Foto: BoBo
Foto: BoBo

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je julija v enomesečno javno razpravo posredovalo predlog sprememb omenjenega pravilnika. Ureja dve področji napredovanja v nazive. Večinoma ureja pogoje in postopek za napredovanje vzgojiteljic predšolskih otrok, pomočnic vzgojiteljic, v manjšem delu pa prinaša spremembe oziroma omejitve vrednotenja dodatnih strokovnih del in nalog za vse strokovne delavce. Datum uveljavitev sprememb je predviden za 1. september letos.

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je na ministrstvo poslal svoje pripombe in predloge k vsebini sprememb. V sindikatu nasprotujejo nekaterim predlaganim spremembam o vrednotenju dodatnih strokovnih del in nalog pri napredovanju, ki zadevajo vse strokovne delavce, saj "spremembe pri dodatnih strokovnih delih praviloma ne bi smele pomeniti njihovega popolnega ukinjanja ali biti preoblikovane na način, da bi dela postala strokovnim delavcem praktično nedosegljiva", so zapisali v sporočilu za medije.

Sprejem tovrstnih sprememb bi morali po mnenju Sviza odložiti, saj je med njimi več takšnih, ki terjajo dodatno proučitev ter usklajevanje s sindikatom oziroma praktiki. Takšne spremembe pravilnika bi lahko po njihovem mnenju negativno vplivale na možnosti napredovanja zaposlenih v nazive.

Sindikalisti: Ministrstvo se ni posvetovalo z nami

V sindikatu opozarjajo, da je ob zadnjem spreminjanju pravilnika pred dvema letoma ministrstvo na srečanjih spremembe predstavilo ter jih s Svizom vsebinsko uskladilo. Tokrat usklajevanje med njimi ni potekalo. V Svizu menijo, da bi morale biti tokratne spremembe "skrbno pretehtane in usklajevane s praktiki oziroma sindikatom na enak ali podoben način kot pred dvema letoma".

Sviz pa pozdravlja spremembe, ki se nanašajo na napredovanje vzgojiteljic-pomočnic v naziva mentor in svetovalec. Te se morajo po mnenju sindikata uveljaviti do 1. septembra. O teh spremembah je med Svizom in ministrstvom potekalo predhodno medsebojno usklajevanje, zato so v odzivu na spremembe pravilnika podali le nekaj manjših pripomb oziroma pobud, zlasti na določbe prehodne ureditve