volivcev, ki lahko dodobra odloči volitve," meni Janša. To je v pristojnosti DVK-ja, saj v zakonu štetje predčasno oddanih glasovnic ni opredeljeno, pravi. "Pričakujemo od DVK-ja, da bo ta problem resno obravnaval in upošteval to zahtevo resolucije," je dodal.

Med zahtevami je tudi ta, naj DVK nemudoma javno objavi podatke o avtorstvu oziroma lastništvu računalniškega programa, ki se uporablja za beleženje in seštevanje glasov oziroma izidov s posameznih volišč in za izračun mandatov, ter imena odgovornih za vzdrževanje in administriranje programa. Zadnja zahteva pa je, naj DVK omogoči neodvisno zunanjo revizijo tega računalniškega programa, ki mora biti opravljena najpozneje do 20. maja 2024 ter javno objavljena.

SDS dokončno potrdil kandidatno listo za evropske volitve

Svet stranke je tudi formalno potrdil kandidatno listo stranke za junijske evropske volitve. To so potrdili že 17. februarja, ko so odločili, da bodo tudi tokrat stavili na na evropskem političnem parketu izkušeni kader. Za nosilko liste so določili zdajšnjo evropsko poslanko Romano Tomc (SDS/EPP), drugo mesto na listi pa so dodelili njenemu bruseljskemu kolegu, evropskemu poslancu Milanu Zveru (SDS/EPP).

Menijo, da obstaja možnost manipulacij

Menijo, da obstaja teoretična možnost manipulacij v smislu računalniškega dodajanja ali odvzema glasov strankam, ki so tik pod ali tik nad pragom za izvolitev. Med drugim ugotavljajo še, da v volilnem procesu ni vgrajenega instrumenta, ki bi omogočal predstavnikom predvsem manjših list, ki sodelujejo na volitvah, vpogled v delovanje omenjenega računalniškega programa. SDS kot močna stranka s svojimi predstavniki v veliki meri nadzoruje volitve, pravi Janša, "zato glede tega ne izražamo kakšnega velikega suma". "Ne trdimo, da se to dogaja, trdimo pa, da obstaja možnost, da bi se to dogajalo, ker nad tem delom volilne tehnologije ni nadzora," je dejal Janša.

Svet SDS-a zato poziva člane DVK-ja in volilnih komisij, ki so bili v te organe predlagani iz SDS-a, ter poslansko skupino SDS, da sprožijo postopke za uresničitev zahtev iz te resolucije. Poslance SDS-a v DZ-ju, ki sodelujejo v delegaciji za Parlamentarno skupščino Sveta Evrope, in evropske poslance SDS-a pa pozivajo, naj o pomanjkljivostih pri izvedbi in nadzoru volitev v Sloveniji ter o zahtevah resolucije obvestijo Svet Evrope in pristojne institucije EU-ja.