Foto: BoBo
Foto: BoBo

Varuh človekovih pravic je končal celostno obravnavo policijskih postopkov pri izvajanju nalog vzdrževanja javnega reda v okviru spremljanja neprijavljenega shoda v Ljubljani 5. oktobra 2021. Poročilo je v obravnavo posredoval ministrstvu za notranje zadeve, so v sporočilu za javnost zapisali pri Varuhu.

Varuh je v poročilu zapisal, da je med drugim pogrešal postopnost uporabe policijskih pooblastil in v tem okviru tudi prisilnih sredstev kot skrajnega ukrepa. Ministrstvu je priporočil, da njegove ugotovitve obravnava skupaj s policijo in sprejme dodatne ukrepe za zagotovitev sorazmernosti pri uporabi prisilnih sredstev proti množici.

Ministrstvo je v svojem odzivu sporočilo, da bodo s končnim poročilom varuha v tej zadevi seznanjene vse policijske uprave in notranje organizacijske enote Generalne policijske uprave. Prav tako naj bi se v okviru usposabljanja, ki je za poveljnike posebne policijske enote predvideno v decembru, s poročilom varuha dodatno seznanili tudi udeleženci tega izobraževanja.

Varuh pričakuje, da se bodo z njegovimi ugotovitvami posebej seznanili tudi policisti, ki so zadolženi za izvajanje konkretnih policijskih nalog, kot tudi tisti, ki sodelujejo pri načrtovanju in vodenju varovanj javnih shodov ter vsi, ki so znotraj policije med drugim zadolženi za nadzorovanje in pripravo zakonskih in podzakonskih predpisov s področja policijskega dela.

Varuh sprejete ukrepe ministrstva in policije pozdravlja in upa, da bodo lahko njegove ugotovitve in predlogi iz končnega poročila dodatno pripomogli, da v praksi v prihodnosti ne bo več nesorazmernosti pri morebitni uporabi prisilnih sredstev proti množicam. Po njegovem mnenju je pomembno, da je vsaka uporaba prisilnih sredstev proti množici uporabljena le, ko je to res nujno, pri tem pa ne sme biti pretirana.